คุณละอายในข่าวประเสริฐหรือไม่?

คุณละอายในข่าวประเสริฐหรือไม่?

ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน แล้วพวกกรีกด้วย  (โรม 1:16 THSV11)

พวกเราหลายคนไม่กล้าเมื่อถึงเวลาเป็นพยานให้พระเยซูคริสต์ เราเป็นบ้าใบ้เมื่อหัวข้อเรื่องพระเจ้าและศาสนาถูกนำขึ้นมาถก เราหวังว่าไม่มีใครเห็นเวลาอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารตรงหน้า

คุณเต็มใจหรือไม่ – ทุกหยดเลือด ทุกหยาดเหงื่อและน้ำตา  ใช้ไปเพื่อพระเจ้า และเพื่อให้พระองค์ใช้?  

บางทีรายการที่ต้องทำมันอัดแน่นจนล้น บางทีคุณมัวแต่สนใจโปรแกรมทัวร์ครั้งหน้า  

เราต้องการจิตวิญญาณของธรรมิกชนที่สละชีวิตเพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐ ยอมทนทุกข์ ถูกนำไปขัง ถูกกดขี่ข่มเหง – ทั้งหมดนี้เพราะพวกเขามีความรักของพระเยซูในหัวใจ พระเยซูตรัสว่า “ใครมีความละอายเพราะเราและคำสอนของเรา ในยุคที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและอธรรมนี้ บุตรมนุษย์ก็จะมีความละอายเพราะคนนั้นด้วย เมื่อพระองค์จะเสด็จมาด้วยพระรัศมีของพระบิดาพร้อมกับพวกทูตสวรรค์บริสุทธิ์” (มาระโก 8:38 THSV11)

พระเจ้ากำลังเรียกให้คุณออกจากพื้นที่สะดวกสบายของคริสเตียน ไปบอกบางคนว่าพระเยซูรักพวกเขา และต้องการให้พวกเขารอดพ้นจากโทษบาป

คุณอยากทำหรือไม่? คุณจะทำหรือไม่? หรือคุณละอายเกินกว่าที่จะทำ?

ขอให้ปีนี้เป็นปีที่คุณนำความสว่างของพระคริสต์ไปที่ทำงาน สถานศึกษา กลุ่มเพื่อนๆ ญาติพี่น้อง ทีมกีฬา – ไม่ว่าพระเจ้าวางคุณไว้ที่ใด ขอให้พระองค์ใช้คุณให้เต็มที่เพื่อพระสิริทั้งสิ้นเป็นของพระองค์!

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love Worth Finding Ministries: www.lwf.org

(Cr.ภาพ wall alphacoders.com)

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.