ธ.ค. 292009
 

Valley

พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลาย เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบาก
(สดุดี 46:1)

คุณทราบหรือไม่ว่าในทางภูมิศาสตร์แล้ว ไม่มีทางมีหุบเขาได้ ถ้าไม่มีภูเขา? ทั้งสองที่ เป็นสถานที่สวยงามที่พระเจ้ามอบให้ในการทรงสร้างอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

หุบเขาเป็นภาพแห่งนิมิต เป็นที่ๆสงบไว้พักสายตา และใคร่ครวญถึงบางสิ่ง

ภูเขาเป็นสถานที่สำหรับออกไปค้นหาและพบเจอ เป็นที่ๆฝึกคุณให้แข็งแกร่งขึ้น

ถ้าคุณกำลังอยู่ในหุบเขา ก็แปลว่าคุณลงมาจากภูเขาแล้ว ถ้าคุณยังอยู่บนภูเขา ก็แปลว่าคุณได้ปีนขึ้นมาจากหุบเขา

คุณกำลังอยู่ในหุบเขา หรืออยู่บนยอดเขาครับ? อ่านสดุดีบทที่ 46 เกี่ยวกับพระกำลังของพระเจ้า พักสงบ และชื่นชมอยู่ในพระกำลังของพระองค์ ไม่ว่าเวลานี้พระองค์ให้คุณอยู่ที่ใดก็ตาม

โดย: Pastor Adrian Rogers

จาก:  Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เดาว่าเวลานี้พี่น้องเราบางคนอยู่แถวห้วย แถวดอย ชื่นชมกับธรรมชาติที่พระเจ้าสร้าง จะอยู่บนภู หรือในหุบเขา … เราก็ไม่ขาดแคลนความรักของพระเจ้า
  • ฝากอธิษฐานเผื่อคุณเกต น้องสาวคุณทิพย์ที่ราชบุรี ตกมอเตอร์ไซด์หัวฟาดพื้น เลือดคั่งในสมองเข้าผ่าตัดยังไม่ฟื้นค่ะ
  • เผื่อหลายๆคนที่ต้องเดินทางไกลในช่วงวันหยุดนี้ให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับ
  • เผื่อหลายคนที่เจ็บป่วย ไม่สามารถฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ได้อย่างเต็มที่
  • ให้ทุกคนระมัดระวังตนเองด้วยนะคะ – ขอพระเจ้าอยู่ด้วยค่ะ
 Posted by at 10:16 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.