ทำไมเราควรชวนคนมาคริสตจักร?

ทำไมเราควรชวนคนมาคริสตจักร?

“คริสตจักรเป็นโรงพยาบาลสำหรับคนบาป ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์สำหรับนักบุญ”

(A Church is hospital for sinners, not a museum for saints.)  Pauline Phillips-

หากการชวนคนมาคริสตจักรหรือมาโบสถ์เป็นสิ่งไม่ดี เราก็ไม่ควรทำ แต่ถ้าการชวนคนมาโบสถ์ เป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่า ทำไมเราถึงไม่ทำ?

เมื่อพูดถึงคำถามที่ว่า “ทำไมเราควรชวนคนมาที่คริสตจักร?” คำตอบที่เด่นชัดขึ้นมาในหัวในทันทีก็มักจะเป็นข้อพระธรรม ฮีบรู 10:24-25 ที่ว่า…

“อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัย แต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว”

เมื่อถามไถ่คนรอบตัวว่า ทำไมเราควรเชิญคนมาโบสถ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันอาทิตย์ก็มี คำตอบพรั่งพรูออกมา มากมาย อาทิ เพราะว่า…

 1. พระคัมภีร์บอกว่า เป็นสิ่งที่เราควรทำ (ฮบ.10:25)
 2. คนที่ไปโบสถ์จะได้นมัสการพระเจ้าร่วมกับคนอื่น ๆ
 3. คนที่ไปโบสถ์มักจะได้รับการหนุนจิตชูใจจากคนในโบสถ์
 4. คนที่ไปโบสถ์มักได้รับการช่วยเหลือในปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่
 5. คนที่ไปโบสถ์มักได้รับคำตอบของคำถามที่มีอยู่ในใจและได้ทิศทางในการดำเนินชีวิตละในการทำงานหรือแต่ในเรื่องความสัมพันธ์กับผู้อื่น
 6. คนไปโบสถ์ มีโอกาสจะได้พบเพื่อนใหม่ ๆ
 7. คนไปโบสถ์ยังอาจได้พบกับเพื่อนเก่า ๆ ที่ไม่ได้เจอะเจอกันนานแล้ว
 8. คนไปโบสถ์ บางทีอาจได้พบคนที่ทำให้ปิ๊งก็เป็นได้
 9. คนที่ไปโบสถ์และพาเด็ก ๆ (หรือลูก) ไปด้วย จะทำให้เด็กเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่ดีที่ดีและปลอดภัย
 10. คนที่ไปโบสถ์จะได้เรียนรู้และ ความเข้าใจในเรื่องใหม่ๆ และพัฒนาตัวเอง
 11. คนที่ไปโบสถ์ทำให้ได้รับฟังพระวจนะของพระเจ้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและอนาคตของเขาได้ตลอดกาล
 12. คนที่ไปโบสถ์ จะได้เห็นได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปของตัวเอง และกลับใจใหม่
 13. คนที่ไปโบสถ์ ได้หยุดพักหรือเปลี่ยนบรรยากาศ จากการงานหรือการเรียนตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา
 14. คนที่ไปโบสถ์ กำลังเขียนหรือสร้างเรื่องราวชีวิตของตนเองขึ้นมาใหม่ร่วมกับพระเจ้า ร่วมกับคนในคริสตจักร
 15. คนที่ไปโบสถ์จะเกิดความเชื่อความศรัทธาในพระเจ้าองค์สูงสุดอย่างถูกต้องมากกว่าไม่ไ
 16. คนที่ไปโบสถ์พร้อมกับครอบครัว(สามี/ภรรยา) จะทำให้ครอบครัวมีความสุข และเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวกันมากกว่าไม่ไป
 17. คนที่ไปโบสถ์จะเกิดความเชื่อความศรัทธาในพระเจ้าองค์สูงสุดอย่างถูกต้องมากกว่าไม่ไป
 18. คนที่ไปโบสถ์พร้อมกับครอบครัว(สามี/ภรรยา) จะทำให้ครอบครัวมีความสุข และเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียว กันมากกว่าไม่ไป
 19. คนที่ไปโบสถ์ จะพัฒนาทักษะในการเข้าสังคมหรือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 20. คนที่ไปโบสถ์จะมีโอกาสได้ร่วมในประสบการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลายที่มีคุณค่า
 21. คนที่ไปโบสถ์ได้มีโอกาสทั้งให้และรับความรักจากคนอื่นๆ
 22. คนที่ไปโบสถ์จะได้รับการยอมรับจากคนในโบสถ์มากกว่าการยอมรับจากคนนอกโบสถ์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากว่าไม่โดดเด่นหรือทำผิดทำพลาดอะไรมา)
 23. คนที่ไปโบสถ์ จะมีประสบการณ์กับการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าที่มีต่อเรา และการให้อภัยแก่กันและกัน
 24. คนที่ไปโบสถ์ จะมีครอบครัวใหม่เป็นครอบครัวฝ่ายจิตวิญญาณ ที่เสริมสร้างเขา
 25. คนที่ไปโบสถ์ จะได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตและจิตใจ หากไปอย่างต่อเนื่องและเปิดใจต่อพระวจนะของ  พระเจ้า
 26. คนที่ไปโบสถ์ มักจะมีความหวังและเกิดความยินดีในชีวิตพร้อมเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ง่ายกว่าไม่ไป
 27. คนที่ไปโบสถ์ มี่โอกาสจะได้เห็นพระเจ้าทรงเปลี่ยนชีวิตของคนอื่น ๆ อย่างอัศจรรย์
 28. คนที่ไปโบสถ์สม่ำเสมอ จะตัดสินใจในการติดตามพระเจ้าได้อย่างเป็นธรรมชาติ
 29. คนที่ไปโบสถ์ จะมีโอกาสได้รับพระพรของพระเจ้าในรูปแบบต่าง ๆ มากกว่าคนที่ไม่ได้ไป
 30. คนที่ไปโบสถ์ มีโอกาสจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาและคนบางคนไปตลอดกาล!

