ใครสร้างครอบครัวของคุณ?

ใครสร้างครอบครัวของคุณ?

“ถ้าพระยาห์เวห์มิได้ทรงสร้างบ้าน บรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่า ถ้าพระยาห์เวห์มิได้ทรงเฝ้ารักษานคร คนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่า”

(Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain.)  (สดุดี / Psalms 127:1)

ถ้าพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้สร้างครอบครัวของคุณ  คุณจะเหนื่อยเปล่า!

เมื่อคน 2 คนผู้เป็นตัวของตัวเองอย่างสูง มาใช้ชีวิตด้วยกัน ตราบใดที่มีคนหนึ่งยินยอมอยู่ใต้อีกคนหนึ่งอย่างดุษฎี 100 % ตลอดไป และอีกคนหนึ่งรักอีกคนอย่างเต็ม 100 % เสมอไป  ตราบนั้น ทั้ง 2 ก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข!

แต่ในความเป็นจริงไม่เป็นอย่างนั้น

เมื่อ “อัตตา” ของคู่สมรสเริ่มแย่งชิงพื้นที่ชีวิตครอบครัวมากขึ้นเท่าไร  ความเจ็บปวด ความเสียใจก็จะยิ่งทวีคูณขึ้นมาในบ้านที่อยู่อาศัยกัน อะไรที่เคยยอม ๆ อะไรที่เคยทน ๆ ก็เริ่มกลับกลายเป็นเรื่องที่ไม่ขอยอมทนกันอีกต่อไป ความหงุดหงิด ความขัดแย้งก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นตามวันเวลาที่ผ่านไป บ้านที่เคยมีความสุขก็จะถูกกลบกลืนด้วยความหงุดหงิด เพราะความขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยที่ทั้ง 2 เองก็อาจไม่เข้าใจว่า ทำไม?

ปัญหาที่คู่สามีภรรยามักคิดไม่ถึงก็คือ

คนที่อยู่ตรงหน้าเราหรือคนที่อยู่กับเรานั้นเปลี่ยนแปลงทุกวัน แบบยากที่จะควบคุมหรือต้านทาน  (รวมทั้งตัวของเราเองด้วย)

  •  สามีเปลี่ยน
  • ภรรยาก็เปลี่ยน
  • ลูกเปลี่ยน
  • พ่อแม่ก็เปลี่ยนด้วย!

…เราทุกคนล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณ์ สถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และข้อมูลข่าวสารที่รับเข้าในสมองและในใจทุกๆนาที!

หากครอบครัวใดไม่ได้รับการสถาปนาขึ้นโดยพระเจ้า และยอมให้พระเจ้าปกครองจริง ๆ  ครอบครัวนั้นก็ยังคงมีความเสี่ยงต่อความหายนะอยู่ตลอด เพราะว่าวันหนึ่งครอบครัวจะเดินทางมาถึงจุดที่ไม่มีใครยอมฟังใครอีกต่อไป!

แต่ครอบครัวที่ให้พระเจ้าเป็นประมุขปกครองชีวิตพวกเขาจะยอมเชื่อและยอมฟังพระองค์ และจะยอมฟังซึ่งกันและกันบนเส้นทางชีวิตนั้น ดังนั้น เมื่อความสุขอันยั่งยืนทุกคนในครอบครัวต้องตัดสินใจพร้อมกันอย่างชัดเจนว่า ทุกคนจะร่วมมือกันสร้างครอบครัวที่มีพระเจ้าทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริง!

ขอให้ครอบครัวของคุณเป็นครอบครัวที่ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความศรัทธาในพระเจ้า และเชื่อมโยงสัมพันธ์กันด้วยความรักและการให้อภัย และรับการปกป้องรักษาโดยพระเจ้าพระบิดาเสมอไป

ขอให้ครอบครัวของคุณเป็นครอบครัวที่มีพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางแห่งความปีติยินดี ดังที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้

ฉธบ.12:7 “ท่านทั้งหลายจงรับประทานที่นั่นเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ทั้งท่านและครอบครัวของท่านจงยินดีในกิจการทั้งสิ้นซึ่งท่านได้ทำนั้น ซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงอวยพรท่าน” 

(And there you shall eat before the Lord your God, and you shall rejoice, you and your households, in all that you undertake, in which the Lord your God has blessed you.)

ดังนั้น วันนี้ให้พวกเรามาร่วมกันทำครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่มีความสุขที่มีพระเจ้าแห่งความรักประทับรับฟังการสนทนา และทอดพระเนตรทุกสิ่งที่พวกเรากระทำกันในครอบครัวของเราในฐานะประมุขของครอบครัวของเราเสมอไป

จะดีไหมครับ? 

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

 twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc,  twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ nuisri) 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.