จะประยุกต์พระคัมภีร์เข้ากับชีวิตจริงของเราได้อย่างไร?

จะประยุกต์พระคัมภีร์เข้ากับชีวิตจริงของเราได้อย่างไร?

“ซาตานไม่สนว่าคุณไปโบสถ์ หรืออ่านพระคัมภีร์ของคุณหรือไม่ ตราบนานเท่าที่คุณยังไม่นำสิ่งที่เรียนรู้มาประยุกต์ปฏิบัติใช้ในชีวิตคุณ!”

The Devil doesn’t care if you go to church or read your Bible, as long as you don’t apply it to your life.)

ถ้าเราอ่าน หรือท่องจำพระคัมภีร์ได้ทั้งเล่มแต่ไม่นำมาปฏิบัติตามในชีวิตจริงของเราจะมีประโยชน์อะไร?

อาจารย์ เปาโลเตือนคริสเตียนชาวฟิลิปปีให้เอาสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ ได้ยินและได้เห็นในชีวิตของท่านมาปฏิบัติตาม

“และพวกท่านจงปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านเรียนรู้ รับไว้ ได้ยิน และได้เห็นในข้าพเจ้า แล้วพระเจ้าผู้ประทานสันติสุขจะสถิตกับพวกท่าน”  (ฟป4:9)

ขั้นตอนการประยุกต์ปฏิบัติคำสอนของพระเจ้าคือ

1. เรียนรู้ – โดยการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์เพื่อรู้จัก และเข้าใจ พระเจ้า พระทัย พระประสงค์และวิถีของพระองค์สำหรับโลก คริสตจักร และสำหรับชีวิตของเรา 

2. รับไว้ – โดยการจดจำ ใคร่ครวญ ภาวนาหรือท่องจำสะสม พระวจนะของพระเจ้าผ่านการท่องจำ “ข้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจเพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์” (สดด119:11)

3. รับฟัง – โดยการฟังพระวิญญาณของพระเจ้าตรัสกับเราผ่านข้อพระธรรมตอนที่เราอ่าน และตอนอื่นที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน และการเปิดใจ เปิดความคิด รับฟังมุมมองของคนอื่นๆ ในเรื่องที่เราอ่านหรือศึกษา

4. รู้จักสังเกต(ดู) – โดยการดูให้ถี่ถ้วนว่าพระคัมภีร์ตอนที่เราอ่านนั้น สอนเราจริงๆ ในเรื่องอะไร เจตนาแรกเริ่มของพระคัมภีร์ตอนนั้นคืออะไร? เช่นสั่งให้เราต้องรีบทำอะไร ต้องเลิก หรือต้องหยุดทำอะไร  อะไรเป็นความคิดของพระเจ้า อะไรเป็นความคิดของเราหรือคนอื่นๆ พร้อมทั้งให้เราดูแบบอย่างในบทเรียนเหล่านั้น 

 5. รีบนำมาปฏิบัติ – โดยการเชื่อ เชื่อฟัง และลงมือกระทำตามที่เราได้เรียนรู้ รับไว้ รับฟัง และได้เห็น ที่เจาะจง อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และวัฒนธรรมในความเป็นจริงของเราและที่สอดคล้องกับพระเจตนารมณ์ของพระเจ้า

ดังนั้น หากคุณอยากให้พระเจ้าทรงใช้คุณเป็นตัวแทนของพระองค์ในโลกนี้และในคริสตจักร อย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องรู้จัก

  1. เรียนรู้
  2. รับไว้
  3. รับฟัง
  4. รู้จักสังเกตดู
  5. รีบนำไปปฏิบัติ 

ด้วยความเชื่อฟังและไว้วางใจในพระเจ้า แล้วคุณจะนำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญยิ่งมาสู่ตัวของคุณ คนในครอบครัว และผู้อื่นอย่างคาดไม่ถึง!

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์- twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ Aliexpress)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.