ม.ค. 132010
 

เทศนาโดย ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

พึ่งพิงในพระเจ้า

2 สิงหาคม 2009

Thongchai_0114ดาวน์โหลดคำเทศนา <- คลิกขวา เลือก “Save Target As…”

 Posted by at 10:25 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)