ชาวสวนเปี่ยมเสน่ห์

happyมาร์เชล โพรสท์ (Marcel Proust) กล่าวไว้เป็นข้อคิดที่ดีว่า….

“ขอให้เราแสดงความซาบซึ้งต่อคนที่ทำให้เรามีความสุข เพราะพวกเขาเปรียบประดุจชาวสวนเปี่ยมเสน่ห์ผู้ทำให้จิตวิญญาณของเราเบ่งบาน” (Let us be grateful to people who make us happy; they are the charming gardeners who make our souls blossom.)

ผมมีความสุขมากเพราะคนบางคน!

คนเหล่านั้นมีทั้งคนที่ปรากฎอยู่เบื้องหน้าและแอบซ่อนตนอยู่เบื้องหลัง

แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือ พวกเขาทำให้จิตใจของผมเบิกบาน และจิตวิญญาณของผมเบ่งบาน

ผมเป็นเหมือนกับต้นไม้ในสวนของพวกเขาซึ่งเปรียบดังชาวสวนมืออาชีพผู้ช่ำของในการดูแลรักษามวลพฤกษานานาพันธุ์ในสวนนั้น! พวกเขาทำให้ผมรู้สึกราวกับว่าผมเป็นดอกไม้สวยงามล้ำค่า  เพราะพวกเขาเพิ่มคุณค่าให้กับผมโดยการกระทำสิ่งที่เสริมคุณค่าชีวิตและให้กำลังใจแก่ผมด้วยสารพัดรูปแบบวิธี

บางคนพูดหนุนใจผมด้วยถ้อยคำที่อ่อนหวานไพเราะน่าฟังหรือด้วยพระวจนะของพระเจ้าผ่านการพูดโดยตรงต่อหน้าหรือผ่านทาง จดหมาย, SMS, หรือ email!

บางคนนำของขวัญติดไม้ติดมือมาฝาก  ทั้งในยามปกติและในวาระพิเศษ(ตามโอกาสหรือเทศกาล) ไม่ว่าจะเป็นขนม, เสื้อผ้า, นาฬิกา หรือ สิ่งของอื่น ๆ

บางคนอนุเคราะห์ช่วยเหลืออาสาพาผมไปส่งยังที่ต่าง ๆ และแน่นอนว่าสถานที่ประจำที่พวกเขามักพาผมไปส่งก็คือบ้านของผม(หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจที่โบสถ์หรือเลิกงานในสถานที่ต่าง ๆ ที่บังเอิญเจอะเจอกัน!)

บางคนช่างดีเลิศ แบ่งปันโอกาสดี ๆ ให้กับผมและครอบครัวโดยการนำบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต หรือ การแสดงต่าง ๆ ที่(ปรกติผมและครอบครัวคงไม่ซื้อบัตรเข้าชม) มาให้ด้วยกระตือรือร้น นับเป็นของขวัญราคาแพงที่เรารู้สึกซาบซึ้งใจ!

บางคนยิ่งพิเศษพิสดารเข้าไปอีก  คือจัดเตรียมโปรแกรมที่เลิศหรูเกินจินตนาการขนาดว่า จัดเตรียมตั๋วเครื่องบินที่พัก(โรงแรม,รีสอร์ท) หรือกิจกรรมพิเศษให้กับผมและครอบครัวไปพักผ่อนหรือผ่อนคลาย  ในวาระโอกาสพิเศษของครอบครัวด้วยใจกว้างขวาง!

บางคนทำให้ผมประหลาดใจอย่างยิ่ง เมื่อฝากทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ มาให้อย่างไม่คาดฝัน ผ่านทางคริสตจักรหรือพี่น้องบางคน และบางคนทำเช่นนั้นอย่างต่อเนื่องมาทุกปี

แต่สำหรับบางคนแม้ไม่มีทรัพย์สินสิ่งของใดมามอบให้ผม แต่ด้วยคำพูดเตือนสติอย่างใคร่ครวญจริงใจทั้งต่อหน้าโดยตรงหรือในรูปของจดหมายอีเมล์ถึงผมก็ล้วนแต่เป็นของขวัญล้ำค่าที่ทำให้ผมอบอุ่นใจและเปี่ยมสุขที่มีคนรักผมจริงจนกล้าเสี่ยงมาเตือนสติผมโดยปราศจากความกลัว (หรือกลัวเหมือนกันแต่ก็เอาชนะความกลัวนั้นมาได้)

บางคนพูดตรง ๆ กับผมว่าเขาหรือเธอไม่มีสิ่งของใดมามอบให้ที่มีก็เป็นแค่อธิษฐานเผื่อขอให้พระเจ้าคุ้มครองและอวยพรผมอยู่เสมอ … อืมม์ นี่แหละครับของขวัญที่ผมต้องการมากที่สุด เพราะหากขาดสิ่งนี้ผมก็คงไม่มีพลังเรี่ยวแรงในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและพี่น้อง รวมทั้งการเผชิญกับการโจมตีของผีมารวิญญาณร้ายทั้งหลาย   ฯลฯ

