พระเจ้าต้องการอะไรจากคุณ?

พระเจ้าต้องการอะไรจากคุณ?

“พระเจ้าไม่ได้เริ่มด้วยการถามหาความสามารถของเรา พระองค์เพียงต้องการความพร้อมของเรา และถ้าเราพิสูจน์ว่าเราเป็นที่พึ่งพาได้ พระองค์ก็จะเพิ่มพูนความสามารถให้แก่เราอย่างเต็มที่

God does not begin by asking our ability, only our availability, and if we prove our dependability, He will increase our capability!”   -Neal A. Maxwell

พระเจ้าต้องการคนที่ยอมให้พระเจ้าใช้เป็นช่องทางในการอวยพรต่อคนในโลกนี้ แต่น่าเสียดายที่มีน้อยคนนักที่จะยอมให้พระเจ้าใช้เช่นนั้น มีแต่คนที่สมัครใจเต็มใจเป็นผู้รับพระพร โดยไม่ยอมแบ่งปันสิ่งที่มีแก่ผู้ใดอื่น

ใช่ครับ! มีแต่คนอยากได้ ไม่มีใครอยากเสีย(สละ)!

สำหรับเรื่องการรับใช้… คนในโลกมักมองดูว่างานรับใช้เป็นงานต่ำ แต่พระเยซูคริสต์กลับสอนและสำแดงให้เห็นว่า การรับใช้นั่นคือ งานสูง หากว่าเราสมัครใจกระทำด้วยความรัก!

คนที่รับใช้เพราะต้องรับใช้ ไม่มีอะไรพิเศษ

เพราะว่าเป็นหน้าที่ที่ถูกคาดหวังมาแล้วว่าต้องทำ เช่นถูกจ้างมาทำ ก็ต้องทำ เพื่อจะได้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงหรือต้องทำเพราะเป็นตำแหน่งที่มีข้อตกลงแลกเปลี่ยนให้ต้องทำ ฯลฯ

แต่คนที่ไม่อยู่ในขอบข่ายดังกล่าว แต่กลับเต็มใจอาสากระทำโดยไม่หวังสิ่งใดแลกเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นอามิษสินจ้าง ค่าตอบแทน รางวัล คำชมเชย หรือผลประโยชน์ใดๆ คนเช่นนี้ จึงนับว่าเป็นคนที่น่ายกย่อง และระดับของเกียรติยศของเขาขึ้นอยู่กับความสูงส่งของเขากับความต่ำของงานหรือกับคนที่เขารับอาสารับใช้  เพราะยิ่งเขาสูงส่งมากเท่าไร และงานที่เขารับใช้ยิ่งต่ำต้อยมากเท่าไร เกียรติยศของเขาก็คู่ควรต่อการสรรเสริญยกย่องก็มากขึ้นเท่านั้น

กล่าวได้ว่า ยิ่งถ่อมใจรับใช้มากเท่าไร เกียรติก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น!

เช่นเป็นนายสิบแต่ยอมรับใช้พลทหาร ถือว่าถ่อมตัวแล้ว

แต่หากเป็นนายร้อยรับใช้พลทหารด้วยก็ถือว่าถ่อมตัวมาก

แต่หากเป็นนายพล มารับใช้พลทหาร ก็ยิ่งต้องกล่าวว่า นายพลท่านนี้ ยิ่งใหญ่จริงๆ!

 และหากว่า ผู้ทรงเป็นองค์กษัตริย์ ผู้ยิ่งใหญ่สูงส่งทรงยอมถ่อมพระองค์ลงมารับใช้คนต่ำต้อยของแผ่นดินด้วย ก็ยิ่งทำให้ประชาชนชื่นชมสรรเสริญยกย่องและเทิดทูนในความยิ่งใหญ่ของพระองค์มากทวีคูณขึ้นไปอีก ดุจในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้กระทำเป็นแบบอย่างให้เห็น  แต่สุดยอดตัวอย่างในโลกนี้ ก็คือ องค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์สูงสุดเบื้องบน ผู้ทรงถ่อมพระองค์ลงมารับสภาพมนุษย์ในโลกนี้และยอมถูกตรึงบนไม้กางเขนอันต่ำต้อยน่ารังเกียจ เพื่อช่วยไถ่บาปของมนุษย์ทุกคน

จากสูงสุด พระองค์ทรงถ่อมพระทัยลงมาสู่จุดต่ำสุด

จากฐานะขององค์เจ้านายผู้ทรงสิทธิอำนาจในการใช้มนุษย์ พระองค์กลับทรงถ่อมพระทัยรับสภาพมนุษย์ที่มีความจำกัดยอมถูกตรึงที่บนกางเขน ตายอย่างทรมานเพื่อไถ่บาปมนุษย์ทุกคน เราจึงควรยกย่องเทิดทูนพระนามของพระเยซูคริสต์ให้สูงส่ง และลงมือรับใช้เพื่อนบ้านของเราด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ที่มาจากพระเจ้าของเราตามแบบอย่างของพระองค์

ขอให้วันนี้ เราทำตัวพร้อมให้พระเจ้าทรงใช้  เพื่อพระองค์จะทรงเพิ่มทวีความสามารถในการรับใช้ของเราให้มากขึ้นจนเกินคาดคิด

จะดีไหมครับ?

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc,twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ Harvesting sunflowers)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.