ท่าทีในการรับใช้

 ท่าทีในการรับใช้

“จงให้ความสำเร็จของคุณมาจากการรับใช้ผู้อื่น ไม่ใช่มาจากการที่ทำให้ผู้อื่นจำต้องจ่ายราคาแพง!”
 “Earn your success based on service to others, not at the expense of others.”  – H. Jackson Brown Jr

เราควรจะเป็นผู้รับใช้แบบไหน ที่พระเจ้าทรงประสงค์?

1.เราควรใช้เสรีภาพรับใช้ผู้อื่นอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้า ไม่ใช่ทำชั่วตามใจอยากของตน

“จงดำเนินชีวิตอย่างคนมีเสรีภาพ แต่อย่าใช้เสรีภาพนั้นเป็นข้ออ้างเพื่อทำความชั่ว แต่จงดำเนินชีวิตอย่างผู้รับ ใช้ของพระเจ้า” 1 เปโตร 2:16 THSV11

2.เราควรรับใช้ที่ทำตามพระทัยของพระเจ้า ไม่ใช่ตามใจของเราเอง

“กองทัพทั้งสิ้นของพระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์ คือบรรดาผู้รับใช้ที่ทำตามพระทัยพระองค์”  สดุดี 103:21 THSV11

3.เราควรรับใช้ด้วยแรงบันดาลใจแห่งความรัก ไม่ใช่ด้วยความรู้สึกจำใจ

“ยาโคบก็รักราเชล เขาบอกลาบันว่า “ฉันจะรับใช้ท่านเจ็ดปี เพื่อได้ราเชลลูกสาวคนเล็กของท่าน” ลาบันจึงว่า “ให้เรายกบุตรีให้เจ้านั้นดีกว่าจะยกให้ชายอื่น จงอยู่กับเราเถิด” ยาโคบก็รับใช้อยู่เจ็ดปีเพื่อได้ราเชล เห็นเป็น  เหมือนน้อยวันเพราะเขารักเธอ”  -ปฐมกาล 29:18-20THSV11

4.เราต้องควรเป็นผู้รับใช้ที่รักและปฏิบัติตามพระดำรัสของพระเจ้า ไม่ใช่ละเลยต่อพระวจนะของพระองค์

“พระดำรัสของพระองค์พิสูจน์จนเห็นจริงแล้ว และผู้รับใช้ของพระองค์รักพระดำรัสนั้น”  -สดุดี 119:140 THSV11

5.เราควรเป็นผู้รับใช้ที่หาคำตอบผ่านการใคร่ครวญตรึกตรองกฏเกณฑ์ของพระเจ้า ไม่ใช่หาคำปรึกษาจากสิ่งอื่นแทน

“แม้พวกเจ้านายนั่งปรึกษากันต่อสู้ข้าพระองค์ แต่ผู้รับใช้ของพระองค์จะตรึกตรองกฎเกณฑ์ของพระองค์” -สดุดี 119:23 THSV11

6.เราควรรับใช้ผู้อื่น(โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้านาย)ด้วยความกระตือรือร้นจริงใจเหมือนกระทำต่อพระเจ้า ไม่ใช่ทำ เฉพาะต่อหน้าเอาใจมนุษย์

“จงรับใช้นายด้วยความกระตือรือร้น อย่างที่ทำต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่ทำต่อมนุษย์” -เอเฟซัส 6:7 THSV11

7.เราควรรับใช้เจ้านาย(หัวหน้า)ด้วยความเคารพให้เกียรติ ไม่ใช่ฉกฉวยประโยชน์จากความสัมพันธ์กับหัวหน้าที่ใจดี

“ส่วนพวกมีนายที่มีความเชื่อก็ต้องไม่ขาดความเคารพนาย เนื่องจากเป็นพี่น้องกันแล้ว แต่กลับจะต้องรับใช้นายให้ดียิ่งขึ้น เพราะว่านายทั้งหลายที่ได้รับประโยชน์จากการรับใช้ของพวกเขานั้น เป็นพวกมีความเชื่อ และเป็นที่รัก จงสั่งสอนและกำชับในเรื่องเหล่านี้”  -1 ทิโมธี 6:2 THSV11

8.เราควรรับใช้พระเจ้าและผู้อื่นด้วยความสัตย์ซื่อ ไม่ใช่รับใช้แบบไม่อยู่ในร่องในรอย

“แต่สำหรับโมเสสผู้รับใช้ของเราจะไม่เป็นเช่นนั้น ในครัวเรือนทั้งหมดของเรานั้น เขาซื่อสัตย์”  -กันดารวิถี 12:7 THSV11

9.เราควรรับใช้ด้วยท่าทีแห่งการถ่อมใจยอมรับคำตักเตือน ไม่ใช่ทรนงเย่อหยิ่ง

“อนึ่ง สิ่งเหล่านี้เป็นที่ตักเตือนผู้รับใช้ของพระองค์ การรักษาข้อความเหล่านั้นก็ได้บำเหน็จยิ่งใหญ่”  -สดุดี 19:11 THSV11

10.เราควรรับใช้พระเจ้าและผู้อื่น ด้วยใจยินดี ในพระเจ้าไม่ใช่ด้วยความรู้สึกฝืนใจ

“ขอทรงให้จิตใจผู้รับใช้ของพระองค์ยินดี ข้าแต่องค์เจ้านาย ข้าพระองค์ยกจิตใจของข้าพระองค์ขึ้นต่อพระองค์”  -สดุดี 86:4 THSV11

สรุป

 ขอให้การรับใช้ของคุณทุกอย่าง เป็นดุจการรับใช้ที่คุณกระทำเพื่อถวายแด่พระเจ้าที่คุณรัก ด้วยความยินดีและถ่อมใจอย่างเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ และก่อเกิดคุณประโยชน์มากมายต่อคนทั้งปวง และขอให้การรับใช้เช่นนั้น นำความสำเร็จและพระพรจากพระเจ้ามาสู่ตัวของคุณและคนทั้งหลาย

วันนี้ คุณรับใช้พระเจ้าและผู้คนอื่นๆ ด้วยท่าทีแบบใด

 ขอให้สำรวจดูตัวเอง และ ตอบด้วยนะครับ?

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(CR. ภาพ Wai Lana)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.