สารจากศิษยาภิบาล

2 กันยายน 2018

 สวัสดีครับพี่น้องชาว CJ ที่รักและทุกท่านที่มาเยี่ยมเยือน

วันนี้ ผมดีใจและขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องมานมัสการพระเจ้าแทนที่จะไปทำสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการไปหาเงิน ไปให้เงิน ไปสนุกหรือการไปทำกิจอื่นๆ ที่ทำให้ขาดการนมัสการเป็นนิสัย

“อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัย แต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว”  (ฮีบรู10:25)

ขอให้เราหนุนใจกันและกันให้มีนิสัยทำดีโดยไม่ให้ความดีที่ทำนั้นเป็นคู่แข่งของพระเจ้า แต่ให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและไม่ขวางกั้นเราในการเข้าใกล้ชิดพระเจ้า มิฉะนั้น วันหนึ่งเราจะตระหนักว่า ทุกสิ่งที่เราทำนั้นจบลงที่ความว่างเปล่ารวมทั้งความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่รักเรามาก ให้เรารักพระเจ้า แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นใดในชีวิตของเรา แล้วเราจะพบกับสันติสุขแท้ในชีวิต และขอให้เรามีความสุขนิรันดร์ด้วยการนำคนบางคนมาหาพระคริสต์ และรับความรอดจากพระองค์เหมือนอาทิตย์ที่แล้วคุณพิมพ์ประกาศตัวต้อนรับพระคริสต์อย่างเปิดเผย ทุกคนล้วนยินดีรวมทั้งในสวรรค์ด้วย

หากว่าวันนี้ผู้ใดต้องการติดต่อกับผมและหาพบไม่พบ แต่ต้องการขอคำปรึกษา ความช่วยเหลือ หรือ เรื่องอื่นๆ กรุณาแจ้งได้ที่ทีมศิษยาภิบาลประจำวันอาทิตย์นี้ คือ คุณบี (คัมภีร์) และอาทิตย์หน้า(9 ก.ย.)คือ คุณเอ๋ (หทัยรัตน์)

ตอนนี้ คริสตจักรได้จัดทีมดูแลเลี้ยงดูสมาชิกและช่วยเหลือผู้สนใจเป็น 7 ทีม ดังนี้

A คุณแดง ลูกทีม คุณชี คุณดา

B คุณโบ  ลูกทีม คุณตอย คุณเหมียว

คุณเอ๋  ลูกทีม คุณพรรณ  คุณปิ๊ก  คุณจี๊ด

D คุณบี  ลูกทีม คุณแจน คุณหมิง

E คุณหญิง/คุณม่อน  ลูกทีม คุณปู

F คุณฤทธิ์  ลูกทีม คุณกระดาษ คุณชี้

G คุณคิด   ลูกทีม คุณฝน คุณแอน

สมาชิกท่านใดต้องการร่วมรับใช้หรือรับการดูแลเลี้ยงดูจากทีมใดกรุณาแจ้งที่หัวหน้าทีมด้วย แล้วบอกผมด้วยนะครับ ผมจะดีใจมากเลย

 • คริสตจักร CJ กำหนดวันมอบใบสมาชิกภาพ ของสมาชิก CJ ครั้งที่จะถึงนี้ไว้เป็นวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 
  ผู้ใดต้องการเป็นสมาชิกของเรา และอยู่ในคุณสมบัติที่กำหนด กรุณาแจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณแดง  โดยที่ผู้ประสงค์จะสมัครต้องผ่านการพบปะพูดคุยกับศิษยาภิบาลก่อนเพื่อทำความเข้าใจกับความสำคัญและความหมายของการเป็นสมาชิก CJ ในวันที่ 7 กันยายน  ณ  BSC  เวลา 18.30 น. และสำหรับ
 • ผู้ใดต้องการรับบัพติศมาในรุ่นต่อไปก็คือใน วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน  กรุณาแจ้งที่ครูเอ๋  โดยทุกคนที่จะรับต้องผ่านการอบรมเรื่องความหมายและความสำคัญของพิธีบัพติศมาร่วมกันก่อนในวันที่ วันเสาร์ที่ 15 กันยายน  ณ ศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์ (BSC) ดังนั้นผู้ใดต้องการรับบัพติศมา กรุณาแจ้งด่วนด้วยครับ
 • เช่นเคย ขอทุกท่านกรุณาช่วยอธิษฐานเผื่อคริสตจักรของเราที่กำลังจัดตั้งมูลนิธิ ของคริสตจักรอยู่ ขอพระเจ้าทรงนำให้สำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อเราจะรับใช้พระเจ้า และสังคม และมีที่รองรับทรัพย์สินรวมทั้งที่ดินของคริสตจักรในอนาคต
  และขออธิษฐานเผื่อการรณรงค์หาทุน 70 ล้าน เพื่อซื้อที่ดินใช้สร้างคน และสร้างอาคาร คริสตจักรของเราเพื่ออนาคตของลูกหลานของเรา และคนอื่นๆ ที่จะตามมา ตามมติของคณะผู้อภิบาล ในวันที่ 11 สค.ที่ผ่านมา

