พระเจ้ามีพระประสงค์อะไรจากเรา?

พระเจ้ามีพระประสงค์อะไรจากเรา?

“เรารัก ก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน” 

We love because He first loved us. (1ยอห์น4:19 THSV11)

พระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไร?

เราเรียนรู้จากพระคริสตธรรมคัมภีร์ว่าพระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นมาเพื่อให้เรามีสามัคคีธรรมกับพระองค์

พระเจ้าประสงค์ให้เราได้นมัสการ และมีส่วนร่วมแบ่งปันในพระสิริและความสุขนิรันดร์กับพระองค์ 

พระเจ้าประสงค์ให้เราเรียนรู้จักพระองค์เพิ่มขึ้นอยู่เสมอเพื่อเราจะได้รู้ว่า พระองค์ทรงน่ารักมากรักเพียงใด จนเราอดไม่ได้ที่จะรักพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพระองค์ทรงรักเราก่อน และแน่นอนว่า ถ้าเรารักพระองค์ เราจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ เราจะต้องหาหนทางรับใช้พระองค์ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างแน่นอน และวิถีทางหนึ่งที่เป็นการรับใช้พระเจ้าที่ดี ก็คือ การที่เราได้รับใช้คนในครอบครัวของเรา ทั้งครอบครัวทางฝ่ายกายภาพและครอบครัวทางฝ่ายจิตวิญญาณของเรา คือ คริสตจักร

มีผู้กล่าวไว้ว่า …

            “การรับใช้พระเจ้าเป็นการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก”

              (Serving God is the greatest adventure in the world.)

ผมได้รับใช้พระเจ้ามามากกว่า 40 ปี ผมขอยืนยันว่า เป็นความจริง! การรับใช้พระเจ้าเป็นความตื่นเต้น เป็นความสุขยินดี เป็นพลังแก่จิตวิญญาณของผม การรับใช้พระเจ้ามักจะกลายเป็นพรต่อชีวิตของตัวผู้ที่รับใช้เอง

เป็นเรื่องแปลกแต่จริง หากเราใช้เวลาและพลังทั้งหมดที่เรามีไปรับใช้โลก รับใช้กิจกรรมทางสังคม รับใช้งาน รับใช้เงินทอง รับใช้สิ่งต่าง ๆ ในโลก พอถึงบั้นปลายทุกอย่างที่เราทำไว้ ก็แทบจะกลายเป็นศูนย์ แต่ยิ่งเรารับใช้ โดยแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน  โดยรักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เราจะตื่นเต้น ดุจดังได้ผจญภัยครั้งใหญ่ และเห็นพระเจ้าทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงที่เราจำเป็นให้อย่างเหมาะสมในเวลาของพระองค์ นับว่าเป็นจริงตามที่องค์พระเยซูคริสต์ตรัสไว้

“แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่ง ทั้งปวงนี้ให้”

(But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you.) (มัทธิว 6:33)

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า การได้เรียนรู้จักพระเจ้า และสิ่งที่พระเจ้ากระทำ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเรา) จะยิ่งทำให้เรารักพระองค์อย่างสุดหัวใจ และแน่นอนว่า เมื่อเรารักพระองค์แล้ว เราก็จะอุทิศทุ่มเททั้งหมดที่เรามีอยู่เพื่อรับใช้พระองค์โดยไม่เสียดาย ซึ่งจะนำไปสู่มิติแห่งพระพรเหลือล้นในชีวิตของเรา

ไม่เชื่อลองดูสิครับ!

 

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

– twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ ETF Trends)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.