มันเริ่มต้นที่คนของพระเจ้า

มันเริ่มต้นที่คนของพระเจ้า

ถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยนามของเรานั้นจะถ่อมตัวลง อธิษฐานและแสวงหาหน้าของเรา ทั้งหันเสียจากทางชั่วของพวกเขา เราก็จะฟังจากสวรรค์ และจะให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หาย  (2พงศาวดาร 7:14 THSV11)

เราต้องการให้พระเจ้ารักษาแผ่นดินของเราให้หาย เราต้องการให้ประเทศของเราเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อมองไปที่ปัญหาในประเทศของเรา บ่อยครั้งเราชี้ความผิดไปที่ผู้อื่นตลอดเวลา เรากล่าวว่าปัญหาอยู่ที่ผู้นำ อยู่ที่หน่วยงานของรัฐ หรืออยู่ที่คนที่มีอิทธิพลทางสังคม แต่พระเจ้าบอกว่าแหล่งแห่งปัญหาคือในคนของพระองค์ ในคริสตจักรและชุมชนของพระองค์

พระเจ้าทรงวางข้อกำหนดของพระองค์ไว้ใน 2พงศาวดาร 7:14: “ถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยนามของเรานั้นจะถ่อมตัวลง อธิษฐานและแสวงหาหน้าของเรา ทั้งหันเสียจากทางชั่วของพวกเขา เราก็จะฟังจากสวรรค์ และจะให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หาย”

สังเกตสิ่งที่พระเจ้าตรัส “ถ้าประชากรของเรา ผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยนามของเรา…” พระองค์ไม่ได้พูดถึงสังคมโลกทั่วไป แต่กำลังตรัสกับประชากรของพระองค์ – คือคุณ – คือผม – “ถ้าประชากรของเรา…”

ผมคิดว่าหนึ่งในปัญหาของประเทศเราในทุกวันนี้คือ ผู้คนมากมายที่คิดว่าตนเองเป็นคริสเตียน มีความชอบธรรมและมีธรรมะ แต่ไม่ใช่เช่นนั้น ที่จริงพระคัมภีร์กล่าวว่า “จงพิจารณาตัวเองดูว่าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในความเชื่อหรือไม่ จงพิสูจน์ตัวเอง พวกท่านไม่ตระหนักว่าพระเยซูคริสต์สถิตอยู่ในท่านทั้งหลายหรือ? นอกจากพวกท่านไม่สามารถผ่านการพิสูจน์” (2โครินธ์ 13:5 THSV11) หรือตามที่ เจ บี ฟิลลิป นักวิชาการพระคัมภีร์ใหม่กล่าว “คุณควรสำรวจตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่าคุณคือประชากรตัวจริงของพระคริสต์”

แล้วยังมีบรรดาคนที่มีชีวิตสองด้าน เป็นคนดีมีธรรมะเมื่ออยู่ที่โบสถ์ พูดและทำในสิ่งที่ดีและถูกต้อง แต่ชีวิตจริงเป็นตรงข้ามกับคำสอนในพระคัมภีร์อย่างสิ้นเชิง”

การพลิกฟื้นฝ่ายวิญญาณเริ่มต้นที่คนของพระเจ้า เริ่มต้นที่คุณและผม

มีคนมากมายที่กล่าวว่าเป็นคริสเตียน แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เลย!

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ Tandberg)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.