มรณะกรรมของความก้าวหน้า

มรณะกรรมของความก้าวหน้า

แต่ถ้าเราวินิจฉัยตัวเอง เราคงไม่ต้องถูกพิพากษา  (1โครินธ์ 11:31THSV11 )

มีคำกล่าวว่า “ความพอใจในตนเอง” คือมรณะกรรมของความก้าวหน้า คริสเตียนรู้ดีว่าการติดตามพระเยซูคริสต์คือการตระหนักเสมอว่าหนทางข้างหน้ายังอีกไกล เราต้องรักษาพัฒนาการฝ่ายวิญญาณของเราไว้ให้ดี  เราต้องเรียนรู้ให้มากขึ้น และเติบโตให้มากขึ้น  

ถ้าเราต้องการเห็นการฟื้นฟู เราจำเป็นต้องถ่อมใจลงและอธิษฐาน ในพระธรรม 2พงศาวดาร 7:14 พระเจ้าตรัสว่า “ถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยนามของเรานั้นจะถ่อมตัวลง อธิษฐานและแสวงหาหน้าของเรา ทั้งหันเสียจากทางชั่วของพวกเขา เราก็จะฟังจากสวรรค์ และจะให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หาย” (THSV11) 

จากสิบสองคำในภาษาฮีบรูที่นำมาใช้ในพระคัมภีร์เพื่อแสดงถึงคำกิริยาของการอธิษฐาน – คำที่นำมาใช้ใน 2 พงศาวดาร 7:14 หมายถึง “สำรวจและวินิจฉัยตนเองให้เป็นนิสัย” เรามักด่วนตัดสินและวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นจนเป็นนิสัย แต่พระคัมภีร์กล่าวว่าที่จริงแล้วเราควรต้องวินิจฉัยตนเองให้เป็นนิสัย    

ความหมายง่ายๆของการวินิจฉัยตนเองคือต้องตระหนักว่าหนทางข้างหน้ายังอีกไกล คุณพอใจสถานะฝ่ายวิญญาณปัจจุบันของคุณหรือไม่?

หลังจากติดตามพระเยซูคริสต์มานานหลายปี เปาโลกล่าวว่า: ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้รับแล้ว หรือดีพร้อมแล้ว แต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อที่จะฉวยไว้เพราะพระเยซูคริสต์ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้ พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าฉวยไว้ได้แล้ว แต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่ง คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมา แล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า และข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์ (ฟีลิปปี 3:12-14 THSV11)

ถ้าเราใช้เวลาวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นให้น้อยลง และใช้เวลาสำรวจตนเองให้มากขึ้น เราอาจได้รับประสบการณ์การปรับสภาพฝ่ายวิญญาณเพื่อการฟื้นฟู 

แต่เราได้ใช้เวลาวินิจฉัยตนเองจนเป็นนิสัยหรือไม่?

 

ดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr.ภาพ KookkaiJoyce)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.