การฟื้นฟูในยุคของเรา

การฟื้นฟูในยุคของเรา

เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าทรงเป็นดวงตะวันและเป็นโล่ พระยาห์เวห์ประทานความโปรดปรานและเกียรติ พระองค์มิได้ทรงหวงสิ่งดีอันใดไว้จากบรรดาผู้ที่ดำเนินในความซื่อสัตย์  (สดุดี 84:11THSV11)

ผมยังจำสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของผมที่ทุกอย่างดูย่ำแย่ไปหมดได้ แต่เมื่อผมร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์ทรงเข้ามาแทรกแซง

ในประเทศของเรา ดูเหมือนเรื่องร้ายๆจะทวีความรุนแรงขึ้น แต่พระเจ้าตรัสว่า “ถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยนามของเรานั้นจะถ่อมตัวลง อธิษฐานและแสวงหาหน้าของเรา ทั้งหันเสียจากทางชั่วของพวกเขา เราก็จะฟังจากสวรรค์ และจะให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หาย” (2พงศาวดาร 7:14 THSV11)

พระเจ้ากำลังบอกเราว่า “ลองดูสิ ลองเรียกหาเรา และดูว่าเราจะทำสิ่งใด จงอธิษฐานและทำตามที่เราบอกเพื่อการฟื้นฟู และดูว่าเราจะเข้ามาแทรกแซงอย่างไร”

เป็นความปรารถนาของพระเจ้าที่จะอวยพรเรา ทราบหรือไม่ พระเจ้าต้องการอวยพรเรามากมายเกินกว่าที่เราต้องการได้รับพระพรจากพระองค์? สดุดี 84:11 (THSV11) กล่าวว่า “เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าทรงเป็นดวงตะวันและเป็นโล่ พระยาห์เวห์ประทานความโปรดปรานและเกียรติ พระองค์มิได้ทรงหวงสิ่งดีอันใดไว้จากบรรดาผู้ที่ดำเนินในความซื่อสัตย์ ”

บ่อยครั้งเราอธิษฐานเพราะมีความต้องการบางสิ่งเร่งด่วน  – เราเจอวิกฤติ ต้องการการรักษา . . .ต้องการทิศทาง  . . . ต้องใช้เงิน เราอธิษฐานเพราะเรากำลังมีเรื่องเดือดร้อน  ไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่เราอยากมีหรืออยากได้ หรือชีวิตที่ปลอดปัญหาและความขัดแย้ง แต่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดปัญหาและความขัดแย้งขึ้นในชีวิต เพื่อให้เราเห็นจุดอ่อนของเรา และเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์เมื่อเราได้เข้าไปพึงพิง

ผมไม่เชื่อว่าปัญหาที่ประเทศของเรากำลังเผชิญจะแก้ได้โดยเปลี่ยนหน้าใหม่ๆเข้าไปในทำเนียบ หรือจากบรรดาผู้ที่ได้รับเลือกตั้งให้เข้าไปทำหน้าที่ ผมเชื่อว่าทางออกที่จำเป็นที่สุดสำหรับปัญหาของแต่ละประเทศคือ “แก้ปัญหาฝ่ายวิญญาณ” เราจึงต้องอธิษฐาน และอธิษฐานอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อประเทศของเรา

ทราบหรือไม่ พระเจ้าต้องการอวยพรเรามากมายเกินกว่าที่เราต้องการได้รับพระพรจากพระองค์?

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr,ภาพ Sunriseprayers)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.