คำตอบชีวิต

คำตอบชีวิต   (คอลัมน์ คำตอบชีวิต)

นับจากอาทิตย์นี้เป็นต้นไปในสูจิบัตรคริสตจักรของเรา จะมีการตอบคำถามที่สมาชิกสงสัยหรือข้องคาใจในเรื่องต่างๆ หากผู้ใดต้องการถามอะไร ก็ให้ส่งคำถามไปหาผมได้เสมอที่ bscbkk@gmail.com

วันนี้ ขอเริ่มที่คำถามแรกเลยนะครับ

คำถาม:
1.“อาจารย์ครับ  ผมอยากจะทราบว่า ความรักของคนทั่วไป กับความรักแบบคริสเตียนต่างกันอย่างไรครับ”?

คำตอบ:   

“อันที่จริง ความจริงความรักก็คือความรัก ดังนั้น ความรักของคนทั่วไปกับความรักของคริสเตียนจึงเหมือนกัน ความรักเป็นสิ่งที่มีค่า ถ้าจะเปรียบก็เหมือนทองคำ จะไปอยู่ในมือของใครคนใดคนหนึ่ง หรือในศาสนาใด ชนชาติใด หรือเพศใด ก็ล้วนแต่มีคุณค่าเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้ หากเป็นรักแท้ ก็จะมีมาตรฐานหรือคุณลักษณะอย่างเดียวกัน คือ การแสดงความเมตตาผ่านการให้ด้วยใจบริสุทธิ์ ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

ดังนั้นไม่ว่า จะเป็นใครในโลกหรือไม่ว่าจะมาจากภูมิหลังทางเชื้อชาติศาสนาใดก็จะเหมือนกัน นั่นคือถ้ามีรักแท้(ซึ่งมาจากต้นกำเนิดแท้  คือ พระเจ้า)  คนๆ นั้นก็จะไม่เห็นแก่ตัว! และคนที่มีความรักแท้เช่นนี้จะคำนึงถึงสวัสดิภาพและความสุขของคนอื่นก่อนความต้องการของตัวเองเสมอไป

ดังนั้นประเด็นของคำถามในวันนี้ คงน่าจะเป็นว่า “รักของคริสเตียนนั้นมีอะไรเป็นพิเศษยื่งไปกว่ารักของคนทั่วๆ ไปบ้าง?”

ดังที่กล่าวไปแล้วว่า…ทองคำก็คือทองคำ ย่อมมีค่าอยู่ในตัวเอง อยู่แล้ว แต่หากทองคำนั้นได้รับการประดับด้วยเพชร ก็จะยิ่งเพิ่มทวีคูณมูลค่ามากยิ่งขึ้นไปอีก

ในพระคริสตธรรมคัมภีร์สอนว่า พระเจ้าทรงเป็นความรัก และพระเจ้าทรงประทานความรักนั้นให้กับมนุษย์ทุก คน  มนุษย์ทุกคนจึงมีความรักอยู่ในชีวิต แต่เพราะมนุษย์ทำบาปโดยการแยกห่างไปจากพระเจ้า ทำให้ความรักที่พระเจ้าทรงประทานให้นั้นค่อยๆ เจือจาง ควบคู่ไปกับการเปื้อนเปรอะไปด้วยบาป จากนั้น ความรักของมนุษย์โดยทั่วไป จึงค่อยๆ ถูกห่อหุ้มด้วยความเห็นแก่ตัวจนหมองมัวไม่เห็นประกายแห่งความงดงามอย่างที่ควรเป็น

ความรักของมนุษย์ที่ปราศจากพระเจ้ายังเปรียบได้อีกอย่างว่า เป็นประดุจสำเนาของต้นฉบับแห่งความรักแท้ของพระเจ้า แต่นานวันเข้า ความรักฉบับที่อัดสำเนากันสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ก็เริ่มเจือจางลางเลือนไปเหมือนกับทองที่ถูกปิดบังซ่อนความสวยงามไว้เพราะความสกปรก(ของความเห็นแก่ตัว)

