ความรักนิรันดร์

ความรักนิรันดร์

พระยาห์เวห์ทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกล ตรัสว่า เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์  เพราะฉะนั้น เราจึงนำเจ้ามาด้วยความรักมั่นคง  (เยเรมีย์ 31:3 THSV11)

ตอนหนึ่งของการ์ตูนเดอะซิมป์สัน ตัวการ์ตูนที่ชื่อ ราล์ฟ วิกกึม กำลังเศร้าใจเพราะไม่มีใครให้ของขวัญหรืออวยพรเขาในวันวาเลนไทน์เลย ลิซ่า ซิมป์สัน รู้สึกสงสารราล์ฟ จึงส่งการ์ดวาเลนไทน์ ให้ วาดรูปรถไฟไว้บนการ์ด เธอเขียนคำอวยพรว่า “ถึงก็ชั่ง ไม่ถึงก็ชั่ง ไม่มีใครรักแต่พระเจ้าก็ยังรักคุณ” ราล์ฟประทับใจมากและคิดว่าลิซ่าคงหลงรักเขา แต่ลิซ่าไม่ได้รัก เธอแค่สงสาร

การ์ดวาเลนไทน์ของลิซ่าน่าจะเป็นศาสนศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ : “ถึงก็ชั่ง ไม่ถึงก็ชั่ง ไม่มีใครรักแต่พระเจ้าก็ยังรักคุณ” พระองค์ทรงทำเช่นนั้นกับคุณ พระองค์ไม่ได้รักคุณเพราะสงสาร พระองค์ทรงเลือกคุณมาเพราะว่าทรงรักคุณ

ในพระธรรมเยเรมีย์พระเจ้าตรัสว่า “พระยาห์เวห์ทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกล ตรัสว่า เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์  เพราะฉะนั้น เราจึงนำเจ้ามาด้วยความรักมั่นคง”  (เยเรมีย์ 31:3 THSV11)

พระเจ้าทรงรักและเลือกคุณด้วยพระองค์เองราวกับว่าคุณเป็นคนเดียวในโลก พระเยซูตรัสว่า “ท่านไม่ได้เลือกเรา แต่เราเลือกพวกท่านและแต่งตั้งท่านให้ไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่ เพื่อว่าเมื่อพวกท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่าน”  (ยอห์น 15:16 THSV11)

พระเจ้าทรงสำแดงความรักต่อเราในแบบที่เป็นรูปธรรม โรม 5:8 กล่าวว่า “แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา” และยอห์น 3:16 กล่าวว่า “พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”

ไม่ว่าคุณกำลังเผชิญกับสิ่งใด ไม่มีอะไรจะแยกคุณจากความรักของพระเจ้าได้ ไม่มีอะไรจะหยุดความรักของพระเจ้าได้ โรม 8:38–39  บอกเราว่า “เพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆ อื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้”

พระเจ้ารักคุณนะครับ

ไม่ว่าคุณกำลังเผชิญกับสิ่งใด ไม่มีอะไรจะแยกคุณจากความรักของพระเจ้าได้

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr.ภาพ infoot.co)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.