ไปเยี่ยมได้ ก็ไปเยี่ยมเถอะ!

ไปเยี่ยมได้ ก็ไปเยี่ยมเถอะ!

“ฉันพยายามเยี่ยมเยียนคนในโรงพยาบาลเมื่อฉันไปได้ ฉันยิ้ม ฉันทำตลกโปกฮา เมื่อฉันอยู่ที่นั่น แต่เมื่อฉันจากออกมา ฉันก็เริ่มร้องไห้!”

I try to visit people in hospitals when I can, smiling and joking while I’m there.  But when I leave, I just start crying.  -Loretta Lyn

            ตัวเราเองอาจไม่มีอารมณ์ที่จะไปเยี่ยมใคร
            แต่อาจมีคนบางคนรอคอยให้เราไปเยี่ยมเขาอยู่อย่างจดจ่อ
            เวลาเราไปเยี่ยมคน เราไม่ได้ไปเยี่ยมผู้ใด เพื่อตัวเราเอง
            แต่เราไปเยี่ยม เพราะว่าเราเห็นแก่คนที่เราไปเยี่ยม
            เราไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ ก็เพราะเห็นแก่พ่อแม่
            เราไปเยี่ยมครูบาอาจารย์ ก็เพราะเห็นแก่ครูบาอาจารย์
            เราไปเยี่ยมคนไข้ ก็เพราะเห็นแก่คนที่เจ็บป่วยนั้น
            เราไปเยี่ยมคนเดือดร้อน ก็เพราะเห็นแก่คนที่ประสบเคราะห์ภัยนั้น
            เราไปเยี่ยมสมาชิก ก็เพราะเห็นแก่สมาชิกของเรานั่นเอง

จริงๆ แล้ว พระเยซูคริสต์ตรัสว่า การที่เราไปเยี่ยมไปเยียนคนที่เล็กน้อยหรือต่ำต้อยที่สุดก็เหมือนกับการไปเยี่ยมพระองค์ด้วย

“ขณะนั้น พระมหากษัตริย์จะตรัสกับพวกผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่า … ‘ท่านทั้งหลายที่ได้รับพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาราชอาณาจักรซึ่งเตรียมไว้สำหรับท่านทั้งหลาย ตั้งแต่แรกสร้างโลก เพราะว่าเมื่อเราหิว พวกท่านก็จัดหาให้เรากิน เรากระหายน้ำ ท่านก็ให้เราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้า พวกท่านก็ต้อนรับเรา เราเปลือยกายพวกท่านก็ให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่ม เมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็มาดูแลเรา เมื่อเราอยู่ในคุก พวกท่านก็มาเยี่ยมเรา’” ~มัทธิว 25:34-36 THSV11

“เวลานั้นบรรดาคนชอบธรรมจะกราบทูลว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า ที่พวกข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงหิว และจัดให้ เสวย หรือทรงกระหายน้ำ และจัดมาถวายนั้นตั้งแต่เมื่อไร? ที่พวกข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงเป็นแขกแปลกหน้าและได้ต้อนรับไว้ หรือเปลือยพระกายและสวมฉลองพระองค์ให้นั้นตั้งแต่เมื่อไร? ที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ประชวรหรือทรงถูกจำคุก และมาเฝ้าพระองค์นั้นตั้งแต่เมื่อไร?’ แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสตอบว่า ‘เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ซึ่งพวกท่านได้ทำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้ ก็เหมือนทำกับเราด้วย’” ~มัทธิว 25:37-40 THSV11

ดังนั้นจงใส่ใจในการไปเยี่ยมเยียนผู้ที่กำลังต้องการกำลังใจ หรือการช่วยเหลือจากเรา ด้วยเหตุนี้ จะเป็นการดี หากว่าวันนี้ เราจะคิดถึงใครสักคนที่ต้องการการเยี่ยมเยียนจากเรา และรีบไปเยี่ยมเขาโดยไม่ชักช้า

ขอให้เราเป็นตัวแทนที่ดีของพระคริสต์ในการไปเยี่ยม และนำความรักความห่วงใยไปมอบกับเขา
…จะดีไหม?

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์- twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ Amazon.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.