สารจากศิษยาภิบาล

10 มิถุนายน 2018

สวัสดีครับพี่น้อง CJ

ผมดีใจที่อาทิตย์ที่แล้วมีพี่น้องประกาศตัวติดตามพระเจ้า1ท่านคือคุณชุติกาญจน์ (แก้ม) ขอพวกเราช่วยกันดูแลเธอและคนอื่นๆ ที่มีความเชื่อแล้ว (โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เชื่อใหม่) ด้วยความรักห่วงใยนะครับ

เช้านี้แม้ผมไม่ได้อยู่ต้อนรับทุกท่าน และนักเทศน์รับเชิญของเราในวันนี้ คือ อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี แต่เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงอวยพระพรอย่างมากล้นในวันนี้ ผ่านท่านผู้รับใช้และสมาชิกของเราแต่ละคน ขอให้เราอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันรวมทั้งเผื่อผมที่ไปรับใช้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าที่ “คริสตจักรพระคริสต์รวมใจ” จังหวัดสมุทรสาคร

ผมดีใจที่เวลานี้  CJ เราได้โรงแรมใหม่สำหรับจัดค่าย ”Momentum” แล้ว ใครยังไม่ได้สมัคร ใครยังไม่ได้ชำระเงิน ประธานค่ายฝากบอกมาว่าช่วยไปจ่ายเพื่อยืนยันตัวด้วยครับ

ผมดีใจอีกที่เห็นสมาชิกของเราออกเยี่ยมเยียนบุคคล 4 กลุ่มตามเป้าหมายคือ
            1. สมาชิกในคริสตจักร
            2. คนในครอบครัวของสมาชิก(โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่ได้เป็นคริสเตียน)
            3. ผู้สนใจใคร่รู้จักพระเจ้า
            4. ผู้ประสบทุกข์ภัยหรือความเจ็บป่วย เพื่อแสดงความรักของพระเจ้า ในนามของพระคริสต์และของคริสตจักรแห่งความสุข

ผมดีใจที่เห็นสมาชิกกระตือรือร้นที่จะรับใช้ (M) ในด้านต่างๆ เช่น ปฏิคม แสงเสียง สวัสดิการ สื่อต่างๆ (เช่นทีม CJ News) การให้คำปรึกษา การสอน การรับใช้ตามของประทาน และภาระใจทั้งภายในและภายนอกคริสตจักรและทีมค่าย ฯลฯ  และดีใจที่เห็นหลายคนเข้าใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้า (M) มากขึ้น เช่น รู้จักเฝ้าเดี่ยวเอง หรือ ผ่านทางไลน์  สนใจเข้ากลุ่มอธิษฐาน เข้าเรียนพระคัมภีร์ในวันอาทิตย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในทุกเย็นวันพฤหัส และดีใจที่หลายคนนำพาญาติมิตรให้ได้รับความรอด (L) ทั้งเป็นพยานส่วนตัว ผ่านกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มแคร์ในวันต่างๆ รวมทั้งกลุ่มเยี่ยมเยียนและขอให้ทุกท่านกระทำเช่นนั้นต่อไป อย่างสม่ำเสมอนะครับ เพราะจะเกิดผลดีอย่างแน่นอน

วันนี้ขอแนะนำพี่น้องท่านหนึ่งคือ คุณวิลาวัลย์ พุ่มเจริญ ชื่อเล่น : วิ

อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว (นำเข้าแรงงาน)

1.ถาม มาเชื่อพระเจ้า/มาเป็นสมาชิก CJ ได้อย่างไร ผ่านใครหรือช่องทางใด ?

ตอบ “ได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าครั้งแรกเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2012 ( 6 ปี ที่แล้ว ) ผ่านทางแม่ของเพื่อนคะ ซึ่งนั่นก็คือครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตที่มีคนมาประกาศเรื่องพระเจ้ากับเรา เพราะในชีวิตเราก็ไม่เคยมีเพื่อนหรือญาติพี่น้องที่เชื่อพระเจ้ามาก่อนเลย วันนั้นคุณแม่ได้พูดเรื่องพระเจ้าให้เราฟัง ถึงอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นการหายจากโรค การช่วยกู้จากปัญหาต่างๆ หลายๆ ด้านทั้งเรื่องปัญหาชีวิตและการเงิน ซึ่งเราก็ได้รับรู้ถึงปัญหาหลายๆ อย่างว่าท่านเคยประสบเหตุเช่นนั้นจริงๆ และปัจจุบันชีวิตของท่านก็เปลี่ยนไปและดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ ท่านพูดกับเราว่า “พระเยซูเป็นพระเจ้าที่ยังทรงพระชนม์อยู่และสามารถช่วยกู้เราได้…ชีวิตวิอาจจะดูเหมือนไม่ได้ลำบากหรือมีปัญหาอะไร แต่สิ่งที่วิไม่มีคือ..สันติสุขที่มาจากพระเจ้า” ซึ่งในตอนนั้นชีวิตเราก็โอเคอยู่ ไม่ได้มีปัญหาหรือลำบากอะไร เราได้ทำงานอยู่ในบริษัทที่ค่อนข้างมั่นคง แต่พอเราได้ยินเช่นนั้นก็กลับแตะต้องความรู้สึกในใจ และก็ติดสินใจรับเชื่ออย่างง่ายๆ ในวันนั้นเลยคะ

