3 วิถีทาง ที่คนมองเห็นพระคริสต์ในตัวคุณ!

3 วิถีทาง ที่คนมองเห็นพระคริสต์ในตัวคุณ!

“I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ.”

(ผมชอบพระคริสต์ของคุณ แต่ผมไม่ชอบพวกคริสเตียนของคุณ เพราะพวกคริสเตียนของคุณไม่เหมือนพระคริสต์ของคุณ!)  -Mahatma Gandhi

ถ้าคริสเตียนคือคนที่พระคริสต์อยู่ในตัวของเขา คนอื่นจะเห็นพระคริสต์ในตัวของพวกเขาได้อย่างไร หากคุณคือคริสเตียนจริง ๆ คนจะมองเห็นพระคริสต์ในตัวของคุณในวิถีทางใดบ้าง?

  1. วิถีที่คุณคิด หรือทัศนคติที่คุณมี
    คนไม่รู้ว่าพระคริสต์ทรงคิด หรือ ทรงมีทัศนคติต่อพวกเขา หรือต่อคนอื่นในสังคมอย่างไรบ้าง? แต่พอเขารับรู้รับทราบมุมมองความคิด และความรู้สึกที่คุณมีต่อคน อื่น หรือ สถานการณ์ต่างๆ พวกเขาจะเริ่มเข้าใจพระทัย และพระดำริของพระเจ้า ถ้าคุณเป็นตัวแทนที่ซื่อตรงซื่อสัตย์ของพระคริสต์เจ้าจริงๆ และวิถีที่คุณคิด จะต้องสอดคล้องกับ หลักธรรม จากพระวจนะอันทรงชีวิตในพระคริสตธรรมคัมภีร์
  2. วิถีที่คุณพูด เขียน พิมพ์ โพสต์ หรือสื่อออกมา
     สิ่งที่คุณสื่อออกมาผ่านช่องทางต่างๆ จะเปิดเผยพระประสงค์ในพระทัยของพระเจ้า หากว่าคุณติดสนิทและฟังพระดำรัสของพระองค์เป็นประจำต่อเนื่อง จนเข้าใจอย่างถ่องแท้ คุณจะสำแดงให้คนทั้งหลายเห็นพระเจ้าผ่านการรู้และเข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์ผ่านทุกช่องทางในการสื่อสารของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเป็นส่วนตัวหรือเป็นส่วนรวม ทั้งการพูดจา โดยตรงแบบต่าง ๆ หรือผ่านทางการโพสต์ออกสื่อออนไลน์ทั้งหลาย  เช่น Instagram, Facebook, twitter, Line และอื่นๆ
  3. วิถีที่คุณกระทำ หรือพฤติกรรมที่คุณแสดงออกมา
    สิ่งที่คุณปฏิบัติ หรือประพฤติ จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของคุณว่าคุณเป็นพวกของใคร?   ถ้าคุณเป็นพวกของมาร พฤติกรรมของมารก็จะสำแดงออกมา ผ่านการกระทำของคุณ แม้ว่าจะสามารถปิดบังไว้ได้ในช่วงต้นไป  เช่นเดียวกัน หากว่าคุณเป็นคนของพระเจ้าอย่างแท้จริง พฤติกรรมอย่างคนของพระเจ้าของคุณก็จะยืนยันสถานภาพนั้นด้วย  คุณลักษณะที่เราเรียกว่า ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังนี้

“ส่วนผลของพระวิญญาณนั้นคือ
          ความรัก
          ความชื่นชมยินดี
          สันติสุข
          ความอดทน
          ความปรานี
          ความดี
          ความสัตย์ซื่อ
          ความสุภาพอ่อนโยนและ
          การควบคุมตนเอง
          สิ่งเหล่านี้ไม่มีบทบัญญัติข้อไหนห้ามเลย” 
-กาลาเทีย 5:22-23 TNCV

ดังนั้น อย่าให้คริสเตียนในยุคสมัยของเรานี้ ต้องทำให้พระเจ้าผู้สถิตอยู่ในตัวของเราต้องอับอายขายหน้าอีก เพราะการที่เราไม่ประพฤติตนให้เหมือนกับที่พระคริสต์สำแดงให้เห็นเป็นต้นแบบ จน มหาตมะ คานธี  โดยเขียนและพูดเหน็บแนมให้รู้สึกเจ็บปวดมาแล้วในอดีต

คำถามท้ายบท ก็คือ วันนี้ วิถีคิด วิถีพูด และวิถีทำของคุณได้สำแดง พระเจ้า หรือ พระคริสต์ออกมาให้โลกนี้ ได้เห็นอย่างชัดเจนแล้วหรือไม่?

ตอบที!

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ 7minutes.net)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.