ตามการทรงนำ

ตามการทรงนำ

พระองค์ทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ ต่อพระพักตร์พระองค์มีความยินดีเปี่ยมล้น ในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิตย์ (สดุดี 16:11 THSV11)

พระคัมภีร์มีบันทึกเรื่องราวของกิเดโอน ผู้ที่พระเจ้าเรียกให้ไปนำประชากรอิสราเอลของพระองค์เข้าสู่สงคราม แต่กิเดโอนมีความกลัว ไม่แน่ใจว่านี่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าจริงหรือ แม้ท่านเคยพูดคุยกับทูตของพระเจ้ามาก่อนก็ตาม กิเดโอนจึงทูลขอคำยืนยัน ท่านจึงทูลกับพระเจ้า “พระเจ้าครับ ถ้านี่มาจากพระองค์จริง พรุ่งนี้เช้าผมขออธิษฐานให้น้ำค้างที่ปกติตกลงบนพื้นดิน ให้มาตกอยู่บนกลุ่มขนแกะนี้แทน และถ้ากลุ่มขนแกะนี้เปียกน้ำค้าง แต่พื้นดินโดยรอบแห้งสนิท ผมก็จะได้รู้ว่านี่คือพระประสงค์ของพระองค์แน่นอน”

เช้าวันรุ่งขึ้น ก็เป็นไปตามที่กิเดโอนขอไว้ กลุ่มขนแกะเปียกโชกแต่พื้นดินแห้งสนิท ถ้าคุณเคยได้ยินคำพูดที่ว่า “วางกลุ่มขนแกะไว้จำเพาะพระพักตร์พระเจ้า” นี่คือที่มา

วิธีหนึ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราคือผ่านสถานการณ์ต่างๆ เมื่อผมสัมผัสได้ว่าพระเจ้ากำลังนำผม ผมเชื่อว่าพระองค์จะยืนยันสิ่งนั้นผ่านสถานการณ์ต่างๆด้วย เปาโลเขียนใน 2 โครินธ์ 2:12 ว่า “เมื่อข้าพเจ้าไปถึงเมืองโตรอัสเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์นั้น มีช่องทางเปิดให้กับข้าพเจ้าโดยองค์พระผู้เป็นเจ้า” (THSV11) แนวคิดคือสถานการณ์ต่างๆจะค่อยๆเกิดตามมา

อีกวิธีหนึ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราคือผ่านทางสันติสุขของพระองค์ โคโลสี 3:15 กล่าวว่า “และจงให้สันติสุขของพระคริสต์นำพาจิตใจของท่านทั้งหลาย พระเจ้าทรงเรียกท่านให้มาเป็นกายเดียวกันก็เพื่อสันติสุขนี้ และจงมีใจขอบพระคุณ” (THSV11) คำว่า “นำพา” หมายถึงผู้ทำหน้าที่ชี้ขาดในสนามแข่งขัน แปลอีกอย่างว่า สันติสุขของพระเจ้าสามารถเป็นสิ่งที่ช่วยชี้ทางในหัวใจของเรา

เมื่อแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้า เราต้องให้แน่ใจว่าการตัดสินใจของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของพระวจนะ แล้วเราอธิษฐานขอให้พระเจ้าเปิดทางเพื่อเป็นการยืนยันผ่านสถานการณ์ แล้วทูลขอสันติสุขของพระองค์ ถ้าเราทำไปตามขั้นตอนนี้ เราก็กำลังเดินไปสู่พระประสงค์ของพระเจ้าอย่างถูกทาง

สามวิธีที่จะแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรา

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr.ภาพ Pinterest.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.