หลังจากนั้นก็ไปโบสถ์อย่างสม่ำเสมอ ศึกษาพระวจนะของพระเจ้า ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อไปเรื่อยๆ และก็ได้พบว่าตั้งแต่มาเชื่อพระเจ้าเราได้เข้าใจคำว่าสันติสุขที่พระเจ้ามอบให้ไม่เหมือนที่โลกให้จริงๆ เมื่อก่อนไม่มีพระเจ้าในชีวิตเหมือนเราไม่มีที่ยึด บางครั้งเราก็เกิดความกลัวโน่นนี่ เช่น เรื่องเศรษฐกิจการเงิน ความปลอดภัยในชีวิต และของครอบครัวเราทุกๆ ด้าน แต่..ตั้งแต่เราได้มาเชื่อพระเจ้า เรารับรู้ได้เลยว่ามีพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ในชีวิตเราจริงๆ มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำ คอยดูแลชีวิตเรา และคนที่เรารักทุกคน  อยากขอบคุณพระเจ้าที่ให้เรายอมเชื่ออย่างง่ายๆในวันนั้น รู้สึกโชคดีมากๆ ที่พระเจ้าทรงเลือกเรา และอวยพรชีวิตเราอย่างมากมายคะ

2.ถาม ประทับใจอะไรเกี่ยวกับ CJ หรืออยากขอบคุณพระเจ้าอะไรผ่าน CJ??

ตอบ ประมาณ 2 ปีแล้วคะ ที่ได้ย้ายมาเป็นสมาชิกที่ CJ เนื่องจากโบสถ์ที่เราเคยอยู่มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่าง และเริ่มมีคนป่วยมากขึ้น จนเรากังวลเรื่องความปลอดภัยของตัวเราและหลานๆด้วย จึงได้หาข้อมูลทาง Internet และได้ลองมานมัสการที่นี่ดู ก็รู้สึกประทับใจในความเรียบง่าย และเป็นกันเองของที่นี่คะ ที่สำคัญได้เรียนรู้พระวจนะจาก อ.ธงชัย และอาจารย์อีกหลายๆท่าน เวียนมาสอนด้วย ทำให้เราได้ความรู้และแง่มุมจากประสบการณ์ชีวิตของท่าน ซึ่งประทับใจและเป็นประโยชน์มากคะ  อยากขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเมตตาให้เรามีสถานที่นมัสการที่ดีพร้อม กว้างใหญ่แบบนี้ เพื่อรองรับความรอดของผู้คนอีกมากมายด้วยคะ

3.ถาม อยากมีส่วนตอบแทนพระคุณพระเจ้าหรือทำอะไรผ่านทางCJ บ้าง อย่างไร หรืออยากหนุนใจพี่น้องด้วยข้อ พระวจนะใด เพราะอะไรจึงใช้พระวจนะข้อนี้

ตอบ ​อยากขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดอันยิ่งใหญ่ และพระคุณความรักที่ทรงให้กับชีวิตวิคะ ถ้าไม่มีพระองค์เราก็คงไม่สามารถมี หรือเป็นอย่างทุกวันนี้ได้จริงๆ เลยอยากตอบแทนพระองค์ด้วยการแบ่งปันพระพรออกไป ซึ่งเราได้เริ่มต้นการช่วยเหลือให้กับบ้านเด็กกำพร้าบางที่ เป็นจุดเล็กๆที่เราพอจะเริ่มทำได้คะ ส่วนที่ CJ เราได้มีโอกาสรวมรับใช้กับพี่น้องในด้านงานปฏิคมคะถ้ามีโอกาสหรืองานด้านอื่นที่เรามีความสามารถซึ่งพอจะทำได้ก็ยินดีที่จะรับใช้เพิ่มเติมคะ พระวจนะข้อหนุนใจ

“เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของท่านวิตก และอย่ากลัวเลย”  (ยอห์น14: 27)

​พระธรรมข้อนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความรอดที่เราได้รับและเป็นข้อเตือนใจคะ เรารู้สึกว่าชีวิตในโลกนี้เต็มไปด้วยปัจจัย ความกังวลต่างๆมากมาย ที่เราทุกคนพร้อมจะที่รับสิ่งไม่ดีเหล่านี้เข้ามาในชีวิต ซึ่งอาจบั่นทอนความเชื่อของเรา และนั่นไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตเราคะ เพราะพระองค์มาเพื่อให้ชีวิตและให้อย่างครบบริบูรณ์…. ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนคะ”

ขอบคุณสำหรับบทสัมภาษณ์ดีที่ทำให้เรารู้จัก คุณ วิลาวัลย์ พุ่มเจริญ ( วิ)  มากขึ้นนะครับ

อนึ่ง ผู้ใดต้องการสมัครเป็นสมาชิก ทั้งคนเก่า และคนใหม่ รวมทั้งผู้ที่ประสงค์จะโอนย้ายสมาชิกภาพ ก็ขอติดต่อได้ที่คุณแดง คุณเอ๋ และคุณโบ นะครับ !   ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ
                                                                                        

ด้วยรัก

(ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.