ธ.ค. 282009
 

ann-nantanaเหตุฉะนั้นจงประหารโลกียวิสัยในตัวท่านเสีย มีการล่วงประเวณี การโสโครก ราคะตัณหา ความปรารถนาชั่ว และความโลภ ซึ่งเป็นการนับถือรูปเคารพ (โคโลสี 3:5)

สวัสดีค่ะ  (28 ธันวาคม 2009)

แต่ก่อนตอนเป็นคริสเตียนใหม่ๆ คำว่า “รูปเคารพ” ก็จะนึกถึงบรรดารูปปั้นต่างๆที่ผู้คนกราบไว้บูชา รวมทั้งเครื่องลาง ของขลัง สิ่งที่เป็นวัสดุสิ่งของทั้งหลาย เพราะฉันนึกถึงคำว่า “รูป” กับคำว่า “เคารพ”

แต่เมื่อได้อ่านข้อพระคัมภีร์นี้ซ้ำแล้ว ซ้ำอีกหลายๆครั้ง จึงเข้าใจว่า สิ่งอื่นๆ อะไรก็ตามที่มันมีความสำคัญกับเราเหลือเกิน สำคัญมากจนเราหวงและกอดมันไว้แน่นไม่ปล่อย สำคัญมากจนบางครั้งเราให้สิ่งเหล่านี้มาก่อนพระเจ้า นี่ต่างหากที่เรียกว่ารูปเคารพในใจ ซึ่งอาจจะเป็น เงินทอง ชื่อเสียง ความรัก ความโลภ ความเห็นแก่ตัว …… ฯลฯ

และในพระคำข้อนี้ พระเจ้าทรงสั่งให้เราประหารการบูชารูปเคารพนั้นเสีย การประหารคือการทำให้จบสิ้นทันที ไม่มีการรีรอ

ยังมีอะไรอีกไหมที่เรายังหวงไว้ และให้ความสำคัญมากกว่า พระเจ้าของเรา?

คำอธิษฐาน

“ขอพระเจ้าทรงประทานพระเมตตาให้เราได้ล่วงรู้ว่าในวันนี้ ยังมีสิ่งใดที่เรายังยึดติดเป็นรูปเคารพในชีวิต และ ขอพระองค์ทรงประทานกำลังให้เราประหารรูปเคารพนั้นได้ เพื่อเราจะได้ติดตามพระองค์ได้อย่างสุดจิตสุดใจ”

(CJ แอน – นันทนา บุญหลง สินเจริญ)

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ค้น..ค้น..ค้นให้เจอว่าอะไรคือรูปเคารพในใจ…ในชีวิตของเรา? รีบละ…เลิก…งด…โดยด่วน
  • อธิษฐานเผื่อครูแอนที่จะมีชีวิตที่เป็นพระพรแก่ผู้คนทั้งในและนอกคริสตจักร และเผื่อสุขภาพด้วย
 Posted by at 1:04 am

  4 Responses to “รูปเคารพในชีวิต”

  1. ขอพระเจ้านำให้รู้ว่าเรายังยึดติดกับอะไรอยู่หรือเปล่า…

  2. บางทีเราไม่ต้องไปหารูปเคารพที่ไหนไกลตัวเลย ตัวเราเองนั่นแหละคือรูปเคารพของเรา เรานมัสการตัวเรา หรือครอบครัวที่มีชื่อเสียงของเรา เห็นมาแล้วมากมายค่ะ

  3. ขอบคุณพี่แอนสำหรับกำลังใจที่มาจากความรักสัมผัสได้จริงๆ และจับต้องด้วยตาไม่ได้ต้องใช้ความรู้สึกของหัวใจในการสัมผัส เพื่อนคือคนที่เราต้องมีในชีวิตประจำวัน แต่พี่น้องไม่มีไม่ได้บอกได้เลยว่า จะพยายามมีชีวิตที่เป็นคริสเตียนให้ดี เหมือนอย่างที่พี่ๆ น้องๆ ในคริสตจักรเคยให้ความรักกับเรา และจะส่งต่อให้คนอื่นต่อไป ไม่ให้ติดกับสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง แต่ให้ติดกับความรักที่พระเจ้าให้และแสนดีกับเรา รักพี่แอนฮับ ขอพระเจ้าอวยพรชีวิตของพี่แอนให้สามารถส่งต่อความรักของพระองค์ให้กับคนที่ต้องการพระองค์ รวมทั้งคนที่ยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีพระเจ้าด้วยฮะ

  4. ขอบพระคุณ ด้วยใจกตัญญู ครูแอน และข้อพระคำ ทุกคน รักพระเจ้า และรักครูแอน ผู้ ที่ยอมให้พระเจ้า มากกว่า ยอมให้ รูป หรือ การเคารพ อื่น มาแทน ที่ องค์ พระเจ้า สูงสุด
    ขอบคุณ ทุกข้อพระคำ ในทุกๆเช้า เรา หลายคน ได้กำลัง จากพระคำพระเจ้า จาก ผู้ที่ คิดถึงเรา ก่อน อย่างคูรแอน แบบอย่างแห่งการรับใช่ ที่ ยิ่งใหญ่ ที่สุดในใจ เรารักพระเจ้า และ ครู ผู้เต็มไปด้วย กำลังมากมาย
    โดม

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)