อธิษฐานด้วยมุมมองที่ถูกต้อง

อธิษฐานด้วยมุมมองที่ถูกต้อง

เมื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ ข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้โศกเศร้าอยู่หลายวัน และได้อดอาหารและอธิษฐานเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์  (เนหะมีย์ 1:4 THSV11)

คุณเคยร้องไห้ให้กับบางสิ่งหรือไม่? เคยร้องไห้ให้กับสถานการณ์บ้านเมือง หรือคนที่คุณรักทิ้งพระเจ้าไป? หรือเคยร้องไห้ให้กับสภาพฝ่ายวิญญาณของตนเอง?

เมื่อเนหะมีย์ได้ยินเรื่องกำแพงเมืองเยรูซาเล็มพังทลายลงมา ท่านนั่งลงร้องไห้ อธิษฐานและทูลพระเจ้าว่า:

…“ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ และน่ายำเกรง ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงต่อผู้ที่รักพระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ ขอพระองค์เงี่ยพระกรรณฟัง และลืมพระเนตรดู เพื่อจะทรงฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์ ซึ่ง ณ บัดนี้ข้าพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อประชาชนอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์ ข้าพระองค์สารภาพบาปของประชาชนอิสราเอล ซึ่งข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทำบาปต่อพระองค์ ทั้งข้าพระองค์กับตระกูลของข้าพระองค์ได้ทำบาปแล้ว” (เนหะมีย์ 1:5-6 THSV11)

สังเกตคำพูดที่ใช้ – ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลาย ตระกูลของข้าพระองค์ –  ในคำสารภาพนี้ เมื่อเรามองดูชีวิตของเนหะมีย์ในพระวจนะ เราไม่เห็นความบาปใดที่ท่านทำ แต่ท่านก็ยังอธิษฐานว่า “ข้าพระองค์สารภาพบาป… ข้าพระองค์ต้องรับผิดชอบ”

ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์พูดถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้า: “ในปีที่กษัตริย์อุสซียาห์สิ้นพระชนม์ ข้าพเจ้าเห็นองค์เจ้านายประทับบนพระที่นั่งอันสูงส่งและรับการเทิดทูน และชายฉลองพระองค์ของพระองค์เต็มพระวิหาร… และข้าพเจ้ากล่าวว่า “วิบัติแก่ข้าพเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้าพินาศแล้ว เพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาดและข้าพเจ้าอยู่ท่ามกลางชนชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาด แต่ดวงตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์ คือพระยาห์เวห์จอมทัพ” (อิสยาห์ 6:1-5 THSV11)

อิสยาห์รู้สึกโศกเศร้าต่อสถานภาพของตนเอง และเป็นสิ่งเดียวกับที่เนหะมีย์รู้สึก

มันง่ายที่จะชี้นิ้วไปที่ผู้อื่นแล้วพูดว่าพวกเธอมีปัญหา แต่เราเคยหยุดและพิจารณาตนเองว่าเรานั่นแหละคือตัวปัญหา?

ถ้าคุณต้องการคำตอบต่อคำอธิษฐาน ลองอธิษฐานในแบบเนหะมีย์นะครับ

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr.ภาพ Jesus Footprints.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.