แต่ความรักของคริสเตียน คือความรักที่เปล่งประกายสดใสอีกครั้ง เพราะได้รับการชำระล้างจากบาปและความเห็นแก่ตัวที่เกาะแน่น ด้วยโลหิตของพระเยซูคริสต์องค์บริสุทธิ์ จนความรักที่ปราศจากความเห็นแก่ตัวนั้นสำแดงความงดงามออกมาอีกครั้ง

ด้วยเหตุนี้เมื่อคริสเตียนเข้าพึ่งพิงพระคุณของพระเจ้า ด้วยความเชื่อศรัทธาในพระคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงประทานความรักแท้ของพระองค์เพิ่มเติมให้อีก จนความรักของคริสเตียนมีสภาพดุจทองคำที่ได้รับการประดับเพชรที่เลอค่าเพิ่มเข้าไป ดังนั้น หากผู้ใดมาหาพระเจ้าและ

รับความรักของพระองค์เข้ามาสถิตอยู่ในชีวิต ผู้นั้นก็จะรักคนอื่นได้ง่ายขึ้น มากขึ้น และนานขึ้น  ในขณะที่คนทั่วไป ยังมีความรักที่เจือปนความเห็นแก่ตัว และหวังผลตอบแทนกลับสู่ตนเอง  คริสเตียนแท้ จะมีความรักที่ครอบครองด้วยความเมตตาที่ไร้ความเห็นแก่ตัวปนเปื้อนทำให้สามารถที่จะรักผู้อื่น แม้แต่ศัตรูได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ เป็นการแลกเปลี่ยน ความรักเช่นนี้แหละเป็นความรักที่มอบถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า!

                วันนี้ คุณมีความรัก แบบทองประดับเพชรนี้ แล้วหรือยัง?”

2. “แล้วเราจะสามารถสำแดงความรักของพระเจ้าให้แก่คนรอบข้างสัมผัสได้อย่างไรบ้างครับ?”

คำตอบ:

“เราสามารถแสดงความรักของพระเจ้าต่อผู้อื่นได้

  1. ผ่านความคิดของเรา~โดยมีและแสดงทัศนคติทางบวก ควบคู่กับจิตที่เมตตาออกมาจนพวกเขารับรู้ได้
  2. ผ่าน ถ้อยคำของเรา~โดยการพูด เขียน พิมพ์ &โพสต์แต่สิ่งที่เจือปนความเอ็นดูออกมาจนพวกเขาสัมผัสได้
  3. ผ่านการกระทำของเรา~โดยการให้ การช่วยเหลือ การสงเคราะห์ & การแบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่ผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่กำลังต้องการจนพวกเขาประทับใจและชื่นชม!

3. “แล้วจะต้องทำอย่างไร คนรอบข้างจึงจะสัมผัสได้ว่าเราแตกต่างจากคนอื่นๆที่ดี แต่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าครับ?”

คำตอบ:

“คนรอบตัวของเราจะสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมและแตกต่างจากความรักของคนอื่น ๆก็เมื่อ

  1. เราพร้อมจะเพิ่มให้ โดยไปต่ออีกเป็นกิโลเมตรที่ 2 เพื่อผู้อื่น ด้วยความเสียสละ (นอกเหนือจากที่บทบัญญัติกำหนดไว้)
  2. เราเต็มใจที่จะกระทำที่คนอื่นต้องการอย่างมีคุณภาพเหมือนอย่างที่เราเต็มใจจะกระทำถวายให้กับพระเจ้า”

สรุป

ความรักเป็นสิ่งสวยงาม แก่ทุกคนในโลก ไม่ว่าจะอยู่ในศาสนาใด แต่ความรักของคริสเตียนมีความพิเศษงดงามเพิ่มเติม เพราะพระเจ้าชำระล้างความรักที่ปนเปื้อนด้วยความเห็นแก่ตัวของเราจนสะอาด และทำให้ความรักเดิมนั้นกลับกลายมาเป็นความรักใหม่ที่บริสุทธิ์ นอกจากนี พระองค์ยังทรงเพิ่มเติมรักแท้จากสวรรค์ให้แก่เราอย่างมากล้นจนเรามีมากพอที่จะแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ต้องการต่อไปอย่างไม่มีวันหมดสิ้น!

 

 -ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ Shutterstock.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.