ราคาที่คุณต้องจ่าย

ราคาที่คุณต้องจ่าย

ถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น (ยอห์น 15:7)

มีบางคนไปขอพบครูผู้สอนพระคัมภีร์ที่โด่งดังท่านหนึ่งพูดว่า “ท่านครับ ผมอยากให้ท่านทั้งโลกได้เพื่อจะมีความรู้พระคัมภีร์เท่ากับที่ท่านมี” ครูท่านนั้นมองไปที่ชายหนุ่มตอบว่า “นั่นแหละคือราคาที่คุณต้องจ่าย”

พระธรรมโรมบทที่ 12 บอกเราว่า “อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม” (12:2) แล้วจิตใจเราจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร? โดยการศึกษาพระวจนะของพระเจ้า

ในกิจการบทที่ 17  ชาวยิวที่อยู่ในธรรมศาลาที่เมืองเบโรอา ตั้งใจฟังสิ่งที่เปาโลและสิลาสพูดเมื่อไปถึง: “ยิวในเมืองนี้มีใจยอมรับมากกว่ายิวในเมืองเธสะโลนิกา เพราะพวกเขารับพระวจนะด้วยความอยากรู้และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน หวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจริงดังที่กล่าวหรือไม่ เพราะฉะนั้นมีหลายคนในพวกเขามาเชื่อถือ รวมทั้งบรรดาสตรีมีศักดิ์ชาวกรีกและบรรดาผู้ชายชาวกรีกอีกจำนวนไม่น้อย” (ข้อ 11-12)

ผมชอบที่พวกเขารับพระวจนะด้วยความอยากรู้และค้นดู พวกเขาต่างก็สอบถามเอาจากเปาโล หนึ่งในผู้เขียนส่วนใหญ่ในพระคัมภีร์ใหม่ นี่คือวิธีการฟังที่ถูกต้อง พระเยซูตรัสว่า “ถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น” (ยอห์น 15:7)

คำว่า “ติดสนิท” หมายถึงหยั่งรากลึกลงในพระเยซูคริสต์ ดูดซับสารอาหารขึ้นมา และเติบโตขึ้นในทุกๆวัน อยู่ในพื้นที่ๆพระเจ้ามอบให้ พื้นที่ๆในสามัคคีธรรมกับพระองค์ นั่นคือคุณศึกษาพระวจนะของพระเจ้า นั่นคือท่องจำพระวจนะ และที่สุดแล้วสิ่งที่คุณทำจะสร้างอิทธิพลต่อความคิด การดำเนินชีวิต และทุกสิ่งที่ทำ เราจำเป็นต้องเข้าสู่พระวจนะด้วยวิธีการนี้

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr.ภาพ History of Bible study)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.