คุณรับมือกับความทุกข์อย่างไร

คุณรับมือกับความทุกข์อย่างไร

ดังนั้น ขอให้คนทั้งหลายที่ทนทุกข์ตามพระประสงค์ของพระเจ้า ฝากวิญญาณจิตของตนไว้กับพระผู้สร้าง ผู้ซื่อสัตย์ และทำดีต่อไป (1เปโตร 4:19 THSV11)

พระธรรม 1เปโตร 4 มีหลายสิ่งที่บอกเราเมื่อตกอยู่ในท่ามกลางความทุกข์ เมื่อคุณเผชิญความทุกข์ ปฏิกิริยาแรกของคุณคืออะไร? สิ่งที่ควรทำคือ:

ประการแรก  คุณควรชื่นชมยินดีในสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้น “แต่จงชื่นชมยินดีเสมอ ที่ได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์ เพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระองค์ปรากฏ พวกท่านก็จะชื่นชมยินดีจนเนื้อเต้น” (1เปโตร 4:13 THSV11)

ประการที่สอง  คุณต้องกลับมาทบทวนชีวิตของคุณเอง เปโตรพูดต่อไปว่า “เพราะถึงเวลาแล้ว ที่การพิพากษาจะเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้า และถ้าเริ่มต้นที่พวกเราก่อน ปลายทางของคนเหล่านั้น ที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะเป็นอย่างไร?” (1เปโตร 4:17 THSV11) ถ้าพระเจ้าจะทำความสะอาดบ้าน พระองค์จะเริ่มที่บ้านคนของพระองค์ก่อน คุณต้องมองเข้าไปภายในตนเองแล้วถามว่า: “ที่ต้องทนทุกข์ เป็นเพราะสิ่งที่ฉันทำหรือเปล่า?”

ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์แจ้งในใจคุณว่าความทุกข์ที่คุณเผชิญอยู่นั้นเป็นผลมาจากความบาป เช่นนั้นคุณต้องสำนึกผิดกลับใจ

ประการที่สาม  เมื่อคุณทบทวนชีวิตตนเองและพบว่าความทุกข์ของคุณเหตุเพราะพระคริสต์ ถ้าเช่นนั้นคุณเพียงวางใจในพระองค์  “ดังนั้น ขอให้คนทั้งหลายที่ทนทุกข์ตามพระประสงค์ของพระเจ้า ฝากวิญญาณจิตของตนไว้กับพระผู้สร้าง ผู้ซื่อสัตย์ และทำดีต่อไป” (1เปโตร 4:19 THSV11) ปัญหาจึงไม่ใช่ปัญหาของคุณ แต่เป็นปัญหาของพระองค์

เปโตรใช้คำว่า “ฝากวิญญาณจิต” (ข้อ 19) เป็นคำเดียวกับที่ใช้ทำธุรกรรมในธนาคาร หมายถึงนำเงินหรือของมีค่ามาฝากให้เก็บรักษา พระองค์จะดูแลคุณ

คุณมอบฝากวิญญาณจิตของคุณไว้ที่พระเจ้าได้นะครับ

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries: www.lwf.org

(Cr.ภาพ CreativeMarket)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.