อะไรทำให้คำอธิษฐานไม่เดินหน้า

อะไรทำให้คำอธิษฐานไม่เดินหน้า

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตรวจค้นข้าพระองค์และทรงรู้จักจิตใจของข้าพระองค์ ขอทรงทดสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักความคิดของข้าพระองค์ และขอทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆ ในข้าพระองค์หรือไม่ และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางนิรันดร์ (สดุดี 139:23-24 THSV11)

อธิษฐานทั้งๆที่รู้ว่าตนเองยังทำบาปอยู่ก็เหมือนวางโทรศัพท์สายตรงถึงสวรรค์ลงบนแป้น ไม่ว่าจะอธิษฐานมากมายแค่ไหนก็ไม่อาจช่วยได้ ถ้าเรายังดำเนินชีวิตอยู่ในความบาป

พระเจ้าตรัสในอิสยาห์ 59:1–2 (THSV11) “นี่แน่ะ พระหัตถ์ของพระยาห์เวห์ไม่ได้สั้นเกินจะช่วยให้รอด หรือพระกรรณตึงจนไม่ทรงได้ยินแต่บาปชั่วของพวกท่านได้ทำให้เกิดการแยกระหว่างพวกท่านกับพระเจ้าของท่าน และบาปของพวกท่านได้บดบังพระพักตร์พระองค์เสียจากท่านและจากการที่พระองค์จะทรงฟัง” และผู้เขียนสดุดีกล่าวว่า “ถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วไว้ในใจ องค์เจ้านายจะไม่ทรงสดับ” (สดุดี 66:18 THSV11)

เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูส่วนตัวขึ้นในชีวิต เราต้องสำนึกผิดต่อบาปที่รู้อยู่แก่ใจ ไม่เพียงแต่บาปที่จงใจทำ แต่บาปแห่งการละเลยที่จะทำดีด้วย

คุณอาจกล่าวว่า “ฉันเป็นคนดี ทำแต่ความดี ไม่ขโมย ไม่ติดเหล้า และไม่เคยนอกใจคู่สมรส” แน่นอนพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณในสิ่งเหล่านี้ แต่คุณอาจทำผิดบาปแห่งการละเลยที่จะทำความดี พระคัมภีร์กล่าวว่า “เพราะฉะนั้น คนที่รู้ว่าอะไรเป็นความดีที่ต้องทำ แต่ไม่ได้ทำ คนนั้นจึงมีบาป” (ยากอบ 4:17 THSV11)

ถ้าพระเจ้ากระตุ้นให้คุณแบ่งปันข่าวประเสริฐแล้วคุณปฏิเสธ ถ้าพระเจ้าขอให้คุณถวายเพื่อลงทุนในแผ่นดินของพระองค์แล้วคุณรีบปฏิเสธ ถ้าพระเจ้าเตือนให้คุณอธิษฐานให้มากขึ้นแต่คุณไม่อยากทำ นี่อาจเป็นบาปแห่งการละเลยได้

พระเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ และต้องการให้อภัยบาปผิดของคุณ ยังมีสิ่งใดที่คุณกำลังทำและรู้ว่าไม่ควรทำในฐานะผู้ติดตามพระเยซูคริสต์หรือเปล่า? ถ้ามีจงหันกลับจากบาปนั้นเสีย เพราะถ้าไม่ทำ คุณจะไม่มีวันมีประสบการณ์การฟื้นฟูเกิดขึ้นในชีวิตเลย

ยังมีสิ่งใดที่คุณกำลังทำ และรู้ว่าไม่ควรทำหลงเหลืออยู่หรือไม่?

 

ดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr.ภาพ SIP.us)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.