จะสื่อสารอย่างไรให้สร้างสรรค์

จะสื่อสารอย่างไรให้สร้างสรรค์?

“คนโง่พูดเพราะว่า เขาต้องพูดอะไรบ้างอย่างไร คนฉลาดมีปัญญาพูด เพราะว่าเขามีบางสิ่งที่จะพูด!”

(Fools speak because they have to say something, wise men speak because they have something to say.)

คนบางคนอยากจะสื่อ แต่ไม่มีสาร  ในขณะที่บางคนมีสาร แต่ไม่อยากสื่อ หรือ คนบางคนอยากสื่อ แต่สื่อไม่เป็น ในขณะที่บางคนสื่อเป็น แต่ไม่อยากสื่อ

มีสุภาษิต บอกเราว่า… คนบางคนสื่อออกมา (ทั้งๆ ที่เขาไม่เข้าใจความจริง) แต่ยังต้องการพูดออกมาเพียงเพราะเขาอยากพูดหรือสนุกกับการแสดงความคิดเห็นของตนเท่านั้น ในขณะที่บางคนสื่อสารออกมาเพราะว่าเขามีบางสิ่งที่จำเป็นต้องสื่อออกมา

 “คนโง่ไม่เพลิดเพลินในความเข้าใจ แต่เพลิดเพลินในการแสดงความคิดเห็นของตนเท่านั้น!”   -สุภาษิต 18:2 THSV11

 และบางครั้งคนเราอาจเทความโง่ออกมา หากว่าเขาไม่ตรวจเช็คข้อมูลหรือข้อเท็จจริงก่อนที่จะพูดหรือสื่ออะไรออกมา ดังนั้นหากเราประสงค์จะสื่อสาร เราต้องสื่อสารอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์

เราต้องสื่อสารแต่ความจริงแบบที่พระเยซูคริสต์ตรัสว่า…

“จริงก็จงว่าจริง ไม่ก็ว่าไม่ คำพูดที่เกินกว่านี้มาจากความชั่ว”   -มัทธิว 5:37 THSV11

อย่างไรก็ตาม ความจริงเป็นธาตุแข็ง คุณจึงต้องผสมผสานให้เข้ากับความรักเป็นเนื้อเดียวกัน และให้คุณสื่อสารกันด้วยคำดีที่เหมาะสมกับความต้องการและสถานการณ์ อันจะเป็นคุณประโยชน์ต่อผู้รับสารนั้น

“อย่าให้คำเลวร้ายออกจากปากของท่านทั้งหลาย แต่จงกล่าวคำดีๆ ที่เสริมสร้างและที่เหมาะกับความต้องการ เพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยิน”    -เอเฟซัส 4:29 THSV11

คุณต้องสื่อสารด้วยความสุภาพอ่อนโยน และอ่อนหวานเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศให้น่าพึงพอใจ

“คำตอบนุ่มนวลช่วยละลายความโกรธเกรี้ยวให้หายไป แต่คำกักขฬะเร้าโทสะ”  -สุภาษิต 15:1 THSV11

 คุณต้องไม่พูดหยาบ ไม่พูดพล่อยๆ ทำร้ายผู้ใด แต่จะพูดหรือสื่อสารนำการเยียวยามาให้ผู้ที่บาดเจ็บ

“คำพูดพล่อยๆ เหมือนดาบแทง แต่ลิ้นของคนมีปัญญานำการรักษามาให้” -สุภาษิต 12:18 THSV11

 คุณต้องสื่อสารแบบที่จะช่วยก่อเกิดสันติสุขและการเสริมสร้างซึ่งกันและกันขึ้นมา

“เหตุฉะนั้นให้เรามุ่งประพฤติในสิ่งซึ่งทำให้เกิดความสงบสุขและความเจริญแก่กันและกัน”   -โรม.14:19 THSV11

คุณต้องสื่อสารให้คนรับสารเกิดกำลังใจและลงมือกระทำดี

“และขอให้เราพิจารณาดูเพื่อจะปลุกใจกันและกันให้มีความรักและทำความดี” -ฮีบรู.10:24 THSV11

“เพราะฉะนั้นจงหนุนใจกัน และต่างคนต่างจงเสริมสร้างกันขึ้น ตามอย่างที่พวกท่านกำลังทำอยู่นั้น”  -1เธสะโลนิกา 5:11 THSV11

และคุณต้องฝึกฝนและลงมือสื่อสารแก่คนดูคนฟังอย่างมีรสชาติ เพื่อให้ทุกคนได้รับพร

“อย่าให้คำเลวร้ายออกจากปากของท่านทั้งหลาย แต่จงกล่าวคำดีๆ ที่เสริมสร้างและที่เหมาะกับความต้องการ เพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยิน”  -เอเฟซัส 4:29 THSV11

 “จงให้ถ้อยคำของท่านทั้งหลายประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอ ปรุงด้วยเกลือให้มีรส เพื่อท่านจะได้รู้ว่าควรจะตอบแต่ละคนอย่างไร”  -โคโลสี 4:6 THSV11

ดังนั้น วันนี้ หากว่าคุณ จะพูดจา หรือสื่อสารอะไรออกไป ขอให้คุณจงแน่ใจก่อนนะครับว่า  คุณจะสื่อออกไปอย่างมีคุณค่าและสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะผ่านช่องทางไหน ตั้งแต่แบบเป็นการส่วนตัว หรือผ่านช่องทางสื่อสารมวลชน หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น ไอจี เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ หรือไลน์ ฯลฯ 

 …จะดีไหมครับ?

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

 twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc,  twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ Pinterest.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.