คุณมีฤทธิ์เดชนั้น

คุณมีฤทธิ์เดชนั้น

ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เรา ที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า โดยการรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง (2เปโตร 1:3)

ขออนุญาตเตือนคุณถึงความจริงสำคัญข้อหนึ่ง… ถ้าคุณได้ให้พระเยซูคริสต์เป็นจอมเจ้านายเหนือชีวิตคุณ คุณก็มีฤทธิ์เดชนั้น คุณมีอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในคุณ และกำลังทำงานผ่านคุณ พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน” (กิจการ 1:8) คุณมีอำนาจยิ่งใหญ่ที่ไม่มีอะไรเทียบได้อยู่ในมือ “เป็นฤทธิ์เดชเดียวกับการทำกิจอันทรงอานุภาพและทรงพลังของพระองค์ ซึ่งทรงทำในพระคริสต์เมื่อทรงทำให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตาย และทรงให้ประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรคสถาน” (เอเฟซัส 1:19-20)

ใช่ค่ะ เป็นฤทธิ์เดชเดียวกันที่ทำให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากตายที่กำลังทำงานอยู่ในเรา

คริสเตียนหลายคนพยายามทำเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนเองมีอยู่แล้ว คุณมีเพียงพอแล้วเพราะพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ที่สำเร็จลงบนกางเขน และการสถิตอยู่ด้วยกับคุณ

พระเยซูตรัสว่า “เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า คนที่วางใจในเราจะทำกิจการที่เราทำนั้นด้วย และเขาจะทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก เพราะว่าเราจะไปหาพระบิดาของเรา” (ยอห์น 14:12) การเสด็จไปหาพระบิดาเกี่ยวข้องอะไรกับฤทธิ์เดชที่เราได้รับ? เพราะว่าทันทีที่พระเยซูคริสต์คืนพระชนม์และเสด็จไปหาพระบิดา พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้ามาสถิตอยู่ภายในผู้เชื่อ “ถ้าพวกท่านรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่าน เพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไป – คือพระวิญญาณแห่งความจริง” (ยอห์น 14:15-17)

นึกถึงถุงมือ ถุงมือทำสิ่งใดไม่ได้ถ้าวางทิ้งไว้บนโต๊ะ แต่ถ้าคุณเอามาสวมไว้ในมือ มันจะทำสิ่งต่างๆได้มากมาย: เล่นดนตรี วาดภาพ ถูพื้น ปลูกต้นไม้ แต่ถุงมือนั้นทำเองโดยลำพังหรือว่ามือของใครเป็นผู้ทำ? แน่นอนต้องเป็นมือของบางคน

คุณและฉันก็ไม่ต่างจากถุงมือ – ไม่อาจทำอะไรได้เอง แต่จะมีอำนาจทำได้เมื่อเต็มด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า ถุงมือทำอะไรไม่ได้แม้จะวางไว้ใกล้ๆมือ ต้องมีมือที่สวมเข้าไป มือนั้นจะควบคุมให้ถุงมือทำสิ่งต่างๆได้ เช่นเดียวกับเรา เรามีอำนาจทำทุกสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เรามาทำเมื่อเติมเต็มด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เมื่อได้ยินคำโกหกว่า “ฉันไม่เก่งพอ” ไล่ไปให้พ้น อย่าให้เข้ามาในความคิดของคุณ ปฏิเสธคำโกหกนั้นและแทนที่ด้วยความจริง “ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เรา ที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า โดยการรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง” (2เปโตร 1:3)

คนที่มีความมั่นใจคือคนที่ดำเนินไปในความเชื่อ รู้ว่าตนเองบริสุทธิ์ ได้รับการเลือก รับการไถ่ออกมาเป็นลูกที่รักของพระเจ้า และได้รับฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระผู้สร้างเตรียมไว้ให้ ปิดผนึกและประทับตราโดยพระเยซูคริสต์ – นั่นคือคุณ

 

โดย Sharon Jaynes

อนุญาตโดย Girlsfriend in God: www.crosswalk.com

(Cr.ภาพ Wheretoget)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.