คนแก่แบบไหนที่พระเจ้าต้องการ?

คนแก่แบบไหนที่พระเจ้าต้องการ? (สดุดี 92:14)

“มันยังออกผลเมื่อแก่แล้ว มันมีน้ำเลี้ยงเต็มและเขียวสดอยู่”

They still bear fruit in old age; they are ever full of sap and green 

ในไม่ช้า เราทุกคนก็จะแก่ตัวลง แต่เราจะเป็นคนแก่แบบไหน?

            แบบไร้ค่าหรือเปี่ยมด้วยคุณค่า?

            แบบเป็นภาระหรือเป็นพระพร?

            แบบสร้างปัญหาหรือแก้ปัญหา?

ข่าวดีคือ ….

เราจะเป็นคนแก่แบบไหนก็ได้?  ใช่ !  เราเลือกได้ แต่เราต้องลงมือทำตามที่เราเลือก! หากเราต้องการเป็นคนแก่ที่น่ารัก เราก็ต้อง… จงเริ่มต้นตั้งแต่การทำตัว เป็นเด็กที่น่ารัก

             เป็นอนุชนที่น่ารัก

             เป็นหนุ่มสาวที่น่ารัก

             เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารัก   แล้วจึงจะกลายมาเป็นคนแก่ที่น่ารัก!

ดังนั้น จึงเป็นการดีที่เราจะเริ่มต้นทำสิ่งดี ๆ (แม้จะเล็ก ๆ น้อย ๆ ) ตั้งแต่บัดนี้ไปทุกวัน แนวทางที่เราควรทำก็คือ ขอให้เราเริ่มต้นวันใหม่ทุก ๆ วันด้วย

  • การทักทายผู้อื่นที่เราพบปะอย่างจริงใจในทุก ๆ ครั้งที่พบหน้าหรือติดต่อกัน(ทาง online ก็ได้)
  • การแสดงน้ำใจต่อคนที่อยู่ร่วมกับเรา ไม่ว่าจะที่บ้านหรือที่ทำงาน
  • การให้เวลา(แสดงความสนใจ) ต่อผู้อื่นที่เรารักหรือรักเรา
  • การขอโทษ/ขออภัยจากบุคคลอื่น ไม่ว่าสิ่งที่เราทำให้เขามีปัญหาหรือไม่สบายใจนั้นจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่
  • การแสดงความขอบคุณเสมอ ไม่ว่า สิ่งที่ผู้อื่นกระทำต่อเราจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสักเพียงใด
  • การให้ความใส่ใจและห่วงใยในความเป็นอยู่ของผู้คนที่เราพบปะอยู่ร่วมกันกับเราหรือทำงานให้เรา
  • การมีมารยาทในการพูดจาหรือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
  • การดูแลตัวเอง(สุขภาพ/การแต่งกาย) ให้เหมาะสมถูกต้องกับกาลเทศะ
  • การพูดจาหนุนใจ/ชมเชยผู้อื่นที่ได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่ดี
  • การแบ่งปันคำสอน/คำเตือนสติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาจากพระวจนะของพระเจ้าให้แก่กัน

พี่น้องที่รักขอให้เหล่าบรรดาผู้ที่กำลังอยู่บนเส้นทางของความเป็นผู้ใหญ่ และผู้อาวุโส จงทำตัวให้คนรุ่นหลังได้เห็นแบบอย่างที่ควรต่อการเจริญรอยตาม ขอให้เราเป็นดุจต้นไม้ที่แม้แก่แล้วแต่ก็ยังเกิดผลอยู่

“มันยังออกผลเมื่อแก่แล้ว มันมีน้ำเลี้ยงเต็มและเขียวสดอยู่” (สดุดี 92:14)

ขอให้เราเป็นแบบอย่างว่าที่ชัดเจน ชีวิตที่ติดตามและรับใช้พระเจ้ามายาวนานนั้นเป็นชีวิตแห่งพระพรที่พระเจ้าทรงอวยพรให้อยู่เสมอมา

“ข้าพเจ้าเคยหนุ่ม และเดี๋ยวนี้แก่แล้ว แต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิ้ง หรือเห็นพงศ์พันธุ์ของเขาขอทาน” (สดุดี 37:25)

และขอให้เราเป็นแบบอย่างของครอบครัวดีที่รับใช้พระเจ้าร่วมกันจนวันตาย ดุจดังที่โยชูวาเคยประกาศไว้เป็นเจตนารมณ์ของครอบครัวของท่านว่า …

“และถ้าพวกท่านไม่เห็นด้วยที่จะปรนนิบัติพระยาห์เวห์ ท่านก็จงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปรนนิบัติใคร จะปรนนิบัติบรรดาพระซึ่งบรรพบุรุษของท่านปรนนิบัติอยู่ในท้องถิ่นฟากตะวันออกของแม่น้ำ หรือบรรดาพระของคนอาโมไรต์ในแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่ แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า เราจะปรนนิบัติพระยาห์เวห์(โยชูวา 24:15)

ดังนั้น ขอให้เหล่าผู้ใหญ่/ผู้อาวุโสทั้งหลายที่รักจงทำตัวทำใจให้เป็นคนมีไฟของพระเจ้าอยู่ในชีวิตตลอดเวลา ขอให้ท่านทำตัวให้เป็นเหตุที่พระเจ้าสมควรจะอวยพรท่าน และทำให้ตัวของท่านเป็นพรแก่คนอื่นต่อไป และขอให้ท่านส่งต่อแบบอย่างแห่งพระพรที่มีไฟเช่นนี้อย่างไม่อ่อนล้าอ่อนแรงให้แก่คนรุ่นต่อไป

  …จะดีไหมครับ?

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ Fragantica)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.