รางวัลของการรับใช้

รางวัลของการรับใช้!

เราถูกสร้างมาเพื่อให้ทำดี  เราต้องทำดีอย่างที่พระเจ้าทรงออกแบบมา

“เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดี ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้า ทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตาม” อฟ2:10 

ดังนั้นถ้าเราเป็นคนปกติเราควรมีใจกระตือรือร้นที่จะทำดี ผ่านการรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์อย่างสุดหัวใจ เหมือนดังที่

ชาร์ลส สเปอร์เจียน กล่าวไว้คือ

“ผมปรารถนาที่จะรับใช้พระเจ้าอย่างกระตือรือร้นด้วยสรรพกำลังที่ผมมีอยู่ มากกว่าสิ่งใดๆ!”
(I long for nothing more earnestly than to serve God with all my might.) – Charles Spurgeon

 และสอดคล้องกับที่ เจอร์รี่ บริดจ์ กล่าวว่า

“เราจะสามารถรับใช้พระเจ้าออกมาจากใจที่กตัญญูและเปี่ยมรักได้ก็ต่อเมื่อเราสำนึกอย่างถี่ถ้วนว่าชีวิตคริสเตียนนั้นมาจากพระคุณอย่างสิ้นเชิง!”
 (Only when we’re thoroughly convinced that the Christian life is entirely of grace are we able to serve God out of a grateful and loving heart.) -Jerry Bridges

และเราจะมีความสุขมาก เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรเห็นงานรับใช้ของเรา และทรงเตรียมรางวัลให้แก่เราสำหรับงานรับใช้นั้น

ดังผู้เขียนพระธรรรมฮีบรู กล่าวไว้ว่า …

“เพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงอธรรมที่จะทรงลืมการงานของพวกท่านและความรักที่พวกท่านแสดงต่อพระนาม ของพระองค์ คือการปรนนิบัติพวกธรรมิกชนนั้น ดังที่พวกท่านยังปรนนิบัติอยู่”(ฮบ6:10)

ชาร์ลส สเปอร์เจียน  ยังกล่าวไว้อีกว่า

“หนึ่งในรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราเคยได้รับมาจากการรับใช้พระเจ้าก็คือ การได้รับอนุญาตให้ทำมากขึ้นเพื่อพระองค์!”
(One of the greatest rewards that we ever receive for serving God is the permission to do still more for Him.) Charles Spurgeon

 เจ ดี กรีเอียร์ ก็เสริมว่า…

“ศาสนาที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อคุณรับใช้พระเจ้าโดยไม่หวังอะไรนอกจากได้จากพระเจ้ามากขึ้น   คนจำนวนมากใช้ศาสนาเป็นวิถีในการได้บางสิ่งอื่นๆจากพระเจ้า พวกเขาต้องการ พระพร รางวัล แม้แต่ ให้พ้นจากพิพากษา นี่เป็นสิ่งที่น่าเหนื่อยล้าทั้งต่อเราและต่อพระเจ้า แต่เมื่อพระเจ้าทรงเป็นรางวัลของคนของพระองค์ คริสตศาสนาก็กลับกลายเป็นเรื่องน่าตื่นเต้น เครื่องบูชาก็กลับกลายเป็นความชื่นชมยินดี!”
(True religion is when you serve God to get nothing else but more of God. Many people use religion as a way of getting something else from God they want-blessings, rewards, even escape from judgement. This is wearisome to us, and to God. But when God is His own reward, Christianity becomes thrilling. Sacrifice becomes joy.)  J. D. Greear

อย่างไรก็ตามมีคำเตือนจากท่าน วอเรน วีสร์บีว่า…

“นับเป็นสิ่งไร้ประโยชน์ที่เราพยายามรับใช้พระเจ้าโดยปราศจากฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ของประทาน การฝึกฝนอบรม และการมีประสบการณ์ไม่สามารถมาแทนที่ของพลังแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้”
(It is futile for us to try to serve God without the power of the Holy Spirit. Talent, training, and experience cannot take the place of the power of the Spirit.) Warren W. Wiersbe

ดังนั้น ให้เรารับใช้ โดยพึ่งอาศัยกำลังและฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์  ไม่ใช่จากความรู้ ความสามารถของเราเอง และระวังตัวของเรา ไม่ให้ผิดพลาดในการรับใช้

“จงระวังตัวให้ดี เพื่อว่าพวกท่านจะไม่สูญเสียสิ่งที่ท่านทำมาแล้ว แต่จะได้รับบำเหน็จเต็มที่”  2ยน1:8

สรุป

ในการรับใช้ เราไม่ควรคาดหวังว่าจะได้รับอะไรเป็นสิ่งตอบแทน นั่นคือเราไม่ควรต้องการสิ่งของอะไรเป็นการตอบแทนการรับใช้ของเราหรือเราอาจได้มาก็แค่น้อยนิด แต่ให้เราวางใจว่า พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ เที่ยงธรรม พระองค์จะไม่ทรงลืมมอบรางวัลให้แก่เราอย่างแน่นอน และยิ่งเราไม่หวังจะได้รับอะไรกลับคืนมาเป็นการแลกเปลี่ยน เราก็มักจะยิ่งได้รับรางวัลจากพระเจ้ามากเกินกว่าความคาดคิดของเราเสมอ!           

“เพราะว่าเราทุกคนจำเป็นต้องปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริสต์ เพื่อแต่ละคนจะได้รับสิ่งที่สมกับการกระทำในกายนี้ ไม่ว่าจะดีหรือชั่ว” 2คร5:10

 

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr. ภาพ food ntvd.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.