ยืนอยู่ในชัยชนะ

ยืนอยู่ในชัยชนะ

ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่ และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า ในปฐมกาลพระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้า พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาโดยพระวาทะ ในบรรดาสิ่งที่เป็นอยู่นั้น ไม่มีสักสิ่งเดียวที่เป็นอยู่นอกเหนือพระวาทะ พระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิต และชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ ความสว่างส่องเข้ามาในความมืด และความมืดไม่อาจเอาชนะความสว่างได้ (ยอห์น 1:1-5 THSV11)                                                         

เมื่อพูดถึงการแข่งขันนั่นหมายความว่ามีการแพ้-ชนะ  เราเองรู้อยู่ว่าพระเยซูชนะและชนะตลอดไป ไม่มีคำว่าแพ้สำหรับพระองค์ ดังนั้น  พระเยซูจึงไม่จำเป็นที่จะต้องลดตัวลงมาแข่งขันกับผู้ใด ไม่ว่ากับมารหรือมนุษย์คนใด พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่ง แม้กระทั่งความตาย เมื่อเราอยู่ฝ่ายพระองค์ เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ อย่าลืมว่าชัยชนะนั้นก็เป็นของเราด้วย

1.ข้อต่อไปนี้ถูกหรือผิด 

1.1_____พระเยซูทรงเป็นมนุษย์ ขณะเดียวกันก็เป็นพระเจ้าด้วย (ข้อ 1)

1.2_____พระเยซูทรงดำรงอยู่ตั้งแต่นางมารีย์คลอดพระเยซูออกมา (ข้อ 1-2)

1.3_____พระเยซูไม่ได้มีส่วนในการทรงสร้างโลก (ข้อ 3)

1.4_____พระเยซูทรงเป็นแหล่งชีวิตนิรันดร์ (ข้อ 4)

1.5_____ความสว่างกับความมืดกำลังต่อสู้กัน บางครั้งความมืดชนะ บางครั้ง ความสว่างชนะ (ข้อ 5)

2.“แหล่งชีวิตนิรันดร์” มีความหมายต่อชีวิตคุณอย่างไร?

3. เมื่อคุณได้รับชีวิตนิรันดร์ซึ่งเป็นความสว่าง (ความดี) แล้ว ความมืด (ความชั่ว, ความตาย) ก็ไม่สามารถชนะความสว่างนั้นได้ ความจริงนี้ส่งผลอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของคุณ?

เพราะพระเยซูทรงพระชนม์อยู่ จึงทำให้เราได้รับชีวิตนิรันดร์ และมีความหวังในชีวิต แม้ความตายก็ไม่สามารถทำให้เราแยกจากพระเจ้าได้ ดังนั้นการทรงสถิตอยู่เป็นนิตย์ของพระเยซูคริสต์ ทำให้ชีวิตของคุณได้รับชัยชนะในทุกวัน

วันนี้คุณอยู่ในทีมไหน? ทีมแชมเปี้ยนหรือเปล่า?

 

บทเผ้าเดี่ยวโดยทีม Vitamin CJ

(Cr.ภาพ The Playbook Asia)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.