คนที่กระทำดีต่อผมเหล่านี้เป็นดุจชาวสวนที่บรรจงใส่ปุ๋ยดูแลปกป้องผมที่เป็นประดุจพฤกษาในสวนอย่างเอาใจใส่ด้วยความระมัดระวังอย่างดีเยี่ยม จนชีวิตของผมสามารถเจริญงอกงามและจิตใจเบิกบานด้วยความสุข! (แม้ว่าบางครั้งอาจจะประสบพบกับความขัดแย้งหรือการโจมตีเหมือนกัน แต่ก็นับว่าเป็นเรื่องจิ๊บจ๊อยเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขสำราญใจที่ได้รับมา!)

…สิ่งที่คนเหล่านั้นกระทำต่อผมอย่างสวยงามสอนผมให้เรียนรู้จักการมีน้ำใจต่อผู้อื่นเพิ่มขึ้น!

นอกจากจะเป็นดุจชาวสวนผู้เชี่ยวชาญและเปี่ยมเสน่ห์ พวกเขายังเป็นดุจครูดีที่สอนผมในเรื่องบทเรียนและแบบอย่างชีวิตอันล้ำค่าที่ควรคู่ต่อการดำเนินรอยตาม ผมจึงขอขอบคุณทุกชีวิตที่มีส่วนปรุงเสริมเติมแต่งชีวิตของผม (และครอบครัว) อย่างดีเลิศที่ผ่านมาจนผมไม่สามารถจะสรรหาถ้อยคำใด ๆ มาพรรณนาถึงความซาบซึ้งในใจได้หมดสิ้น จึงขอยืมถ้อยคำของ แมรี่ มิตฟอร์ด (Mary Mitford) มาเป็นสิ่งแทนหัวใจดังนี้…

“ฉันขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับมิตรสหายมากยิ่งกว่ามานา (อาหาร) ประจำวันของฉัน เพราะว่ามิตรภาพนั้นเปรียบดังมานา (อาหาร) แห่งดวงฤทัย!” (I thank God far more for friends than for my daily bread, for friendship is the bread of the heart.)

ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรทุกมือที่รดน้ำลงในชีวิตของผม  พระวจนะของพระเจ้าสอนไว้ว่า…

“บุคคลที่ใจกว้างขวางย่อมได้รับความมั่งคั่ง บุคคลที่รดน้ำ เขาเองจะรับการรดน้ำ!” (สุภาษิต 11:25)

ในท้ายนี้ผมเพียงแต่หวังว่าบุคคลที่รดน้ำในชีวิตของผมจะมีใจกว้างขึ้นอีกสักนิดโดยการรดน้ำลงในชีวิตของคนอื่น ๆ เพิ่มเติมขึ้นด้วย  และหากว่าวันนี้ คุณยังไม่ได้รดน้ำลงในชีวิตของผู้ใดเลย ผมขอหนุนใจให้คุณลองทำตัวเป็นชาวสวนน่ารักที่หาใครสักคนแล้วรดน้ำ(ใจ)ลงในชีวิตของเขาดูสิครับ

อืมม์…แล้วคุณจะรู้ว่า “ความสุขที่เยี่ยมยอด” นั้นเป็นอย่างไร!

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • แอบขอบคุณหลายๆคนที่มีน้ำใจซื้อข้าวของ หรือขนมมาฝาก บางคนโทรมาให้กำลังใจ ส่งข้อพระคัมภีร์ดีๆมาให้ รวมทั้งที่พระเจ้าฝากให้มาเตือนสติด้วยค่ะ  – ขอบคุณค่ะ
  • อาทิตย์นี้เทศนาโดย อ.ธงชัย ในแนวตอบปัญหาคับข้องใจในชีวิตคริสเตียน เชิญมาร่วมฟัง ออกความคิดเห็นด้วยกัน  และมีพิธีมหาสนิท
  • สำหรับชั้นเรียนพระคัมภีร์บ่ายวันอาทิตย์กับ ดร.ธนาภรณ์ครั้งต่อไปคือวันที่ 31 มกราคมค่ะ ทำตัวว่างๆไว้จะได้ไม่พลาด
  • อธิษฐานเผื่อหลายคนที่ไม่สบายไม่ว่าจะเป็นเพราะอากาศเปลี่ยน หรือทำงานหนัก ฯลฯ
  • คริสตจักรเรากำลังขาดแคลนครูรวีเด็ก สนใจอยากร่วมรับใช้ติดต่อได้ที่ อ.สิริวรรณ – วันอาทิตย์พบกันค่ะ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.