สารจากศิษยาภิบาล

13  มกราคม 2019

สวัสดีครับ ชาว CJ

ปีนี้ เราจะไปไกลด้วยกันกับพระเจ้า เราจะร่วมมือกับพระเจ้าในการเลี้ยงดูคนของพระองค์ เราจะช่วยกันนำคนมากมายมาหาพระคริสต์เพื่อรับความรอด

วันที่ 19-20ม.ค.นี้ เราแต่ละคนจะนำญาติมิตรของเราไปรับความรอดที่ งาน Amazing Love Festival ที่ไบเทค บางนา อย่าพลาดโอกาสนี้เป็นอันขาดครับ

และเราจะมีประกาศใหญ่ของคริสตจักรร่วมกับ BSC ทุกๆ 2 เดือน และครั้งแรกในปีนี้คือ วันศุกร์ที่ 15 ก.พ. เวลา 18.30-20.30 น.  มีละครชีวิตของคุณปุ๊ ไปแสดงให้เต็มอิ่มครับ ขอให้พาเพื่อนฝูงที่ต้องการพระเจ้าไปด้วยนะครับ วันเดียว รอบเดียวครับ

จากนี้ไปทุกวันอาทิตย์เรามี ศิษยาภิบาลประจำวันอาทิตย์ มีหน้าที่โดยย่อดังนี้

1)ทำหน้าที่ช่วย/แทน ศิษยาภิบาลในการดูแลความสงบเรียบร้อยภายในคริสตจักร

 • ฟัง และให้ คำแนะนำ/ปรึกษา ให้แก่สมาชิกที่มีปัญหาอย่างมีขอบเขตและเหมาะสม
 • อธิษฐานเผื่อ อธิษฐานกับสมาชิกที่มาปรึกษาปัญหา
 • รับเรื่อง/ร้องเรียน/ขอความช่วยเหลือ สรุป แจ้งแก่ ศบ. เรื่องที่ปรึกษา เรื่องคำแนะนำที่ให้
 • เป็นพยาน/รับเชื่อ ในกรณีที่พร้อม (ทุกเรื่องแจ้งทาง Line)
 • ส่งต่อบุคคลที่รับเชื่อ และการสมัครสมาชิก คจ. ที่ประกาศตัวให้กับคนที่จะดูแลต่อ

 2) ประสานงานในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นแก่ทีมอภิบาล

 3) การประสานงานกับทีมพันธกิจ

หากผู้ใดต้องการติดต่อกับผมแต่ไม่สะดวก สามารถติดต่อกับศิษยาภิบาลประจำอาทิตย์แทนได้เลยครับ มีตารางประจำวันอาทิตย์ดังนี้

 • 13 มกราคม  ผู้รับผิดชอบ คือ ครูเอ๋            
 • 20  มกราคม  ผู้รับผิดชอบ คือ คุณแดง
 • 27  มกราคม  ผู้รับผิดชอบ คือ คุณโบ
 • 3  กุมภาพันธ์  ผู้รับผิดชอบ คือ คุณฤทธิ์
 • 10  กุมภาพันธ์ ผู้รับผิดชอบ คือ อ.บี
 • 17 กุมภาพันธ์ ผู้รับผิดชอบ คือ คุณคริส

นอกจากนี้ เรายังมีกลุ่มแคร์ประจำวันอาทิตย์ อยู่ 4 กลุ่ม ที่ผู้สนใจ ผู้เชื่อใหม่ หรือสมาชิกสามารถเข้าร่วมได้(ในช่วงรับประทานอาหารกลางวันเป็นต้นไป) ผู้ใดต้องการรับเชื่อ สมัครสมาชิก มีเพื่อน หรือขอคำปรึกษา เชิญได้เลยครับ ในห้องทานอาหาร

 • กลุ่ม 1 (คณฤทธิ์) สำหรับผู้เกิดในยุค Baby boom –(อายุ 54-72 ปี ขึ้นไป)
 • กลุ่ม 2 (คุณแดง) สำหรับผู้เกิดในยุค Gen X (อายุ 42-53 ปี)
 • กลุ่ม 3 (คุณเอ๋/คุณคริส/คุณโบ) สำหรับผู้เกิดในยุค Gen Y (อายุ 24-41 ปี)
 • กลุ่ม 4 ( อ.บี )  สำหรับผู้เกิดในยุค Gen Z (อายุ 1-23 ปี

เวลานี้ เรามีกลุ่มแคร์

 • กลุ่มวันจันทร์ ที่บ้านครูเอ๋ (ฟั่น) แถวลาซาล เวลา 18.00 -21.00 น.
 • กลุ่มวันอังคารก็ที่ บ.LoveIs ทองหล่อ 23 เวลา 18.00 – 21.00 น.
 • กลุ่มวันพุธเป็นกลุ่มอนุชนโดยเฉพาะที่คอนโดอโศก อ.บี เวลา 18.00 – 20.30 น.
 • กลุ่มวันเสาร์ที่บ้านคุณชี ดอนเมือง  เวลา 15.00 – 18.00น.

 และกำลังจะมีกลุ่มแคร์เพิ่มมากขึ้น ในวันศุกร์ อาทิตย์ ต่อๆ ไปในอนาคต

สำหรับวันอาทิตย์ เรามีรายการตั้งแต่เช้าดังนี้

 • กลุ่มอธิษฐาน เวลา  08.30-09.00 น.
 • ชั้นเรียนพระคัมภีร์ เวลา 09.00-10.00 น.
 • นมัสการเวลา 10.20-10.50 น.
 • เทศนา 10.50-12.00 น.
 • รับประทานอาหารเวลา 12.00-13.00 น.

