สารจากศิษยาภิบาล

26 สิงหาคม 2018

สวัสดีครับพี่น้อง CJ ที่รักทุกท่าน

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีย้อนหลังสำหรับพิธีสมรสแห่งปีของ CJ ระหว่างคุณ วาสนา (กรีนทรี) และคุณฐานวัฒน์ อรุณสวัสดี (บอย) ในวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา พระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติอย่างสูง และทุกคนที่ไปมีความสุขยินดีถ้วนหน้า

สำหรับวันนี้ ผมดีใจและขอบคุณพระเจ้าที่ท่านเลือกมานมัสการพระเจ้าแทนที่จะไปทำสิ่งอื่น เพราะจะเกิดผลที่ดีกว่ากับท่านอย่างแน่นอน หากว่าผู้ใดต้องการติดต่อกับผมและหาพบไม่พบ หรือพบแล้วผมยุ่งอยู่ แต่ต้องการขอคำปรึกษา ความช่วยเหลือ หรือ เรื่องอื่นๆ กรุณาแจ้งได้ที่ทีมศิษยาภิบาลประจำวันอาทิตย์นี้ คือ คุณแดง และอาทิตย์หน้า (2 ก.ย.) คือ คุณบี

ตอนนี้ คริสตจักรได้จัดทีมดูแลเลี้ยงดูสมาชิกและช่วยเหลือผู้สนใจเป็น 7 ทีม ดังนี้

ก. A คุณแดง ทีม คุณชี คุณดา

ข. B คุณโบ  ทีม คุณตอย คุณเหมียว

ค. C คุณเอ๋ ทีม คุณพรรณ  คุณปิ๊ก  คุณจี๊ด

ง. D คุณบี  ทีม คุณแจน คุณหมิง

จ. E คุณหญิง/คุณม่อน  ทีม คุณปู

ฉ. F คุณฤทธิ์ทีม คุณกระดาษ คุณชี้

ช. G คุณคิด ทีม คุณฝน คุณแอน

สมาชิกท่านใดต้องการร่วมรับใช้หรือรับการดูแลเลี้ยงดูจากทีมใดกรุณาแจ้งที่หัวหน้าทีมด้วย แล้วบอกผมด้วยนะครับ

  • คริสตจักร CJ กำหนดวันมอบใบสมาชิกภาพ ของสมาชิก CJ ครั้งที่จะถึงนี้ไว้เป็นวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ดังนั้น ผู้ใดต้องการเป็นสมาชิกของเรา กรุณาแจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณแดง โดยที่ผู้ประสงค์จะรับใบรับรอง จะต้องสมัครและผ่านการพบปะพูดคุยกับศิษยาภิบาลก่อนเพื่อทำความเข้าใจกับความสำคัญและความหมายของการเป็นสมาชิก CJ ในวันที่ 7 กันยายน ก่อน และ
  • ผู้ใดต้องการรับบัพติศมาในรุ่นต่อไปก็คือใน วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน กรุณาแจ้งที่ครูเอ๋ โดยทุกคนที่จะรับต้องมีการอบรมเรื่องความหมายและความสำคัญของพิธีบัพติศมาก่อนในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน ผู้ใดต้องการรับบัพติศมา กรุณาแจ้งด่วนด้วยครับขอทุกท่านช่วยอธิษฐานเผื่อคริสตจักรของเราที่กำลังตั้งมูลนิธิ ขอพระเจ้าทรงนำให้สำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อรับใช้สังคม และรองรับทรัพย์สินรวมทั้งที่ดินของคริสตจักรในอนาคต
  • ขออธิษฐานเผื่อการรณรงค์หาทุน 50 ล้านเพื่อซื้อที่ดินและสร้างคริสตจักรของเราเพื่ออนาคตของลูกหลานของเรา ตามมติของคณะผู้อภิบาล ในวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา  ดังนั้น หากผู้ใดมีที่ดิน หรืออาคารใดจะแนะนำ (หรือถวาย) ขอแจ้งได้ที่คุณ ฤทธิ์ หรือ ทีมผู้อภิบาล
  • ขอโปรดอธิษฐานเผื่อทีมศิษยาภิบาล ทีมคณะผู้อภิบาล และเผื่อกันและกัน

และขอประกาศให้ทราบว่า เวลานี้ CJ ได้มีการเลือกประธานคณะผู้อภิบาลคนใหม่ได้แล้ว(โดยจะมีอายุตำแหน่ง 2 ปี) คือ คุณ ชลธี (ตูน)  จิตติวรรณ  ขอทุกท่านให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ด้วยนะครับ และขออธิษฐานเผื่อพันธกิจใหม่ๆ ของคริสตจักร เช่น ALPHA ประเภทต่างๆ ดังนี้

