เรียนรู้ที่จะฟัง

เรียนรู้ที่จะฟัง

ขอทรงแยกพวกเขาให้บริสุทธิ์แยก…ให้บริสุทธิ์ด้วยความจริง พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง (ยอห์น 17:17)

การฟังทำได้หลากหลายวิธี เราอาจฟังเฉยๆ เราอาจเลือกที่จะไม่ฟังเลย หรือเราอาจฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ

ถ้าคุณไปเหินเวหา คุณต้องตั้งใจฟังครูฝึกให้ดี ต้องฟังให้ดีถึงวิธีใช้ร่มชูชีพที่ครูฝึกกำลังสอน เชือกที่ดึงอยู่ตรงไหน ควรดึงเมื่อไร ทำไมครับ? เพราะชีวิตคุณแขวนอยู่บนสิ่งนี้

ถ้าคุณอยากได้ยินพระเจ้าตรัสจากพระวจนะของพระองค์ ก็ต้องมาดูวิธีที่คุณฟัง คุณต้องตั้งใจฟังราวกับชีวิตคุณแขวนอยู่บนนั้น เพราะนี่คือความจริง

ถ้าคุณต้องการเป็นสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์ คุณต้องช้าลงและเรียนรู้ที่จะตั้งใจฟัง  พระเยซูตรัสว่า “ถ้าพวกท่านยึดมั่นในคำสอนของเรา ท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริง และพวกท่านจะรู้จักสัจจะ และสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไท” (ยอห์น  8:31–32)

บางทีพระวจนะข้อนี้ถูกนำเอาออกนอกบริบท เราได้ยินผู้คนนำมาอธิบายถึงความจริงได้แทบทุกกรณีที่พวกเขาต้องการสื่อสารไปถึงผู้อื่น แต่พระวจนะข้อนี้มีความพิเศษ เพราะไม่ได้อ้างถึงความจริงอะไรก็ได้ แต่เจาะจงว่าเป็นความจริงแท้ที่พบได้ในหน้าของพระคัมภีร์เท่านั้น บริบทคือการอ่าน การเรียน การรับรู้ และดำเนินไปตามพระวจนะ เพราะความจริง (สัจจะ) จะทำให้เราเป็นไท

ความจริงที่เราพบในพระคัมภีร์เป็นความจริงเที่ยงแท้ พระเยซูทรงอธิษฐานว่า “พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง” (ยอห์น 17:17) และตรัสว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6) นี่เป็นความจริงเที่ยงแท้ที่เราแน่ใจได้ และเมื่อเราเข้าใจว่าพระเจ้าตรัสอะไรในพระวจนะของพระองค์ จะทำให้เราเป็นไท

ถ้าคุณต้องการเป็นสาวกของพระเยซู คุณก็จะต้องอ่าน ศึกษาอย่างใส่ใจ และดำเนินชีวิตไปตามพระวจนะนั้น

ถ้าคุณต้องการได้ยินพระเจ้าตรัสกับคุณ ก็จะย้อนกลับมาที่ตัวคุณด้วย

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 (Cr. ภาพ Skydrive.GB)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.