หากผู้ใดมีที่ๆ จะแนะนำ หรือถวาย ขอแจ้งได้ที่คุณ ฤทธิ์ หรือ ทีมผู้อภิบาล

ขออธิษฐานเผื่อพันธกิจใหม่ๆของคริสตจักร เช่น ALPHA ประเภทต่างๆ ดังนี้

 1. Alpha Marriage Course นำโดย คุณโบ (สุรัตนาวี สุวิพร)   และ
 2. Alpha Parenting Course นำโดย คุณเอ๋ (หทัยรัตน์ บุญเพียรผล)
 3. Alpha youth นำโดย ครูบี (คัมภีร์)
 4. Alpha (Classic)   นำโดย คุณฤทธิ์  

ขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรและสมาชิกหลายคนให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมโดยเชิญญาติมิตรมา โดยจะเริ่มกลุ่มแรกในเดือนกันยายนนี้  สถานที่ วัน และเวลา ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ผู้นำแต่ละกลุ่ม ขออธิษฐานเผื่อด้วย

ขอทุกท่านเตรียมตัวเข้าร่วม Amazing Love Festival ในวันที่ 19-20 ม.ค. ณ ไบเทคบางนา โดยเข้าร่วมยุทธการ OA กันให้มากๆ ครับ และรับการอบรม FDS สนใจติดต่อกับครูเอ๋ครับ

ท้ายนี้อย่าลืมทฤษฎี 3 ขา ของ CJ นั่นคือในแต่ละอาทิตย์ เราจะมีส่วนในการพบปะร่วมกันกับสมาชิกคริสตจักรสัก 3 ครั้งนะครับ เช่น ในวันอาทิตย์ วันพฤหัส และวันใดวันหนึ่ง เพื่อที่จะเสริมสร้างความเชื่อของท่านจะแข็งแกร่งมั่นคงดุจหินผา

วันนี้แนะนำสมาชิกของเราท่านหนึ่งคือ  คุณ ภคมน สุขสาคร ชื่อเล่น : หนุ่ย อาชีพ : เสริมสวย

1.ถาม มาเชื่อพระเจ้า/มาเป็นสมาชิกCJ ได้อย่างไร ผ่านใครหรือช่องทางใด?

  ตอบ  “เริ่มต้นคือมาหาพี่ปุ๊ อัญชลีและได้ฟังคำเทศนาจากอ.ธงชัย เป็นครั้งแรกรู้สึกประทับใจมาก มีความรู้สึกว่าเราสามารถนำคำเทศนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้ พอลงมาทานอาหารพี่ปุ๊ได้ให้คำพยานเรื่องของพระเจ้า ยิ่งทำให้มีความสนใจที่จะเรียนรู้มากขึ้น จึงเริ่มมานมัสการ ผ่านพิธีบัพติศมาเป็น จนกระทั่งได้เข้ามาเป็นสมาชิก CJ ทุกขั้นตอน ทุกพิธีการสร้างความประทับใจมากๆ ค่ะ

2.ถาม ประทับใจอะไรเกี่ยวกับ CJ หรืออยากขอบคุณพระเจ้าอะไรผ่าน CJ?

  ตอบ สิ่งแรกที่ประทับใจ cj คือ แรกๆที่เข้ามาคือการต้อนรับด้วยรอยยิ้ม การหนุนใจจากพี่ปุ๊ อ.ธงชัย พี่แดง และคุณครูทุกท่านที่สอนผู้เชื่อใหม่ พี่น้อง cj ทุกท่าน ทำให้รู้สึกอบอุ่น เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ทำให้การมานมัสการพระเจ้าเหมือนมาพบพี่น้องครอบครัวใหญ่ ทำให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนก่อน

อยากขอบคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงเลือกเราให้ได้รับความรอด และรับเข้ามาอยู่ในครอบครัวพระคริสต์ ทำให้ได้รับพระพรมากมาย  ขอบคุณพี่ปุ๊ที่เป็นท่อพระพร นำพาให้ได้มาพบพระเจ้า ขอบคุณพี่น้อง CJ ที่ช่วยอธิษฐานเผื่อ ช่วงที่คุณแม่ป่วยจนหายเกือบเป็นปกติ ขอบคุณจากใจค่ะ

3.ถาม อยากมีส่วนตอบแทนพระคุณพระเจ้าหรือทำอะไรผ่านทาง CJ บ้าง อย่างไร ? หรืออยากหนุนใจพี่น้องด้วยข้อพระวจนะใด เพราะอะไรจึงใช้พระวจนะข้อนี้ ?

  ตอบ ในทางปฏิบัติคือ มานมัสการอย่างสม่ำเสมอ ถ้ามีกิจกรรมที่พอจะร่วมได้ ก็ยินดีที่จะทำ และประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้กับเพื่อนๆ ได้รับรู้ทุกครั้งที่มีโอกาส อยากหนุนใจพี่น้อง CJ ทุกท่านด้วยการติดสนิทกับพระเจ้าผ่านการอธิษฐาน เฝ้าเดี่ยว เมื่อเรามีปัญหาหรือต้องการกำลังใจเมื่อเราอธิษฐาน เราจะเหมือนมีแรงผลักดัน มีความหวัง ที่จะดำเนินชีวิตต่อไป

พระวจนะที่หนุนใจ 1เธสะโลนิกา 5:16-18

“จงชื่นบานอยู่เสมอ จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ จงขอบคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า สำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์”

พระวจนะทั้งสามข้อนี้ คือสิ่งที่เราควรประพฤติปฏิบัติทุกๆวัน เมื่อปฏิบัติได้ใจก็จะเป็นสุข”

ขอขอบคุณ คุณ ภคมน (หนุ่ย) สำหรับคำพยานครับ และ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านที่มาในวันนี้เป็นพิเศษครับ
               

ด้วยรักจากใจ

(ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.