และในทุกวันพถหัส เรามีชั้นศึกษาพระคัมภีร์ที่ BSC สี่แยกพญาไท เวลา 18.00 – 21.00 น. ไปเรียนกันให้มาก ๆ นะครับ

ในปีนี้ เราจะมีพิธีบัพติศมา ทุกๆ 3 เดือน ดังนี้

 • ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มี.ค.
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 9 มิ.ย.
 • ครั้งที่ 3 วันที 22 ก.ย.
 • ครั้งที่ 4 วันที่ 22 ธ.ค.

ในขณะเดียวกันเราจะมีการมอบใบสมาชิกภาพของคริสตจักรให้กับผู้ที่สมัครและผ่านการสัมภาษณ์แล้ว เป็นประจำทุกเดือน ดังนี้

 • ครั้งที่ 1   วันที่ 2 ก.พ.
 • ครั้งที่  2   วันที่ 23 มี.ค.
 • ครั้งที่  3   วันที่ 27  เม.ย.
 • ครั้งที่  4   วันที่ 19 พ.ค.   ฯลฯ

และเรายังมีกลุ่มรองรับญาติมิตรของสมาชิกที่สนใจอีก เช่น

 • Alpha อนุชน มีวันอาทิตย์  เวลา 13.00 – 14.30 น. ชั้น 3
 • Alpha Classic เริ่มเดือน ก.พ.
 • Alpha Parenting เริ่มเดือน ก.พ.
 • Alpha Marriage Course กำลังจะเริ่มเร็วๆ นี้

สำหรับการถวายทรัพย์ให้คริสตจักร มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1.ช่องทางแรก ถวายตรงต่อคริสตจักร

 • ก. แบบไม่ต้องการลดหย่อนภาษี นั่นคือ ถวายทุกอย่างเหมือนเดิม
 • ข.แบบต้องการลดหย่อนภาษี ก็คือ ทำเหมือนเดิม แต่แจ้งคริสตจักร พร้อม แจ้ง หมายเลขบัตรประชาชนให้คริสตจักรแจ้งให้กรมสรรพากรบันทึกไว้

 2.ช่องทางที่สอง ถวายผ่านธนาคาร

 • ก.แบบไม่ต้องการลดหย่อนภาษี ก็คือทำทุกอย่างเหมือนที่เคยทำมา
 • ข.แบบต้องการลดหย่อนภาษี

ก) ขอหมายเลขหน่วยรับบริจาคเงิน ของคริสตจักรที่สรรพกรให้มา และบริจาคให้คริสตจักรโดยกรอกหมายเลขนั้นลงไป -แล้วแจ้งคริสตจักรให้รับทราบด้วย

ข) แจ้งหมายเลข 13 หลักตามบัตรประชาชนของท่านแก่ธนาคาร เพื่อส่งให้กรมสรรพากรบันทึกไว้เป็นหลักฐานสำหรับการลดหย่อนภาษีโดยไม่ต้องมีสำเนาเอกสารใบเสร็จมาประกอบอีกต่อไป  (เป็นการให้บริการระบบ paperless)

การมองหา และระดมทุนเพื่อซื้อที่ดิน ของคริสตจักร ยังดำเนินอยู่ครับ ผู้ใดมีคำแนะนำ หรือ ถวายทรัพย์ ติดต่อ คุณ ฤทธิ์ หรือ ทีมผู้อภิบาล

ประกาศ ผู้ใดต้องการติดต่อสำนักงานคริสตจักร ในเวลาอื่นๆ ระหว่างสัปดาห์ ติดต่อได้ที่  

 • BSC สี่แยกพญาไท ตั้งแต่เวลา 9.30 – 17.30 น. ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์   โทร 061-0106999  
 • Email- churchofjoy@hotmail.com

และช่องทางรับข่าวสารของคริสตจักรมีดังนี้

 • Website : http://www.churchofjoy.net
 • biblestudy.churchofjoy.net ; 
 • IG  : churchofjoythailand
 • Facebook: Church of Joy@churchofjoythailand ;
 • Line: สนง. CJ (ID:Line   churchofjoy.cj)

คริสตจักรมีหนังสือ แนะนำข่าวดีและคริสตจักร ชื่อ หนังสือแห่งความสุข (Book of Joy) ขอให้สมาชิกทุกท่านซื้อไว้ติดมือไว้แจกจ่ายคนที่พบปะในราคาถูก 4 เล่ม 100 บาท และหากสมาชิกท่านใดต้องการได้หนังสือเพื่อใช้เป็นของที่ระลึก สำหรับงานแต่ง งานศพ หรือ ในวาระโอกาสอื่นๆ ฯลฯ  สอบถามได้ที่สำนักงาน  โทร 061-0106999 

ในปีนี้ เป็นปีแห่งการรุกเพื่อพระคริสต์ด้วยความสุภาพอ่อนโยน แต่จริงจัง

 • เราจะเป็นพยานและประกาศ รวมทั้งเพิ่มพูนสมาชิกให้มาก
 • เราจะสนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิก CJ ของเราเข้มแข็งเติบโต และมีส่วนร่วมรับใช้อย่างเต็มที่
 • เราจะเจริญเติบโตไปด้วยกัน

ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่าน

ด้วยใจรักและผูกพัน

(ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล

(Cr.ภาพ nuisri)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.