ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์

ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์

ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก  (มัทธิว 6:10THSV11)

เราจะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไร? เราพบได้ในพระวจนะของพระองค์ ยิ่งเราอ่านพระคัมภีร์มากเท่าไร เราก็จะยิ่งเข้าใจพระวจนะมากเท่านั้น และเราก็จะยิ่งค้นพบว่าอะไรคือน้ำพระทัยของพระเจ้า  

พระเยซูตรัสว่าเราควรอธิษฐาน “ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก”  (มัทธิว 6:10THSV11)

สิ่งนี้เตือนเราว่าจุดประสงค์เบื้องต้นของการอธิษฐานคือ ให้นำความปรารถนาของเราสอดคล้องไปกับน้ำพระทัยของพระเจ้า

ในยอห์น 15 เราได้พบพระสัญญาที่น่าทึ่งจากพระเยซู: “ถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น” (ข้อ 7)  ถ้าเรานำมาเรียบเรียงให้เห็นภาพ: ถ้าเจ้าทำตัวเหมือนอาศัยอยู่ด้วยกับเรา และถ้อยคำของเราอาศัยอยู่ในตัวเจ้า จงแน่ใจได้ว่าไม่ว่าจะขอสิ่งใด เราจะรับฟังและช่วยเจ้า”

แน่นอนเราจะรีบจับจ้องไปที่ถ้อยคำ “ท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น” แต่เดี๋ยวก่อนครับ ให้ย้อนไปที่ “ถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้ว…” เรียบเรียงอีกแบบคือ: ถ้าเรารักษาสถานะภาพที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า และให้พระวจนะของพระองค์อยู่ในหัวใจของเรา วิธีที่เราอธิษฐานจะเปลี่ยนไป

พระเจ้าปรารถนาให้เราค้นพบน้ำพระทัยของพระองค์ แต่การอธิษฐานที่แท้จริงไม่ใช่เพื่อเอาชนะใจพระเจ้าให้ได้สิ่งที่เราต้องการ แต่เป็นการให้น้ำพระทัยของพระเจ้าชนะใจเรา การอธิษฐานไม่ใช่เป็นการทำความต้องการของเราให้เข้าไปถึงสวรรค์ แต่เป็นเรื่องให้น้ำพระทัยของพระเจ้าเข้ามาในโลกนี้

ถ้าคุณต้องการคำตอบสำหรับคำอธิษฐานที่ได้รับการรับรอง นีคือเคล็ดลับ ให้ค้นพบน้ำพระทัยของพระเจ้าและอธิษฐานตามน้ำพระทัย

การอธิษฐานที่แท้จริงไม่ใช่เพื่อเอาชนะใจพระเจ้าให้ได้ตามที่ต้องการ แต่เป็นการให้น้ำพระทัยของพระเจ้าชนะใจเรา

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 (Cr.ภาพ WonderfulwordofGod)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.