ปาท่องโก๋

ปาท่องโก๋

พี่น้องของข้าพเจ้า แม้ใครจะกล่าวว่าตนมีความเชื่อ แต่ไม่ได้ประพฤติตามจะมีประโยชน์อะไร? ความเชื่อนั้นจะช่วยให้เขารอดได้หรือ? (ยากอบ 2:14 THSV11)

เมื่อพูดถึงสิ่งของหรืออาหารที่ต้องมาเป็นคู่และแยกกันไม่ได้ คุณนึกถึงอะไรบ้าง?

อ่านข้อพระคัมภีร์: ยากอบ 2:14-17; 2:22-26

1.ความเชื่อที่ตายแล้วเป็นอย่างไร? (ข้อ 17)

2.ความเชื่อที่สมบูรณ์มีลักษณะอย่างไร? (ข้อ 22)

แม้ราหับไม่ได้มีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าอย่างผู้เชื่อทั่วไป แต่เธอเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และน่าเกรงกลัว (โยชูวา 2:8-10) และเธอได้ประพฤติตามในสิ่งที่เธอเชื่อแล้ว แต่เราซึ่งเป็นผู้เชื่อเองกลับไม่ประพฤติตามในสิ่งที่เราเชื่อเท่าที่ควร

3.ในฐานะที่เป็นผู้เชื่อ มีเรื่องใดบ้างที่คุณเชื่อหรือคุณรู้ แต่ไม่ได้ประพฤติตาม?

4.จากข้อที่ 26 ความเชื่อที่ปราศจากการประพฤตินั้นเหมือนกับอะไร?

บ่อยครั้งความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้าเป็นเหมือนความรู้ทางศาสนา เราไม่ได้ให้สิ่งนั้นส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตเท่าที่ควร เราอาจเป็นเพียงผู้ฟังพระวจนะของพระเจ้าที่ดี แต่ไม่ได้ประพฤติตาม สิ่งเหล่านี้ที่เราเชื่อจึงไร้ประโยชน์

วันนี้ให้คุณเก็บภาพปาท่องโก๋ไว้ในใจ ผูกความเชื่อที่คุณมีไว้กับการประพฤติ เพื่อความเชื่อนั้นจะสำแดงให้คนรอบข้างได้เห็น อย่าแยกปาท่องโก๋ในจิตใจออกจากกัน จนกว่าความเชื่อที่มีการประพฤติตามนั้นจะเกิดผล! เพราะเป็นสิ่งที่ต้องมาคู่กัน

 

บทเฝ้าเดี่ยวจากทีม Vitamin CJ

(Cr.ภาพ ChinaJapanPlus)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.