ลืมไปหรือ?

ลืมไปหรือ?

“เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่าน เพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไป คือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้ เพราะมองไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ พวกท่านรู้จักพระองค์เพราะพระองค์สถิตอยู่กับท่าน และจะประทับอยู่ท่ามกลางท่าน” (ยอห์น 14:16-17 THSV11)

เราขอบคุณพระเจ้าได้สำหรับทุกสิ่ง เราขอบพระคุณได้ทั้งเรื่องที่ใกล้และไกลตัว แต่เรามักลืมขอบพระคุณในสิ่งที่ใกล้เกิน เกินจนลืมไปไม่ได้นึกถึง

เมื่อเราได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด พระองค์จะประทานท่านผู้หนึ่งให้มาสถิตอยู่กับเราและอยู่ภายในเรา นั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ นี่เป็นพระสัญญาที่ล้ำค่า เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้ไม่ได้มาสถิตอยู่กับเราเท่านั้น แต่พระองค์ทรงเป็นผู้นำ เป็นผู้ประทานสติปัญญา เป็นผู้ให้คำปรึกษาและปกป้องเราทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ

ถ้าพระองค์ทรงอยู่ใกล้จนเราหลงลืม ให้กลับไปทบทวนพระสัญญาข้อนี้ ให้ขอบพระคุณสำหรับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ และเตือนใจเสมอว่าพระเยซูยังทรงรักและห่วงใย พระองค์ทรงอยู่กับเรา อยู่ในเรา และอยู่ด้วยทุกหนแห่ง และในทุกช่วงชีวิตของเรา

อย่าลืมว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว แม้แต่ในพื้นที่ที่คุณคิดว่าเป็นส่วนตัวแล้วก็ตาม

 

บทเฝ้าเดี่ยวโดยทีม Vitamin CJ

(Cr.ภาพ Shutterstock)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.