ความพึงพอใจและความกตัญญู

ความพอพึงใจและความกตัญญู

ข้าพเจ้าไม่ได้พูดเนื่องจากความขัดสน เพราะข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ ข้าพเจ้ารู้จักความขาดแคลนและรู้จักความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าในกรณีใดหรือในทุกกรณี ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เคล็ดลับในการเผชิญความอิ่มท้องและความอดอยาก ความอุดมสมบูรณ์และความขัดสนแล้ว  (ฟีลิปปี 4:11-12 THSV11)

นักวิจัยค้นพบการเชื่อมโยงระหว่างความกตัญญูและอายุที่ยืนยาว คุณภาพในความสัมพันธ์ และแม้แต่คุณภาพในการนอนหลับของคุณ เรียนรู้ที่จะมีใจขอบพระคุณในสิ่งที่มีก็สามารถทำให้คุณมีความสุขได้

อัครทูตเปาโลได้พบความพึงพอใจเพราะท่านมีความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านเขียนว่า “จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิด”  (ฟีลิปปี  4:4 THSV11) ท่านไม่ได้พูดว่าเราควรชื่นชมยินดีในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ท่านพูดว่าเราต้องชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็น

ท่านยังพูดต่อไปว่า “ข้าพเจ้าไม่ได้พูดเนื่องจากความขัดสน เพราะข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ ข้าพเจ้ารู้จักความขาดแคลนและรู้จักความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าในกรณีใดหรือในทุกกรณี ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เคล็ดลับในการเผชิญความอิ่มท้องและความอดอยาก ความอุดมสมบูรณ์และความขัดสนแล้ว  ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” (ฟีลิปปี 4:11-13 THSV11)

ระหว่างที่พูดถ้อยคำเหล่านี้เปาโลถูกจับและขังอยู่ในคุก แต่ท่านมีความพึงพอใจ อย่าเข้าใจผิดท่านไม่ได้พูดว่าเราจำเป็นต้องพึงพอใจกับสถานภาพฝ่ายวิญญาณที่เป็นอยู่ ในตอนต้นของพระธรรมฟีลิปปีท่านเขียนว่า “ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้รับแล้ว หรือดีพร้อมแล้ว แต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อที่จะฉวยไว้เพราะพระเยซูคริสต์ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้” (3:12 THSV11)

เราไม่ควรพอใจในสถานะภาพปัจจุบันในแง่นั้น แต่ควรมีความพอใจในความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า

ความพึงพอใจจะเกิดเมื่อเราชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตเราในปัจจุบัน เรียนรู้ที่จะรักในสิ่งที่มีแทนสิ่งที่ไม่มีได้หรือไม่?  สิ่งที่เรามีในพระคริสต์นั้นยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งที่ขาดไปในชีวิต เรามีพระเยซูคริสต์ เราจึงมีทุกสิ่งที่จำเป็นในโลกนี้และยาวไกลไปจนถึงนิรันดร์กาล และพระเยซูทรงมีพวกเรา แค่นี้ก็สร้างความแตกต่างในโลกนี้ได้อย่างมหาศาลแล้วครับ

เรียนรู้ที่จะขอบพระคุณนำมาซึ่งความพึงพอใจในชีวิต

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr.ภาพ designtoscano.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.