ขอบคุณพระเจ้าสำหรับศุกร์ประเสริฐ

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับศุกร์ประเสริฐ

แต่พระยาห์เวห์ยังทรงประสงค์ให้ท่านบอบช้ำด้วยการบาดเจ็บ เมื่อชีวิตของท่านเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป ท่านจะเห็นพงศ์พันธุ์ของท่าน ท่านจะยืดวันเวลาของท่าน พระประสงค์ของพระยาห์เวห์จะเจริญขึ้นในมือของท่าน (อิสยาห์ 53:10 THSV11)

มีสิ่งดีใดในวันศุกร์ที่พระเยซูคริสต์ทรงสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อเราหรือ?  “ทุกสิ่ง”

วันนี้สำหรับทั่วโลก รู้จักกันในนามศุกร์ประเสริฐ ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ศุกร์แห่งการทนทุกข์ ศุกร์แห่งความนิ่งสงบ ศุกร์แห่งความโศกเศร้า และสำคัญที่สุดเป็นศุกร์ที่ดีที่สุดเพื่อเรา เป็นวันศุกร์ของพระเจ้า แน่นอน ถูกต้อง และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป  

ในเดนมาร์ก เรียกว่าเป็นศุกร์ที่ยาวนาน – เป็นชื่อที่เหมาะสมสำหรับโมงยามแห่งความทรมาน – จากดวงอาทิตย์ขึ้นจนดวงอาทิตย์ตก – จากถูกเฆี่ยนตีและถูกนำไปฝัง

“แต่พระยาห์เวห์ยังทรงประสงค์ให้ท่านบอบช้ำด้วยการบาดเจ็บ” (อิสยาห์ 53:10ก THSV11) เป็นหนึ่งในข้อพระคำที่ทรงพลัง ทำให้ฉันต้องคุกเข่าลง พระบิดาทรงรักเรามากเพียงใด? มากพอที่จะยอมสละพระบุตรองค์เดียวเพื่อเรา

แม้จะรักเพื่อนๆแค่ไหน แต่ฉันคงไม่สละชีวิตลูกชายคนเดียว หรือลูกสาวเพื่อเห็นแก่พวกเขาแน่  และแน่ใจว่าคุณเองก็เช่นกัน

พระวจนะวันนี้กล่าวต่อไปว่า “เมื่อชีวิตของท่านเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป (อิสยาห์ 53:10ข) พระบิดาไม่เพียงแต่ทำให้พระบุตรบอบช้ำ แต่พระบุตรเองทรงยอมที่จะบอบช้ำและบาดเจ็บ” บาปของเรา ไม่ว่าในอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต ถูกชดใช้ให้แล้ว ทรงทนทุกข์ทรมาน แยกจากพระบิดา ทรงสิ้นพระชนม์และถูกฝังไว้ … ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเรา

และเพราะการยอมสละของพระองค์ในศุกร์ประเสริฐแรก พระคุณจึงเทลงมาเหมือนน้ำมากหลายที่ให้ชีวิต นำการชำระล้างและอภัยโทษมาให้ กำจัดความเจ็บปวด ความตาย และโลกที่เต็มด้วยความมืดมิดของบาปออกไป – แต่ยังมีมากมายกว่านั้น

เช้าวันอีสเตอร์ ทูตสวรรค์โห่ร้องในชัยชนะ: “ทรงเป็นขึ้นแล้ว!” (ลูกา 24:6) ไม่เพียงแต่ปลดเราให้เป็นไทจากโทษบาป ยังประทานความมั่นใจในชีวิตนิรันดร์ให้ ทำนองเดียวกัน พระคริสต์ทรงคืนพระชนม์ อย่าลืมว่าเราเองก็ฟื้นขึ้นมาด้วย

แม้ถูกทรยศ ทอดทิ้ง โบยตี จนถึงแก่ความตาย พระเยซูตรัสแก่สาวกว่า “แต่หลังจากพระเจ้าทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาแล้ว” (มัทธิว 26:32ก)  พระองค์ไม่เคยสงสัย เราเองก็ด้วย ทรงทนทุกข์ทรมานเพราะน้ำมือมนุษย์ และคืนพระชนม์อย่างมีชัยในพระหัตถ์ของพระเจ้า มีชัยเหนือความตาย เพื่อเปิดหนทางให้เราไปถึงพระบิดา

พระสัญญาสุดท้าย  “…พระประสงค์ของพระยาห์เวห์จะเจริญขึ้นในมือของท่าน” (อิสยาห์ 53:10ง THSV11) พระสัญญาแห่งนิรันดร์ เขียนด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดก  เพราะพระเยซูทรงทำทุกอย่างตามพระประสงค์ของพระเจ้าแล้ว จึงเป็นสิ่งที่มั่นใจได้ 

พระผู้ช่วยให้รอดของเราทรงประเสริฐและทรงพระคุณล้นเหลือขนาดไหน!

 

โดย Lizz Curtis Higgs

Encouragement for today: www.proverb31Ministries.org)

(Cr.ภาพ wikipainting.org)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.