ในพระหัตถ์ของช่างปั้น

ในพระหัตถ์ของช่างปั้น

ข้าแต่พระยาห์เวห์ บัดนี้พระองค์ยังเป็นพระบิดาของพวกข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นดินเหนียว และพระองค์ทรงเป็นช่างปั้น ข้าพระองค์ทุกคนเป็นผลงานของพระหัตถ์พระองค์  (อิสยาห์ 6:48 THSV11)

ชาวกรีกเชื่อถือในเทพเจ้าหลายองค์ คิดว่าพวกเขาจะได้รับปัญญาและทิศทางในการดำเนินชีวิต เมื่อพวกโรมันสามารถเอาชนะชาวกรีกได้ พวกเขาจึงซึมซับเอาวัฒนธรรมและความเชื่อไปเป็นของตน แต่ปัญหาคือเทพเจ้าเหล่านี้ไม่มีตัวตนจริง  

ในฐานะคริสเตียน เราต้องการรู้น้ำพระทัยพระเจ้า แต่สิ่งนี้เป็นไปได้หรือ? เราจะรู้น้ำพระทัยพระเจ้าได้หรือ? พระเจ้ายังตรัสกับเราในทุกวันนี้หรือ? หรือว่าเราแสวงหาไปอย่างเปล่าประโยชน์ เหมือนกับชาวกรีกโบราณและชาวโรมันที่พยายามมองเข้าไปในใบหน้าของเทพเจ้าเหล่านั้นหรือ?

ไม่ใช่ครับ เป็นคริสเตียนคือเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์ผู้สถิตในเรา พระเยซูตรัสว่า “เราจะไม่เรียกพวกท่านว่าบ่าวอีก เพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไร แต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหาย เพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดา เราสำแดงแก่พวกท่านแล้ว” (ยอห์น 15:15 THSV11)

พระเจ้าปรารถนาจะตรัสกับเราในวันนี้ พระองค์มีแผนการและพระประสงค์ในชีวิตเรา และปรารถนาเปิดเผยน้ำพระทัยที่มีในชีวิตเรา แล้วเราจะรู้พระประสงค์ของพระเจ้าได้อย่างไร? เราพบพระวจนะที่น่าสนใจในเยเรมีย์ 18: “พระวจนะซึ่งมาจากพระยาห์เวห์ถึงเยเรมีย์ว่า “จงลุกขึ้น ไปที่บ้านของช่างหม้อ เราจะให้เจ้าได้ยินถ้อยคำของเราที่นั่น” ข้าพเจ้าจึงลงไปที่บ้านของช่างหม้อ และเขากำลังทำงานอยู่ที่แป้นหมุน และภาชนะดินซึ่งกำลังทำนั้นเสียอยู่ในมือของช่างหม้อ เขาจึงปั้นใหม่ให้เป็นภาชนะอีกลูกหนึ่งตามที่เขาเห็นว่าควรทำ” (ข้อ 1-4 THSV11)

พระคัมภีร์กำลังบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นเหมือนช่างปั้นหม้อ และเราเป็นเหมือนดิน พระเจ้าทรงเป็นช่างปั้นหม้อที่ต้องทำให้เราเป็นไปตามพระประสงค์และแผนการของพระองค์ และถ้าเราไม่ยอมเป็นไปตามแผนการและพระประสงค์ เราก็กำลังทำในสิ่งที่ไม่คุ้มค่าอย่างยิ่ง

ถ้าเราไม่ยอมให้เป็นไปตามแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้า เราก็กำลังทำในสิ่งที่ไม่คุ้มค่าอย่างยิ่ง

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 (Cr.ภาพ Devoetry.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.