ชีวิตที่นมัสการ

ชีวิตที่นมัสการ!

“การนมัสการพระเจ้า ไม่ใช่หน้าที่ทางศาสนา แต่เป็นสุดยอดสิทธิพิเศษที่เราได้รับมา!”

(Worship is an incredible privilege, Not a religious duty.)

การนมัสการพระเจ้า เป็นวิถีที่เยี่ยมยอดที่สุดในการจัดที่ทางของหัวใจและหัวคิดของเราให้อยู่ถูกที่ถูกทาง เพราะว่า เราไม่อาจนั่งวิตกกังวล (Worry) และนมัสการ (Worship)พระเจ้าไปในเวลาเดียวกันได้ ถ้าเรานมัสการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ เราจะไม่มีพื้นที่ใดเหลืออยู่สำหรับความวิตกกังวลทั้งหลาย เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าปัญหาของเรามากนัก  ดังนั้น หากพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในหัวใจของเราจริง ๆ ปัญหาต่าง ๆ ก็จะต้องจากไป  และเมื่อเรามีใจนมัสการและรับใช้พระองค์อย่างกระตือรือร้น เราก็จะสามารถจัดการกับปัญหาทุกปัญหาที่ขวางหน้าได้โดยไม่ลำบากยากเย็นเลย

มีผู้ให้คำนิยามการ “นมัสการ” (Worship) ไว้หมายความว่า

W – Wait upon the Lord     

           รอคอยพระเจ้า

O – Offer our lives as a living sacrifice

         ถวายชีวิตของเราให้เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต

R – Rest in His Presence

         พักสงบต่อพระพักตร์ของพระเจ้า

S – Sing upon Him

        ร้องเพลงสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้า

H – Humble ourselves before Him

         ถ่อมใจถ่อมตนเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

I – Intimacy with God

       ใกล้ชิดสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้า

P – Pleasing Him

        ทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัย

ขอให้พวกเรามีชีวิตที่ “นมัสการ” พระเจ้าเช่นนี้เสมอไป โดยเริ่มต้นจาก การถวายตัวของเราให้เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์แด่พระองค์

“1ดังนั้น พี่น้องทั้งหลาย โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิต และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่าน 2อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม”  (รม.12:1-2)

ขอให้วิถีชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงใหม่ไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่เรานมัสการบูชา ขอให้วิธีที่เราใช้ดำเนินชีวิตจะเป็นวิถีแห่งการนมัสการพระเจ้าองค์บริสุทธิ์แห่งฟ้าสวรรค์ ผู้ทรงสำแดงพระองค์ผ่านการดำเนินชีวิตของพวกเราในขณะที่เรายังอยู่ในโลกนี้  เพื่อว่า ชีวิตของเราจะเป็นคำพยานและคำประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์  และนำคนมากหลายให้เข้ามาใกล้และร่วมนมัสการพระองค์กับเราทั้งหลายด้วย

โอเคไหมครับ?

“จงเปิดหัวใจของคุณ และอัญเชิญพระเจ้าเข้าไปในทุกสถานการณ์ชีวิตของคุณ เพราะว่า เมื่อพระเจ้าเข้าไปในแต่ละเหตุการณ์เหล่านั้น การอัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้น!”

(Open your heart and invite God into every circumstance because when God enters the scene, Miracles happen!)

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ Thoughts about God)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.