  1. Alpha Marriage Course นำโดย คุณโบ (สุรัตนาวี สุวิพร)  
  2. Alpha Parenting  Course นำโดย คุณเอ๋ (หทัยรัตน์ บุญเพียรผล)
  3. Alpha youth นำโดย ครูบี (คัมภีร์ สุมามาลย์กุล)
  4. Alpha (Classic)   นำโดย คุณฤทธิ์ โอฬาริกศิริ    

ดังนั้น หากบุคคลที่มีรายนามดังกล่าวติดต่อเชิญชวนท่านขอให้ความร่วมมือด้วย

อนึ่ง จะมีการจัด งาน A Dinner With Alpha เพื่อหาทุนสนับสนุนพันธกิจที่มีคุณประโยชน์ของ Alpha หากผู้ใดสนใจสนับสนุนไปร่วมหรือ ถวายเป็นค่าบัตร ติดต่อคุณแดง และคุณฤทธิ์ได้ครับ

ขอทุกท่านเตรียมตัวเข้าร่วม งาน Amazing Love Festival ในวันที่ 19-20 ม.ค. ณ ไบเทคบางนา โดยเข้าร่วมยุทธการ OAกันให้มากๆ ครับ และรับการอบรม FDS สนใจติดต่อกับครูเอ๋ครับ

ท้ายนี้อย่าลืมทฤษฎี 3 ขา ของCJ  ในอาทิตย์หนึ่ง ขอให้มีส่วนร่วมพบปะกันสัก 3 ครั้งนะครับ

และ 1. อย่าลืมมาเรียนพระคัมภีร์ (วันอาทิตย์/วันพฤหัส)     2. อย่าลืมเข้ากลุ่มแคร์ที่มีอยู่

วันนี้แนะนำสมาชิกของเราท่านหนึ่งคือ

คุณ วรีภรณ์ อรุณสุรัตน์ภักดี   ชื่อเล่น : น้ำฝน   อาชีพ : ธุรกิจท่องเที่ยว และอาหารคีโต

1.ถาม มาเชื่อพระเจ้า/มาเป็นสมาชิก CJ ได้อย่างไร? ผ่านใครหรือช่องทางใด ?

   ตอบ “เป็นคริสเตียนประมาณช่วงปี 2000 และอ.สิริวรรณ แนะนำให้มามนัสการที่ CJ ค่ะ

2. ถาม ประทับใจอะไรเกี่ยวกับ CJ หรืออยากขอบคุณพระเจ้าอะไรผ่าน CJ?

   ตอบ ประทับใจ CJ ในความใส่ใจผู้คนที่เข้ามานมัสการพระเจ้าร่วมกัน และรู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้มาโบสถ์ จะได้รับข้อคิดดีๆ จากคำเทศนา และมิตรภาพจากสมาชิก ขอบคุณพระเจ้าที่รัก และให้โอกาสลูกได้กลับมาหาพระองค์ และพระองค์จะทรงสถิตกับเราทุกคนในทุกเวลานาที

3. ถาม อยากมีส่วนตอบแทนพระคุณพระเจ้าหรือทำอะไรผ่านทาง CJ บ้าง อย่างไร? หรืออยากหนุนใจพี่น้องด้วยข้อพระวจนะใด เพราะอะไรจึงใช้พระวจนะข้อนี้?

  ตอบ อยากร่วมรับใช้พระเจ้าในการประสานงานด้านต่างๆ หากมีโอกาสค่ะ อยากหนุนใจพี่น้องด้วยข้อพระวจนะ

      “จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงสู้ทนต่อความยากลำบาก จงขะมักเขม้นอธิษฐาน”  โรม 12 : 12

ชีวิตมนุษย์ไม่ได้สุขสบาย การเป็นคริสเตียนเป็นชีวิตที่มีความหวัง สร้างความอดทน และเชื่อในการอธิษฐานว่า พระเจ้าของเราจะทรงตอบคำอธิษฐานต่อเราในเวลาที่ถูกต้อง และเป็นทางที่เหมาะสมกับเราที่สุดเสมอ”

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร  คุณ วรีภรณ์ อรุณสุรัตน์ภักดี (น้ำฝน) และพี่น้องที่รักทุกท่านครับ

ด้วยรักจากใจ                    

(ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล               

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.