ด้วยเหตุนี้…

หากว่ามีเหตุผลและคุณประโยชน์มากมายที่ดีสำหรับคนที่ไปโบสถ์เช่นนี้แล้ว ทำไมเราจึงยังรีรอไม่รีบชวนคนอื่นๆ มาที่คริสตจักร?

แค่เหตุผลที่ว่า คริสตจักรเป็นดุจโรงพยาบาลสำหรับคนบาป มนุษย์ทุกคนอย่างพวกเราที่เป็นคนบาปต่างก็สมควรแล้วที่จะได้พบกับหมอจากสวรรค์ เพื่อรักษาตัวเราให้หายและรอด! และพระเจ้าทรงตั้งให้คริสตจักรทำหน้าที่เป็นดุจ โรงพยาบาลฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อช่วยรักษาชีวิตคนบาปมากมายให้รอดตายจากโรคบาป

พระเจ้ายังทรงให้คริสตจักรเป็นดุจโรงเรียนที่สอน และฝึกให้เราทั้งหลายเรียนรู้จักพระองค์ ได้รับความรอดและรู้จักวิธีในการดำเนินชีวิตอย่างบุตรของพระองค์ พระเจ้ายังทรงให้คริสตจักรเป็นดุจครอบครัวที่ให้ความรัก ความอบอุ่นแก่ทุกคนที่เป็นสมาชิกอยู่ในครอบครัวของพระองค์

ดังนั้น หากการไปโบสถ์และชวนคนไปโบสถ์ เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากมายเช่นนี้  ตัวของเราเองจะไม่ไปโบสถ์ก็คงจะไม่ได้แล้ว  และหากเราจะไปเราก็คงไม่ไปแค่ลำพังโดยไม่นำ พา หรือชวนคนอื่นไปที่คริสตจักรด้วยหลอก!

 จริงไหมครับ?

 

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ nuisri)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.