เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้อย่างไร?

เราจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าได้อย่างไร?

“พระเจ้าทรงได้รับการถวายพระเกียรติสูงสุดในชีวิตฉัน เมื่อฉันอิ่มเอมใจในพระองค์มากที่สุด!”

  (GOD is most glorified in me when I am most satisfied in Him!)   -John Piper

เราทุกคนมีเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้ตามที่ต้องการ แต่มีข้อแม้ว่า เราต้องรับผลลัพธ์จากสิ่งที่เราทำ!
ดังนั้นจะทำอะไร จงคิดให้ดีๆ

เรามีเสรีภาพที่จะทำในสิ่งที่เราชอบหรือต้องการ แต่เราต้องพร้อมจ่ายราคา สำหรับสิ่งที่เราทำ

เรามีเสรีภาพในการทำตามที่เราอยาก แต่เราต้องเต็มใจรับผลลัพธ์ และผลกระทบที่ตามมา

อาจารย์เปาโลกำชับให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกสิ่งที่เราทำในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการกิน ดื่ม พูด หรือจะทำอะไรก็ตาม

“เพราะฉะนั้นเมื่อพวกท่านจะรับประทาน จะดื่ม หรือจะทำอะไรก็ตาม จงทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า” (1โครินธ์10:31 THSV11)

เรามีเสรีภาพแต่ต้องไม่ใช้เสรีภาพนั้นทำตามเนื้อหนัง จนทำให้คนอื่นสะดุด รับไม่ได้ และเดินหันหลังหรือเดินออกไปนอกทางของพระเจ้า แต่เราควรใช้เสรีภาพของเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยการทำให้คนอื่นๆเจริญเติบโตหรือเจริญรุ่งเรืองขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝ่ายจิตวิญญาณ

“อย่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้พวกยิว หรือพวกกรีก หรือคริสตจักรของพระเจ้าหลงผิดไป และให้เป็นเหมือนข้าพเจ้าเองที่พยายามทำทุกสิ่งเพื่อให้พอใจทุกคน ไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แต่เห็นแก่ประโยชน์ของคนมากมาย เพื่อให้เขาทั้งหลายได้รับความรอด” (1โครินธ์10:32-33 THSV11)

เราต้องทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สุขแก่คนทั้งหลาย

“เราทำทุกสิ่งได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์  เราทำทุกสิ่งได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นทำให้เจริญขึ้น” (1โครินธ์10:23 THSV11)

เรายิ่งควรถวายเกียรติแด่พระเจ้ามากขึ้นไปอีกเมื่อเราอุทิศตัวเต็มกำลังอย่างมีคุณภาพในการกระทำสิ่งดีที่พระองค์ประสงค์เหมือนกระทำให้กับพระองค์จนสำเร็จ

“ไม่ว่าพวกท่านจะทำสิ่งใด ก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนทำต่อมนุษย์” (โคโลสี 3:23 THSV11)

เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้เมื่อเราละ เลิก หรือเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยหลู่เกียรติพระเจ้า และรับการเปลี่ยนแปลงชีวิต จิตใจใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคำพูด ความคิด และการกระทำ

เราสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ แม้แต่ในยามที่เราพลาดพลั้งทำผิด ด้วยการลุกขึ้น เมื่อเราล้มลง และเริ่มต้นใหม่ด้วยความเข้มแข็งยิ่งกว่าเดิมเพื่อพระองค์

เราต้องพึ่งพระคุณและความรักของพระเจ้าในการกระทำตัวให้เป็นที่ปรารถนาของพระองค์และของคนทั้งหลาย

เราต้องไม่นำพระคุณของพระเจ้ามาเป็นข้ออ้างหรือใบเบิกทางในการทำตามความคิด ความฝัน ใจอยากหรือตามราคะตัณหา ที่ได้กลับกลายมาเป็นรูปเคารพของเราที่นำไปสู่การหลู่พระเกียรติของพระองค์

เราถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเมื่อเราทำทุกสิ่งที่กล่าวมา ด้วยความเชื่อ ความหวังและความรักในพระองค์ต่อกันและกันอย่างจริงใจ

“ขอให้ความรักมาจากใจจริง จงเกลียดชังสิ่งที่ชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี” (โรม12:9 THSV11)

เรายังสามารถถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการให้!

เมื่อพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณด้านทรัพย์สินเงินทอง อย่ามุ่งแต่เอาสิ่งเหล่านั้นมายกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของคุณ แต่จงถวายเกียรติแด่พระองค์ ด้วยการยกระดับในการให้ของคุณ!

ขอให้พระเกียรติจงเป็นของพระเจ้าจากคำพูด การกระทำ และการให้ของคุณในวันนี้ มากยิ่งกว่าวันวาน และวันไหนๆที่ผ่านมา ในชีวิตของคุณ

…จะได้ไหมครับ?

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

 twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc,  twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.