ม.ค. 132010
 

เทศนาโดย ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

พึ่งพิงในพระเจ้า

2 สิงหาคม 2009

Thongchai_0114ดาวน์โหลดคำเทศนา <- คลิกขวา เลือก “Save Target As…”

 Posted by at 10:25 pm

  2 Responses to “เทศนาโดย ศจ. ธงชัย – พึ่งพิงในพระเจ้า”

  1. ดีมากครับ ขอไปออกวิทยุ นะครับ http://www.truelove-club.com

  2. วางใจในพระเจ้าพึ่งพิงในพระองค์…

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)