เราจะรู้จักพระเจ้าผู้ไม่จำกัดได้อย่างไร

 

เราจะรู้จักพระเจ้าผู้ไม่จำกัดได้อย่างไร?

“พระบิดาของเราทรงมอบสิ่งสารพัดให้แก่เรา และไม่มีใครรู้จักพระบุตรนอกจากพระบิดา และไม่มีใครรู้จักพระบิดานอกจากพระบุตร และคนที่พระบุตรประสงค์จะสำแดงให้รู้” (มัทธิว 11:27 THSV11)

เมื่อพระเจ้าทรงถ่อมพระองค์ลงมาเพื่อให้เราได้รู้จักพระองค์ พระคัมภีร์เรียกสิ่งนี้ว่า “การสำแดง” พระเจ้าผู้ไม่จำกัด ทรงสำแดงหรือเปิดเผยพระองค์เองให้กับมนุษย์ผู้จำกัดในทุกทาง

แล้วพระเจ้าทรงใช้ผู้ใดเพื่อการสำแดงนี้? ผู้ใด ไม่ใช่อะไร  พระวิญญาณบริสุทธิ์ มีเพียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่รู้จักพระทัยของพระเจ้าดี และทรงแสวงหาสิ่งที่ลึกล้ำที่สุดของพระเจ้า

คุณและผมไม่อาจรู้จักพระเจ้าได้เว้นแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสำแดงแก่เรา อิสยาห์ 55:9 กล่าวว่า “เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกอย่างไร ทางของเราก็สูงกว่าทางของพวกเจ้า และความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าอย่างนั้น”

แม้ในขอบเขตของมนุษย์ ทางเดียวที่คุณและผมจะรู้จักกันและกันได้ คือเมื่อเราเปิดเผยตัวตนของเราให้อีกฝ่าย เราใช้เวลาด้วยกัน…เราสื่อสารกัน และหนทางเดียวที่มนุษย์จะรู้จักพระเจ้าได้คือเมื่อพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์เอง พระองค์ทรงทำเช่นนั้นผ่านพระวจนะและการอธิษฐาน

สรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรงทำเช่นนั้นกับเรา

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries: www.lwf.org

(Cr.ภาพ nuisir)                   

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.