ภาพแห่งความรักของพระเจ้า

ภาพแห่งความรักของพระเจ้า

เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเลียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รัก (เอเฟซัส 5:1 THSV11)

สองสามสิ่งในชีวิตที่สามารถนำความเพลิดเพลินมาให้มากพอๆกับความเจ็บปวดคือครอบครัวของเราเอง เมื่อทุกอย่างเป็นไปได้ดีในครอบครัว เป็นเรื่องที่ดีมาก และถ้ามีเรื่องเกิดขึ้น ก็เป็นเรื่องลำบาก

พ่อแม่มีความเครียดเกี่ยวกับลูกๆ ลูกๆมีความเครียดเกี่ยวกับพ่อแม่ สามีมีความเครียดเกี่ยวกับภรรยา และภรรยามีความเครียดเกี่ยวกับสามี

ที่น่าสนใจ พระคัมภีร์กล่าวว่าหนึ่งในหมายสำคัญของยุคสุดท้ายคือการขาดความเคารพต่อพ่อแม่ “เพราะผู้คนจะเห็นแก่ตัว รักเงินทอง โอ้อวด หยิ่งยโส ชอบดูหมิ่น ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ อกตัญญู ชั่วร้าย” (2 ทิโมธี 3:2 THSV11)

ครอบครัวมีความซับซ้อน แต่อย่าลืมว่าพระเจ้าเป็นผู้ตั้งสถาบันครอบครัว จากที่เราเห็นในปฐมกาล พระเจ้าทรงนำอาดัมและเอวามาอยู่ด้วยกัน พระองค์ทรงเริ่มด้วยการสร้างครอบครัว มีเพียงภาพเดียวที่พระเจ้าทรงมอบให้โลกที่หลงหายนี้เพื่อสำแดงถึงความรักที่ทรงมีให้คริสตจักร และความรักที่คริสตจักรมีให้พระองค์ และนั่นคือภาพการแต่งงาน พระคัมภีร์กล่าวว่า “ภรรยาจงยอมเชื่อฟังสามีของตน เหมือนยอมเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้า . . . ส่วนสามีก็จงรักภรรยาของตน เหมือนพระคริสต์ทรงรักคริสตจักร และประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักร” (เอเฟซัส 5:22, 25 THSV11)

นั่นคือพระเจ้ากำลังตรัสว่า “ลองดูคู่ที่เป็นคริเตียน คุณเห็นวิธีที่สามีรักภรรยาหรือไม่? เหมือนกับที่เรารักคริสตจักร คุณเห็นวิธีที่ภรรยารักสามีหรือไม่? นั่นคือความรักที่คริสตจักรมีให้เรา”

เมื่อครอบครัวคริสเตียนเริ่มเอาใจออกห่างจากกัน เมื่อมีเรื่องหย่าร้างเกิดขึ้น จะเท่ากับการทำลายล้างคำพยานที่ผู้เชื่อเคยเป็นพยานในชุมชน บางทีนี่เป็นสาเหตุที่มารเกลียดชังครอบครัวและพยายามก่อสงครามให้เกิดขึ้นในเรื่องนี้

มีคำกล่าวว่าครอบครัวอยู่ได้ถ้าไม่มีประเทศชาติ แต่ประเทศชาติอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีครอบครัว

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 (Cr.ภาพ pt.pngtree.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.