ผู้หญิงอย่างที่คริสตจักรต้องการ

ผู้หญิงอย่างที่คริสตจักรต้องการ

ในยุคนี้สมัยนี้ หากมีคริสตจักรไหนไม่มีสตรีร่วมรับใช้ คงเป็นเรื่องแปลกแบบสะท้านโลกาทีเดียว เพราะยุคนี้ เป็นยุคที่คริสตจักรมีจำนวนผู้หญิงเป็นผู้กระตือร้นในการรับใช้มากกว่าผู้ชาย แบบเห็นประจักษ์ชัด

ปกติแล้วคริสตจักรมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย แต่ที่ยิ่งน่าเศร้าเข้าไปอีกก็คือ ผู้ชายที่มีจำนวนน้อยนิดนั้น กลับไม่ได้กระตือรือร้นในการรับใช้เหมือนกับที่บรรดาพวกผู้หญิงเหล่านั้นได้กระทำ ผู้หญิงจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยทำให้คริสตจักรอยู่รอดและสามารถกระทำพันธกิจของคริสตจักรต่อไปได้ เราจึงควรที่จะยกย่องให้เกียรติ ให้กำลังใจแก่บรรดาผู้หญิงที่พระเจ้าทรงโปรดปรานเหล่านี้อยู่เสมอ

ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ใหม่ได้กล่าวถึง ผู้หญิงประเภทใดบ้าง?

1.ผู้หญิงที่รับใช้ เล็กๆ น้อยตามถนัด
เช่น แม่ยายของเปโตร (มธ. 8:14-15; มก. 1:30-31; ลก 4:38-39)            

2.ผู้หญิงที่รักและนมัสการพระเยซูคริสต์หมดหัวใจ
เช่นผู้หญิงที่ชโลมพระเยซูคริสต์ด้วยน้ำหอม (มธ 26: 6-13; มก. 14:3-9; ยน.12:1-8)            

3.ผู้หญิงที่ยืนหยัดซื่อสัตย์ภักดีต่อพระเยซูคริสต์จนถึงที่สุด
เช่น มารีย์ ชาว มักดาลา (มธ 27:57, 61; มธ 28:1-10; มก 15: 40-41, 47; 16: 1-8, 9-11; ลก 8:2-3;   24: 1-11, 22-24; ยน 19:25; 20: 1-3, 11-18) 

4.ผู้หญิงที่ทุ่มถวายทรัพย์อย่างสุดกำลังเพื่อพระเจ้า
  เช่น หญิงม่ายยากจน ที่ถวายเหรียญทองแดง2อันที่มีแค่นั้น (มก 12:41-44; ลก 21:1-4)

5.ผู้หญิงที่จริงจังทุ่มใจในการรับใช้เช่น มารธา (ลก 10: 37-42; ยน 11: 1-6, 17-27, 34-45; 12:2)

6.ผู้หญิงที่ให้ความสำคัญกับพระเยซูคริสต์และพระวจนะของพระองค์เหนือสิ่งใด
    เช่น มารีย์ แห่งเบธานี(ลก 10: 37-42; ยน 11: 1-5, 17-20, 28-34, 39-45; 12:3-9)

7.ผู้หญิงผู้สนับสนุนสถานที่สำหรับสามัคคีธรรมและนมัสการพระเจ้า
    เช่น มารีย์ มารดาของ ยอห์น มาระโก (กจ 12:12; คส 4:10)

8.ผู้หญิงผู้ประกาศอย่างกล้าหาญและนำคนมาหาพระเยซูคริสต์
   เช่น หญิงชาวสะมาเรียที่บ่อน้ำ (ยน 4: 7-42)

9.ผู้หญิงผู้ประกอบกิจแห่งความดีช่วยเหลือคนจนด้วยความเมตตา
   เช่น ทาบิธา หรือ โดรคัส (กจ 9:36-42)

10.ผู้หญิงที่สอนลูกหลานให้รับความรอดและเดินอยู่ในทางของพระเจ้า
    เช่น โลอิส และยูนีส(2 ทธ 1:5; กจ 16:1)

11.ผู้หญิงผู้ใส่ใจอธิษฐาน สนับสนุนและอุปการะคนของพระเจ้า
     เช่น ลิเดีย และพวกผู้หญิง (กิจการ 16:11-15)

12.ผู้หญิงผู้กระตือรือร้นในการร่วมทีมประกาศข่าวประเสริฐและสร้างสาวก
     เช่น ปริสสิลลา (กจ 18:2-3, 18-20, 24-26; รม. 16: 3-5; 1คร. 16:19; 2 ทธ 4:19) 

13.ผู้หญิงที่เป็นผู้นำที่รับใช้ และอุปถัมภ์คนมากมาย
      เช่น เฟบี (รม 16:1-2)

14.ผู้หญิงที่ยอมตรากตรำปฏิบัติงานในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อคนอื่น
      เช่น มารีย์ แห่งโรม (รม. 16:6) เปอร์ซีส ตรีเฟนาและตรีโฟสา(รม16:12)

15.ผู้หญิงที่มีชื่อเสียงดีในหมู่ผู้นำและผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
      เช่น ยูนีอัส (รม. 16: 7)

16.ผู้หญิงที่รักการเผยแพร่ข่าวประเสริฐและตั้งคริสตจักรในบ้านของตน
      เช่น นุมฟา(คส.4:15)

ถ้าคุณเป็นผู้หญิง คุณได้ฝากชื่อของคุณให้เป็นที่เล่าขานกันต่อไปอย่างไร แบบสตรีคนใดในพระคัมภีร์? และหากคุณเป็นผู้ชาย คุณได้ทำอะไรบ้างที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้สตรีในคริสตจักรของคุณได้มีโอกาสและเวทีในการสำแดงศักยภาพของพวกเธอออกมาแบบทำให้โลกตะลึง?

ขอให้พระเจ้าทรงได้รับการถวายพระเกียรติสูงสุด จากบรรดาผู้หญิงเช่นนี้ในคริสตจักร!

ไม่ทราบว่าพี่น้องเห็นด้วยไหมครับ? ถ้าเห็นด้วย…ก็ขอให้ทุกท่านจงพูดออกมาว่า “อ า เ ม น!”

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.