มีใครเป็นพยานกับคนในครอบครัวของคุณแล้วหรือยัง?

มีใครเป็นพยานกับคนในครอบครัวของคุณแล้วหรือยัง

“พระเยซูคริสต์ตรัสสั่งพวกสาวกว่า “พวกท่านจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน!” ~มาระโก 16:15 THSV11

หากพระเยซูคริสต์ทรงบัญชาให้เรากระทำอะไร?

เราก็ควรรีบกระทำสิ่งนั้น!

ถ้าหากว่าเราอยากให้คนทั้งโลกรู้จักพระเจ้า และรับความรอดผ่านทางการถูกตรึงตายไถ่บาปแทนเราบนไม้กางเขนของพระเยซู เราก็ต้องไม่ลืมบอกให้คนในครอบครัวของเราให้ได้ยิน เชื่อและรับพระองค์ไว้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาด้วยเช่นกัน

เวลานี้ มีผู้ใดในครอบครัวของคุณบ้างไหมที่รู้เรื่อง และรู้จักกับพระเยซูคริสต์แล้ว? และมีผู้ใดบ้างที่ยังต้องการการช่วยให้รอดจากพระองค์? แล้วเมื่อไร คุณจึงจะช่วยเขา?

อย่างไรก็ตาม การประกาศข่าวดีต่อคนในครอบครัวของเราอาจไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เราจึงต้องอดทนในการแบ่งปันข่าวประเสริฐนั้น อย่างไม่ย่อท้อ จนกว่าจะประสบผลตามที่ตั้งใจ เหมือนดังที่ อาจารย์ เปาโล กล่าวไว้ว่า…

“แต่ท่านจงหนักแน่นมั่นคงทุกเรื่อง จงอดทนต่อความทุกข์ยาก จงทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ และจงทำพันธกิจของท่านให้ครบบริบูรณ์” ~2 ทิโมธี 4:5 THSV11

เราอาจต้องขอให้พี่น้องที่เชื่อในพระคริสต์ อธิษฐานเผื่อตัวของเราให้มี ถ้อยคำ มีความกล้า และมีสติปัญญาในการเป็นพยานและในการประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์

“จงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกเวลาโดยการอธิษฐานและการวิงวอนทุกๆ อย่าง เพราะเหตุนี้จงเฝ้าระวัง ด้วยความเพียรและด้วยการวิงวอนเผื่อธรรมิกชนทุกคนอยู่เสมอ และเผื่อข้าพเจ้าด้วย เพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าพูด พระองค์จะประทานถ้อยคำแก่ข้าพเจ้าที่จะสำแดงความล้ำลึกของข่าวประเสริฐอย่างกล้าหาญ เพราะข่าวประเสริฐนี้เองทำให้ข้าพเจ้าเป็นทูตที่ติดโซ่ตรวน และเพื่อว่าข้าพเจ้าจะกล้าพูดตามที่ข้าพเจ้าควรจะพูดนั้น”  -เอเฟซัส 6:18-20

ใช่เราเองต้องอธิษฐานขอพระเจ้าทรงเมตตาช่วยคนที่เรารักให้ได้รับความรอด โดยผ่านถ้อยคำที่พระองค์ทรงมอบให้แก่เราในการเป็นพยานและประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ด้วยความรักเมตตา แต่เราต้องระวัง อย่าพยายามบีบคั้น หรือบังคับผู้ใดให้เชื่อในพระเยซูคริสต์เหมือนดังคำกล่าวที่ว่า…

“พระเยซูพระองค์เองไม่ได้พยายามบังคับให้โจรบนไม้กางเขนกลับใจ แต่พระองค์ทรงรอคอยจนกระทั่งหนึ่งใน2นั้น หันกลับมาหาพระองค์!”

“Jesus himself did not try to convert the two thieves on the cross; he waited until one of them turned to him.”   ― Dietrich Bonhoeffer

ขอให้เราไม่ท้อใจในการนำคนที่เรารักและคนในครอบครัวมาหาพระเยซูคริสต์ ขอให้เราเชื่อว่า หากเราร่วมมือกับพระเจ้าอย่างเต็มกำลัง วันหนึ่งเราจะได้เห็นคนที่เรารักในครอบครัวของเราทุกคนรู้จักกับพระเจ้า และรับความรอด โดยพระคุณผ่านการเชื่อศรัทธาในการตายไถ่บาป โดยพระเยซูคริสต์

…เอเมนไหมครับ?

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ SavvyMom)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.