ความสัมพันธ์ใหม่

ความสัมพันธ์ใหม่

พระเยซูตรัสกับนางว่า “อย่าหน่วงเหนี่ยวเราไว้ เพราะเรายังไม่ได้ขึ้นไปหาพระบิดาของเรา แต่จงไปหาพวกพี่น้องของเรา และบอกเขาว่า เรากำลังจะขึ้นไปหาพระบิดาของเราและพระบิดาของพวกท่าน ไปหาพระเจ้าของเราและพระเจ้าของพวกท่าน” (ยอห์น 20:17)

เช้าวันที่พระเยซูคริสต์คืนพระชนม์ พระองค์ไม่ได้ให้มารีย์เข้ามาใกล้  สิ่งที่พระองค์ต้องการบอกคือ “ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้ว จะไม่เป็นในแบบเดิม  เธอจะหน่วงเหนี่ยวพระองค์ไว้อีกไม่ได้  เพราะนี่คือพันธสัญญาใหม่”

และพระองค์ตรัสบอกเธอด้วยประโยคที่สำคัญว่า  “…จงไปหาพวกพี่น้องของเรา และบอกเขาว่าเรากำลังจะขึ้นไปหาพระบิดาของเราและพระบิดาของพวกท่าน  ไปหาพระเจ้าของเราและพระเจ้าของพวกท่าน” (ยอห์น 20:17) สำหรับพระเยซูการที่พระองค์ทรงเรียกพระบิดาว่าพระบิดาก็สิ่งหนึ่ง แต่พระองค์ตรัสว่า “เรากำลังจะขึ้นไปหาพระบิดาของเรา และพระบิดาของพวกท่าน…”

พูดอีกแบบคือ ตอนนี้พระบิดาของพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของพวกท่านด้วย

ถ้าคุณมาจากครอบครัวที่ไม่มีพ่อ พระเจ้าทรงเป็นบิดาที่คุณต้องการ พระเยซูทรงเปิดเข้าไปสู่ความสัมพันธใหม่ให้เราโดยทางความตายของพระองค์ที่บนกางเขน  และการคืนพระชนม์จากความตาย  เราไม่จำเป็นต้องไปผ่านมหาปุโรหิตให้ทำการถวายเครื่องบูชาลบบาป เพราะพระเยซูทรงเป็นเครื่องถวายบูชาสุดท้ายเพื่อกำจัดบาปของเรา ทรงเปิดหนทางให้เราเข้าไปหาพระบิดาผู้ทรงช่วยเหลือเราในยามยากลำบากได้

คุณรู้จักพระเจ้าในฐานะพระบิดาหรือไม่? หรือพระองค์ดูเป็นพระเจ้าที่อยู่ห่างไกล? ถ้าเป็นเช่นนั้น ผมมีข่าวดีมาให้ครับ พระเจ้าไม่ได้เป็นพลังงานที่อยู่ห่างไกลในจักรวาล พระองค์ทรงเป็นพระบุคคล ทรงห่วงใย และทรงรักคุณ นี่คือเหตุผลที่พระองค์ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวลงมาสิ้นพระชนม์บนไม้เกางเขนแทนเรา

คุณรู้จักพระเจ้าในฐานะพระบิดาหรือไม่?

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 (Cr.ภาพ Jon McNaughton on twitter)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.