ประโยชน์ของกลุ่มย่อยในคริสตจักร

ประโยชน์ของกลุ่มย่อยในคริสตจักรคืออะไร?

แท้จริงกลุ่มย่อยของคริสตจักรก็คือ ส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของคริสตจักร หรืออาจเป็นตัวคริสตจักรเลยก็เป็นได้หากว่ามีองค์ประกอบหรือความพร้อมที่จะเป็น  เช่น

 • มีผู้ปกครองดูแลปกครองคริสตจักร
 • มีการสั่งสอนพระวจนะ และมีการปฏิบัติพิธีกรรมต่าง ๆ และ
 • มีการนมัสการร่วมกันของคนในกลุ่มนั้นอยู่เป็นประจำต่อเนื่อง

ฮบ.10:25  “อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัย แต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว”

พระคริสต์หักขนมปังด้วยกันดุจคนในครอบครัวเดียวกันเพื่อขอบคุณพระเจ้ารอบๆ โต๊ะที่พวกเขาใช้ชีวิตตามปกติ

กจ. 2:46-47 “ทุกๆ วัน พวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของพวกเขา รับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจ 47ทั้งสรรเสริญพระเจ้าและได้รับความชื่นชอบจากทุกคน องค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอด เพิ่มจำนวนเข้ามามากยิ่งขึ้นทุกๆวัน”

แล้วอะไรคือประโยชน์ของกลุ่มย่อย ? หรือ อะไรคือเหตุผลที่ทำให้กลุ่มย่อยของผู้เชื่อมีความสำคัญ?

 1. กลุ่มย่อยให้โอกาสในการสร้างผู้เชื่อให้เป็นสาวกของพระคริสต์ ผ่านสัมพันธภาพที่ใกล้ชิด ในการถ่ายทอดและลงชีวิตในกันและกัน รวมทั้งการเรียนรู้และเลียนแบบจากกันและกัน
 2. กลุ่มย่อยเปิดโอกาสให้ทั้งผู้เชื่อและผู้สนใจมีการศึกษาค้นคว้าความจริงและบทเรียนจากพระวจนะของพระเจ้า และแบ่งปันการนำบทเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
 3. กลุ่มย่อยกระตุ้นให้เกิดความสงสัยใคร่รู้ในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องหลักข้อเชื่อ หรือความแตกต่างเรื่องต่างๆ ที่คนในกลุ่มต้องการทราบและมีการถามตอบเพื่อความกระจ่าง ทำให้ผู้สนใจเปิดใจรับข่าวประเสริฐได้ง่ายขึ้น
 4. กลุ่มย่อยส่งเสริมให้มีการรับผิดชอบรายงานชีวิตต่อกันและกันด้วยการติดตามเลี้ยงดู กำกับ ดูแล และมีระบบ     พี่เลี้ยงรายงานต่อกัน อย่างใกล้ชิด เปิดช่องให้มีการให้คำปรึกษา แนะนำ การเตือนสติและตักเตือนซึ่งกัน ทั้งในรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
 5. กลุ่มย่อยเป็นช่องทางในการเป็นพยานและนำคนเข้าสู่คริสตจักรอย่างใกล้ชิด ผ่อนคลาย เป็นกันเอง ผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น กลุ่ม อัลฟ่า กลุ่มแคร์ประกาศ กลุ่มคนคล้ายคลึงกัน
 6. กลุ่มย่อยสามารถ ช่วยสนับสนุนส่งเสริมพันธกิจต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกคริสตจักรได้ง่ายและรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา
 7. กลุ่มย่อยเป็นกลุ่มพลังอธิษฐานที่ทรงพลังในการขับเคลื่อนคริสตจักร ยิ่งมีหลายกลุ่มรวมกันอธิษฐานก็ยิ่งมีพลังมากในการกระทำพันธกิจ
 8. กลุ่มย่อยเป็นกลุ่มที่เป็นตัวแทนคริสตจักรในการเข้าไปช่วยเหลือ หรือมีส่วนร่วมในการสร้างสัมพันธภาพกับชุมชน

วันนี้…

 • คุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มย่อยใดในคริสตจักรบ้าง?
 • คุณได้มีส่วนขับเคลื่อนคริสตจักรเหล่านั้นผ่านกลุ่มย่อยเหล่านั้นบ้างหรือไม่? อย่างไรบ้าง?
 • คุณควรจะตระหนักในความสำคัญของทฤษฎี 3 ขา เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับกลุ่ม 3 ขนาดในคริสตจักรของคุณ!
 • คุณควรมีส่วนร่วม หรือมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มอย่างน้อย 3 กลุ่ม ต่อสัปดาห์ในคริสตจักรของคุณ

คือ…

 1. กลุ่มขนาดใหญ่ -ที่มานมัสการพระเจ้าด้วยกัน
 2. กลุ่มขนาดกลาง -ที่มาศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกัน
 3. กลุ่มขนาดเล็ก -ที่มาลงชีวิตด้วยกัน สามัคคีธรรม และรับใช้ร่วมกัน

วันนี้คุณได้มีส่วนร่วมในกลุ่มทั้ง 3 นั้นเป็นประจำทุกสัปดาห์แล้วหรือยัง? ตอบที!

 

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ Parktown North Methodist church)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.