คุณรู้สึกอย่างไร หากว่าวันหนึ่งเพื่อนบ้านของคุณจะฟ้องร้องคุณต่อพระพักตร์ของพระเจ้า?

คุณรู้สึกอย่างไร หากว่าวันหนึ่งเพื่อนบ้านของคุณจะฟ้องร้องคุณต่อพระพักตร์ของพระเจ้า?

“เพราะว่าถ้าข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐ ข้าพเจ้าก็ไม่มีเหตุที่จะอวดได้ เพราะว่าข้าพเจ้าจำต้องทำและถ้าไม่ประกาศ วิบัติจะเกิดกับข้าพเจ้า” (1โครินธ์ 9:16)

เรารู้อยู่แล้ว มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป และต้องรับผลจากบาปที่เราแต่ละคนทำ นั่นคือเราต้องตาย!

บาปทำให้เราเสื่อมทราม เสียหาย และสิ่งที่เสียหายต้องถูกทำลายทิ้ง ดังนั้น การที่เราต้องตายนั้น จึงเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบชะตากรรมนั่นเอง โดยไม่อาจโทษผู้ใดได้ เพราะเราเป็นผู้กระทำบาปเอง

หากว่าเราเป็นคนบาปที่ได้รับความรอดแล้ว โดยพระคุณของพระเจ้าจากการเชื่อวางใจในพระคริสต์ และรับความรอดจากพระองค์ และสามารถช่วยเพื่อนบ้านของเราเหล่านั้นให้รอดจากโทษของบาป คือความตายนั้นได้ แต่เรากลับไม่ยอมช่วยพวกเขา คุณคิดว่า พระเจ้าจะทรงรู้สึกอย่างไร?

พระองค์เป็นผู้ช่วยเราให้รอดโดยการตายไถ่บาปเราบนไม้กางเขนของพระเยซู เพื่อรับโทษแทนเราและทุกคนในโลกนี้แล้ว และพระองค์ทรงมอบหมายให้เราประกาศข่าวดีแห่งการไถ่บาปนี้แจ้งแก่คนทั้งหลาย

สิ่งที่เราควรทำคืออะไร? ใช่ครับ เราควรที่จะรีบประกาศบอกข่าวหรือเป็นพยานโดยเริ่มต้นจากคนในบ้านและเพื่อนบ้านของเราก่อนจริงไหม?

อะไรจะเกิดขึ้น หากว่า เราไม่บอกข่าวการช่วยให้รอดนี้แก่พวกเขา และพวกเขาต้องรับโทษบาปของตัวเองในบึงไฟนรก? แน่นอนว่า เราเองก็จะต้องกลายเป็นผู้กระทำผิดในฐานะที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่(ตามที่พระคริสต์ทรงมอบหมายให้เราไปกระทำ) และเราอาจต้องได้รับการตีสอนที่ออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น

  1. เจ็บป่วยหรือเจ็บปวด หรือตกอยู่ในความทุกข์ทรมาน ด้วยสาเหตุต่าง ๆ ทั้งทางกายและทางจิต
  2. ต้องถูกระงับพระพรจากพระเจ้าในสิ่งที่กำลังกระทำอยู่ในปัจจุบัน งานอาชีพ หรือกิจกรรมต่าง ๆ
  3. ต้องถูกระงับเรียกเก็บบำเหน็จที่เตรียมไว้สำหรับเราที่รอเราอยู่ในอนาคต
  4. ต้องมีสภาพแห้งแล้งฝ่ายจิตวิญญาณเหมือนตายซากจากการไร้น้ำใจของเรา
  5. ต้องถูกถอดถอนความไว้วางใจและถูกปลดจากหน้าที่รับผิดชอบที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทำ
  6. ต้องถูกโลหิตของเพื่อนบ้านและคนที่ตายโดยไม่ได้รับความรอด (เพราะเราไม่บอกข่าวประเสริฐแก่เขา) ฟ้องเราตลอดกาล
  7. ต้องถูกใจและมโนธรรมของเราฟ้องผิดตัวเราเองตราบชั่วนิรันดร์

ดังนั้น แทนที่เราจะปล่อยให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับเราและกับเพื่อนบ้านของเราเช่นนั้น เราจึงควรมีใจเมตตา รีบเป็นพยานเล่าข่าวประเสริฐแห่งการไถ่บาปของพระคริสต์เพื่อช่วยเพื่อนบ้านของเราให้รอดพ้นจาก ความตายเหล่านั้น ก่อนที่พวกเขาจะฟ้องร้องเราต่อพระพักตร์ของพระเจ้าเลยจะดีกว่า

จริงไหม?

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ Brewminate)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.