เย็บติดกัน

เย็บติดกัน

เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่มาจากการกระทำ เพื่อไม่ให้ใครอวดได้ (เอเฟซัส 2:8-9 THSV11)

เมื่อเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ขาด เราใช้ด้ายเพื่อเย็บติดกลับเข้าไปใหม่ เพื่อให้ส่วนที่ขาดได้ต่อกลับเป็นเนื้อเดียวกันอีกครั้ง เช่นกัน พระเจ้ากับมนุษย์ ทั้งสองฝ่ายก็ประสานเข้าด้วยกันผ่านทางพระเยซูคริสต์

แต่ก่อนมนุษย์อยู่ในสวนเอเดนกับพระเจ้า เหมือนทองแผ่นเดียวกันที่บริสุทธิ์ มนุษย์สามารถได้ยินเสียงของพระเจ้าและพูดคุยกับพระองค์ได้แบบหน้าต่อหน้า แต่เมื่อมนุษย์รับความบาปเข้ามา มนุษย์และพระเจ้าก็ฉีกขาดออกจากกัน ความบาปได้ทำให้มนุษย์ไม่บริสุทธิ์อีกต่อไป พระเจ้าและมนุษย์จึงแยกจากกันโดยมีบาปเป็นกำแพงขวางกั้น

ดังนั้นมนุษย์ทุกคนต้องตายเพราะผลแช่งสาปจากบาปที่มนุษย์ได้ทำ แต่ด้วยพระคุณที่เข้มข้นของพระเจ้า พระองค์ส่งพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและเป็นมนุษย์ในเวลาเดียวกัน เพื่อเป็นคนกลางระหว่างมนุษย์และพระเจ้าได้อย่างลึกล้ำ

ด้วยเหตุนี้ พระเยซูจึงเป็นผู้นำมนุษย์ให้กลับคืนดีกับพระเจ้า ได้กลับคืนเป็นทองแผ่นเดียวกันอีกครั้งเหมือนในสวนเอเดน ดังนั้นผู้ที่ต้องการรอดจากความตายนิรันดร์ (นรก) ต้องเข้ามาเชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้เป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมุษย์เท่านั้น  

อ่านข้อพระคำด้านบน

1.คุณได้รับความรอดอย่างไร ทั้งๆที่คุณไม่สมควรจะได้รับ? (ข้อ 8)

2.โดยสิ่งใดที่ทำให้คุณมีชีวิตนิรันดร์อีกครั้ง? (ข้อ 8)

3.ความเชื่อที่คุณมีในทุกวันนี้ ทำให้คุณมีท่าทีต่อการดำเนินชีวิตและทัศนคติต่อคนอื่นอย่างไร?

ความเชื่อที่คุณมีนั้นคือความกล้าหาญและความมั่นใจในพระคุณของพระเจ้า จะดีเพียงใดที่ความเชื่อของคุณเป็นเหมือนพาสพอร์ทนำคุณไปสู่ความรอด อย่าให้ความน้อยเนื้อต่ำใจไม่ว่าในการงานหรือความสามารถน้อยนิดที่คุณมีทำให้ชีวิตคุณเศร้าหมอง เพราะสิ่งที่คุณมีและการกระทำของคุณไม่อาจช่วยให้คุณไปถึงความรอดได้ ความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นจะทำให้คุณชอบธรรม มีคุณค่า และเดินหน้าไปได้ด้วยสันติสุขที่พระเยซูมอบให้

 

บทเฝ้าเดี่ยวโดยทีม Vitamin CJ

(Cr.ภาพ Disciplemakers Community)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.