พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า และพระเจ้าพระบุตร

พระเยซูคริสต์ บุตรของพระเจ้า และพระเจ้าพระบุตร

ทูตสวรรค์จึงตอบนางว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาเหนือเธอ และฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกเธอ เพราะฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ที่เกิดมานั้นจะได้ชื่อว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า (ลูกา 1:35 THSV11)

ใครคือพระกุมารเยซู?  ใครคือพระเยซูคริสต์?  

หลังจากกว่า 2,000 ปี ไม่มีสักกนาทีเดียวบนโลกนี้ที่คนนับล้านไม่ได้ศึกษาสิ่งที่พระเยซูตรัส

ลองคิดดู นี่คือพระบุคคลที่มีชีวิตอยู่ในเมืองเล็กๆเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้ว และการถือกำเนิดมาของพระองค์แบ่งช่วงเวลาออกเป็น “ก่อนคริสตกาล” (B.C) และ “หลังคริสตกาล” (A.D)

พระเยซูไม่เคยเขียนหนังสือ แต่ในห้องสมุดเต็มไปด้วยหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของพระองค์ พระองค์ไม่เคยวาดภาพ แต่มีศิลปินที่ยิ่งใหญ่ในสาขาต่างๆของโลก จิตรกร นักร้อง นักดนตรี วงการละคร  และนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกต่างก็มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง

พระเยซูไม่เคยเสด็จไปไกลจากบ้านเกิด แต่คำพยานของพระองค์ไปไกลสุดปลายแผ่นดินโลก พระองค์มีสาวกติดตามเพียงไม่กี่คน และทำพระราชกิจของพระองค์ในเวลาสั้นๆแค่สามปี แต่ 2000 ปีให้หลัง เรายังได้ยินคำพูดว่า “พระเยซู พระนามของพระองค์มหัศจรรย์และคู่ควรแก่การเคารพสักการะ”

พระองค์ไม่ได้รับการศึกษาจากสถาบันใด แต่มหาวิทยาลัยนับพันๆแห่ง โรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างก็ใช้พระนามของพระองค์เป็นชื่อสถาบัน

เรียนรู้จักพระเยซูคือเรียนรู้ที่จะรักพระองค์ เรียนรู้ที่จะรักพระองค์คือวางใจในพระองค์ วางใจในพระองค์คือการเปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้ว อย่างชัดเจน และเป็นไปตลอดกาล

คำพูดของมนุษย์จำกัดเกินกว่าจะพรรณนาถึงพระองค์ ความคิดของมนุษย์มีน้อยจนไม่อาจเข้าใจพระองค์ และหัวใจมนุษย์ไม่อาจและไม่มีวันซึมซับทั้งหมดของพระเยซูคริสต์ได้ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้เสด็จลงมาสวมสภาพมนุษย์

คุณมีความสุขใจที่ได้แบ่งปันข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ในคริสตมาสนี้หรือไม่?  

คุณกล้าที่จะแบ่งปันข่าวดีวันคริตมาสออกไปสู่ผู้คนรอบตัวที่ยังไม่รู้จักพระองค์หรือเปล่า?

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries: www.lwf.org

(Cr.ภาพ TraditionalValues)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.